Nieuwe noodverordening ‘corona-maatregelen’ van kracht

Informatie over het coronavirus

Nieuwe noodverordening ‘corona-maatregelen’ van kracht

Dit item is verlopen op 03-04-2020.

Sinds donderdag 26 maart is de nieuwe noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus van kracht. De nieuwe maatregelen zijn aanvullend op de bestaande maatregelen. Burgemeester Marjan van Kampen: “Houd je aan de maatregelen. Ik onderstreep de woorden van Piet Bruinooge en doe een appèl op de gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Een aantal van de meest in het oog springende maatregelen:

  • Evenementen (vergunnings- meldplicht) worden verboden tot 1 juni 2020.
  • Samenkomsten (kleinschalig) in alle vormen zijn verboden tot 6 april.
  • Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen te bevinden en je moet een afstand van tenminste anderhalve meter aanhouden.
  • Het is verboden zogeheten contactberoepen uit te oefenen tot in ieder geval 6 april.
  • Campings worden gesloten tot 6 april.  Ondernemers mogen tot 6 april geen nieuwe gasten aannemen. De gasten die nu aanwezig zijn mogen blijven totdat het handelingsperspectief duidelijk is en aan de richtlijnen van 1,5 meter onderlinge afstand wordt voldaan. Naar verwachting is het handelingsperspectief na het weekend bekend.
  • De markten gaan door, mits zij voldoen aan de maatregelen van 1,5 meter afstand. Waarbij de markten zich bewust moeten zijn dat ze onder verscherpte aandacht staan. De weekmarkt in Schagen blijft open. Belangrijk argument hiervoor is dat markten er ook zijn voor de voedselvoorziening. Net als supermarkten. Burgemeester Marjan van Kampen heeft strenge regels gesteld om de markt zo veilig mogelijk te houden. Voor zowel de marktverkopers als de bezoekers.

Het advies ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ geldt natuurlijk ook in het weekend. Een ommetje maken, hardlopen, of fietsen kan, maar doe dit het liefste alleen en vermijd drukke plekken. Keer om als het te druk is.

Verantwoordelijkheid

De noodverordening is gebaseerd op de wet Veiligheidsregio’s, en daarmee een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio, van Castricum tot en met Texel. Dat houdt in dat niet de plaatselijke burgemeester deze uitvaardigt, maar de voorzitter van de veiligheidsregio. In het geval van Noord-Holland-Noord burgemeester Bruinooge van Alkmaar. De landelijke modelverordening is overgenomen, met daarin een aantal lokale keuzes. De noodverordening biedt mogelijkheden om aanvullend maatwerk te leveren.