Steun aan ondernemers

Informatie over het coronavirus

Steun aan ondernemers

Dit item is verlopen op 01-04-2020.

Het openbare leven is tot stilstand gekomen. Ondernemers doen bijna geen zaken meer. Dat hakt er in. Landelijk zijn er maatregelen genomen om de ondernemers bij te staan.

Gisteren hebben de ministers Hoekstra (financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken) de steunmaatregelen van het kabinet voor zzp’ers en het bedrijfsleven aangekondigd. Ook werknemers maken zich zorgen. Alles is er op gericht om het inkomen en voortbestaan van ondernemers en inwoners te ondersteunen. Ook in onze gemeente hebben bedrijven het moeilijk. We doen het volgende op financieel gebied voor de ondernemers en inwoners.

Gedurende de tijd van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beteugelen: we laten begrip voor de ondernemers leidend zijn. Er is geen handhaving op niet of te laat betalen van gemeentelijke belastingen. We zullen het verzenden van aanmaningen en dwangbevelen voorlopig uitstellen. Dit geldt ook voor inwoners die wegens arbeidstijdverkorting met vermindering van hun inkomen te maken krijgen.

Wethouder Joke Kruit: “Van de belastingaanslagen zullen we de komende drie maanden geen aanmaning sturen. Ondernemers die de betaling in deze onzekere tijd nog even niet kunnen doen, hebben zo in elk geval lucht tot juli. Wij verwachten dat er dan veel meer duidelijkheid is over de gevolgen van de coronamaatregelen en de effecten van het Rijksbeleid.” De ondernemers van het stadscentrum van Schagen zouden in maart 2020 een aanslag ontvangen voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ). De verzending van deze aanslagen wordt ook uitgesteld.

Bijstandverlening zelfstandigen

Zelfstandigen zoals ZZP’ers (Zelfstandigen zonder personeel) vragen momenteel aan de gemeente of zij in aanmerking komen voor de bijstandsverlening voor zelfstandigen. De rijksoverheid ontvangt deze vragen ook en is bezig met het treffen van maatregelen.

In afwachting van die informatie geldt alvast dat we niet handhaven op betaling en voorlopig geen aanmaningen en dwangbevelen verzenden.

Meer informatie geeft de Kamer van Koophandel via de website https://www.kvk.nl/corona/

Voor algemene vragen kunnen zelfstandigen en andere ondernemers bellen naar bedrijfscontactfunctionaris Menno Bes, via telefoonnummer (0224) 210 400 ( vragen naar Menno Bes).