Noodverordening COVID-19

Informatie over het coronavirus

Noodverordening COVID-19

Dit item is verlopen op 27-03-2020.

Op 16 maart 2020 is de Noodverordening COVID-19 vastgesteld. Met deze noodverordening geeft de veiligheidsregio de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor ons gebied vorm. Dit omdat er toch groepsvorming is bij bepaalde locaties.

Niet alles kan in een verordening. De oproep van de gemeente aan ouders is om ook kinderen niet in grote groepen te laten spelen, niet bijeen staan in de supermarkt; kortom om echt de afstand tot een ieder te bewaren en bewaken. De noodverordening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is bekend gemaakt via ons gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl.