Maatregelen voor zorgaanbieders

Informatie over het coronavirus
HOME  |  Nieuws  |  Maatregelen voor zorgaanbieders

Maatregelen voor zorgaanbieders

Dit item is verlopen op 19-08-2020.

Vanwege de coronacrisis hebben de vier Noordkop-gemeenten – Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel –besloten om maatregelen te nemen voor zorgaanbieders. De zorgaanbieders proberen, ondanks de beperkingen die gelden, de zorg voor onze inwoners zo goed mogelijk te laten doorgaan. Tegelijk zien we dat zij minder inkomsten hebben, terwijl de vaste lasten en loonkosten doorgaan.

Daarom hebben de Noordkop-gemeenten besloten maatregelen te nemen om hen te ondersteunen. Zodat zij hun belangrijke werk – nu én in de toekomst – kunnen voortzetten.

Voor wie zijn de maatregelen?

De maatregelen zijn bedoeld voor alle zorgaanbieders van diensten vanwege de Jeugdwet, de Wmo en gemeentelijk doelgroepenvervoer. Hierbij geldt dat zij een overeenkomst hadden met de gemeenten Den Helder, Incluzio Hollands Kroon, Schagen en Texel op het moment dat op 12 maart de landelijke maatregelen tegen het coronavirus zijn ingegaan.

De maatregelen die wij genomen hebben, gelden vanaf 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Daarbij maken wij onderscheid tussen maatregelen voor de jeugdzorg en Wmo, en maatregelen voor het gemeentelijk doelgroepenvervoer. Hieronder staan de maatregelen die gelden voor de zorgaanbieders zoals we hierboven beschreven hebben.

Maatregelen jeugdzorg en Wmo

Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

  • Wij werken met een zogeheten peilperiode: dit is het gemiddelde van uw productie in de maanden januari en februari 2020 (periode 1 en 2 van 2020).
  • Over februari dient u uw declaraties op de gebruikelijke manier in. Wij behandelen en betalen deze zoals volgens het contract dat met u is afgesloten.
  • De maanden maart, april en mei (periode 3 tot en met 6) declareert u de daadwerkelijk geleverde zorg, inclusief alternatief geleverde zorg.
  • Is de daadwerkelijk geleverde zorg lager dan de productie volgens de peilperiode? Dan maken wij dit verschil aan u over.

​Maatregelen gemeentelijk doelgroepenvervoer

Wij hebben de volgende maatregelen genomen

  • Reguliere afspraken kunt u op de normale manier declareren. Wij vergoeden deze volgens het contract dat met u is afgesloten.
  • Gaan afspraken niet door? Dan vergoeden wij 80% van het reguliere tarief.
  • Voor het vervoer van dagbesteding gaan we vooralsnog uit van 100% vergoeding van het reguliere tarief.

Regeling voor meerkosten

Misschien heeft u te maken met meerkosten door het coronavirus. Meerkosten zijn kosten die voortkomen uit naleving van de adviezen van het RIVM.
De Rijksoverheid en gemeenten zijn nog in overleg over een mogelijke regeling voor financiering van meerkosten. Wij weten nog niet hoe deze eruit zal komen te zien. Zodra we dat weten, informeren wij u hierover.

Berichtenverkeer

Meer informatie over het gebruik van het berichtenverkeer tijdens de coronacrisis kunt u lezen op de website van Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Financiële verwerking en afhandeling

De Rijksoverheid en gemeenten zijn nog in overleg over de financiële verwerking en afhandeling van het geld dat zorgaanbieders van ons ontvangen als aanvulling op de daadwerkelijk geleverde zorg. Zodra de afspraken bekend zijn, informeren wij de zorgaanbieders hierover.