Nieuwe noodverordening

Informatie over het coronavirus

Nieuwe noodverordening

Dit item is verlopen op 14-06-2020.

Vrijdag 29 mei heeft de veiligheidsregio Noord-Holland Noord de nieuwe noodverordening vastgesteld. Dit naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen door de Rijksoverheid. De nieuwe noodverordening geldt ook voor onze gemeente gaat maandag 1 juni in. In de noodverordening staat beschreven wat er vanaf 1 juni allemaal mag en ook wat er nog níet mag.

Horeca mag weer open

Met ingang van 1 juni 2020 om 12:00 uur mogen cafés, restaurants en terrassen weer open. Cafés en restaurants mogen binnen maximaal 30 gasten op basis van reservering en na een checkgesprek ontvangen. In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden (behalve mensen die tot 1 huishouden behoren) en heeft iedereen een zitplaats.

Deuren binnenspeeltuinen en escaperooms weer open

Vanaf 1 juni mogen binnenspeeltuinen en escaperooms hun deuren weer openen. Hierbij geldt wel dat er maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn en dat de 1,5 meter afstandsregel geldt. Tenzij er sprake is van een gezamenlijke huishouding, kinderen tot en met 12 jaar of een persoon met een handicap en diens begeleiders.

Bowlingbanen mogen nog niet open

Bowlen is een (binnen)sport. Als in de accommodatie een commerciële eet- en drinkgelegenheid gevestigd is, mag deze onder de voor eet- en drinkgelegenheden geldende voorwaarden wel open.

Bepaalde toiletvoorzieningen weer open, was- en douchevoorzieningen nog niet

Op dit moment zijn de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij vakantieparken, kampeerterreinen en kampeerveldjes gesloten. Voor jachthavens geldt dat hier de gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen gesloten moeten blijven. De gemeenschappelijke toiletvoorzieningen bij jachthavens mogen dus wel open. In Callantsoog, Petten, Schagen en Sint Maartenszee zijn openbare toiletvoorzieningen beschikbaar.

Openbaar Vervoer

Vanaf 1 juni is voor reizigers vanaf 13 jaar het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. Hieronder vallen ook veer- en fietspontjes.

Muziekscholen en centra voor de kunsten ook weer open

Voor muziekscholen en centra voor de kunsten geldt een maximum aantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand houden.

Sporten

Jongeren van 13 – 18 jaar mogen ook weer onderling buiten sporten en bewegen zonder de 1,5 meter norm.

Schoolreisje/schoolkamp

De noodverordening verbiedt schoolreisjes en schoolkampen niet. In het “Protocol opstart basisonderwijs” staat wel dat groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies niet doorgaan. Scholen zullen dus zelf goed moeten nadenken over het al dan niet door laten gaan van schoolreisjes en schoolkampen. Bedenk hierbij ook dat het in acht nemen van 1,5 meter afstand voor problemen kan zorgen op het gebied van veiligheid en verzorging.

Houd je aan de richtlijnen

Vanaf 1 juni mogen we dus weer meer. Ook dan geldt: houd je aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dus houd anderhalve meter afstand, vermijd drukte, was je handen regelmatig en blijf thuis bij verkoudheidsklachten, hoesten en koorts.

De Rijksoverheid begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal, met weinig druk op de openbare ruimte. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau en daarna op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar mogelijk te houden. 

De nieuwe noodverordening is te vinden op de website van de veiligheidsregio. Tot het moment van inwerking treden van de nieuwe noodverordening geldt de oude noodverordening.