Nieuwe noodverordening

Informatie over het coronavirus

Nieuwe noodverordening

Dit item is verlopen op 28-05-2020.

Vrijdag 8 mei heeft de veiligheidsregio Noord-Holland Noord de nieuwe noodverordening vastgesteld. Dit naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen door de Rijksoverheid. De nieuwe noodverordening geldt ook voor onze gemeente gaat maandag 11 mei. In de noodverordening staat beschreven wat er vanaf 11 mei allemaal mag en ook wat er nog níet mag.

Deuren speeltuinen en dierentuinen weer open

Vanaf 11 mei mogen, onder bepaalde voorwaarden, speeltuinen en dierentuinen hun deuren weer openen. Voordat zij open mogen, moeten de eigenaren en beheerders een plan maken waarin staat hoe zij aan de richtlijnen voldoen. Eet- en drinkgelegenheden ín de speeltuinen en dierentuinen moeten gesloten blijven. Toiletten mogen wel gebruikt worden.

Strand-, slaaphuisjes en strandcabines mogen ook weer

Vanaf 11 mei zijn strandhuisjes, slaaphuisjes en strandcabines ook weer toegestaan. De eigenaren of verenigingen moeten een plan maken over hoe de huisjes en cabines opgebouwd en gebruikt kunnen worden en hoe ze aan de richtlijnen van de Rijksoverheid voldoen. Deze plannen moeten zij afstemmen met de gemeente.

Houd je aan de richtlijnen

Vanaf 11 mei mogen we dus weer meer. Ook dan geldt: houd je aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dus houd anderhalve meter afstand, vermijd drukte, was je handen regelmatig en blijf thuis bij verkoudheidsklachten, hoesten en koorts.

Van bekendmaken nieuwe maatregelen tot noodverordening

Afgelopen dinsdag heeft minister-president Mark Rutte verteld dat de maatregelen vanwege het coronavirus worden versoepeld. De Nederlandse aanpak is erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Deze aanpak heeft er de afgelopen maanden voor gezorgd, dat er nu stap voor stap meer ruimte komt in de anderhalvemetersamenleving.

De Rijksoverheid begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal, met weinig druk op de openbare ruimte. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau en daarna op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar mogelijk te houden.  

De veiligheidsregio verwerkt de versoepelde maatregelen uit in een nieuwe noodverordening. Voordat die noodverordening er is, vinden de volgende stappen plaats:

  • Er wordt gewerkt aan een verdere toelichting en juridische uitwerking van de genomen maatregelen.
  • Op basis hiervan volgt een zogeheten aanwijzing, die de verdere toelichting op de maatregelen bevat. Dit is meestal een aantal dagen ná de persconferentie van de minister-president.
  • De voorzitters van veiligheidsregio’s bespreken de aanwijzing in het veiligheidsberaad. Daarbij bekijken zij of de aanwijzing leidt tot aanpassing van de noodverordening.
  • De veiligheidsregio past de model-noodverordening aan de regionale situatie aan en maakt deze noodverordening bij iedere gemeente bekend.

De nieuwe noodverordening is te vinden op de website van de veiligheidsregio. Tot het moment van inwerking treden van de nieuwe noodverordening geldt de oude noodverordening.