Noodopvang

Informatie over het coronavirus
HOME  |  Noodopvang

Noodopvang

#Corona Denk om elkaar. Houd vol. Schagen Samen Sterk.

Vanwege het coronavirus zijn alle scholen en kinderopvanglocaties in de gemeente Schagen tot en met de meivakantie gesloten. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen – zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer – is wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. We noemen dit noodopvang. Hierdoor kunnen hun ouders blijven werken. Ook voor kwetsbare kinderen is er opvang. Deze opvang is zonder extra kosten. Op de website van de Rijksoverheid vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en het onderwijs.

Voor welke kinderen is er noodopvang?

Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep, kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op noodopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken.

De noodopvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 12 jaar (tot leeftijd einde basisschool), inclusief leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs. Ook kinderen in een kwetsbare (dreigende) onveilige thuissituatie krijgen noodopvang aangeboden.

SMI en informele opvang

De opvang voor kinderen met een Sociaal Medische Indicatie wordt voortgezet als dit niet binnen het eigen netwerk opgepakt kan worden. Dit geldt ook voor kinderen die normaal gesproken in het eigen netwerk worden opgevangen - bijvoorbeeld bij opa en oma - en waarbij dit nu niet meer mogelijk is. Ook deze kinderen kunnen terecht bij de opvang. Uitgangpunt bij deze laatste situatie blijft natuurlijk dat beide ouders een cruciale functie uitoefenen.

Waar vindt de opvang plaats?

Het uitgangspunt is dat de opvang plaatsvindt op de reguliere plekken waar uw kind normaal gesproken ook aanwezig is. Dit betekent dat kinderen van 4 tot 12 jaar die op een normale werkdag tot 14 uur op school zitten, hier nu ook opgevangen worden. Als uw kind daarvoor of daarna naar de BSO gaat, wordt dit nu ook op deze manier opgevangen. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar van ouders in een cruciale beroepsgroep is de kinderopvang gewoon open.

Voor ouders geldt nog het volgende wat betreft kinderopvang:

  • Schrijf uw kind niet uit bij uw kinderopvangorganisatie of BSO, maar meldt uw kind wel af als u er tijdelijk geen gebruik van maakt;
  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet;
  • Pas niets aan bij de belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag; zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag. De eigen bijdrage voor de kinderopvang krijgt u terug van de belastingdienst.
  • Ouders die gebruik maken van de gemeentelijke subsidie voor een (ve)peuterplaats krijgen ook hun eigen bijdrage terug.

Centrale opvang

We horen van enkele organisaties binnen het onderwijs en de kinderopvang dat zij de opvang gezamenlijk gaan regelen. Dit kan betekenen dat uw kind niet op school wordt opgevangen, maar op de kinderopvang. Uiteraard onder begeleiding van een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Het is mooi om te zien hoe deze twee instanties in deze tijd de samenwerking zoeken. Om te voorkomen dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers onder druk komen te staan bij steeds meer ziekmeldingen binnen het personeel, is het goed dat zij op deze manier de samenwerking opzoeken. Zo kunnen zij de werkdruk acceptabel houden en zich inzetten voor de noodopvang. Wij vertrouwen er op dat het onderwijs en de kinderopvang hun manier van noodopvang goed naar de ouders communiceren via de gebruikelijke kanalen. 

Coördinatie vanuit de gemeente

Vanaf woensdag 18 maart coördineren de gemeenten de noodopvang in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen. Dit houdt concreet in dat wij binnen de regio contact houden met alle kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen. Daarbij vragen wij hen om de behoefte naar opvangplekken te inventariseren, zodat er voldoende aanbod is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 12 jaar (tot leeftijd einde basisschool), inclusief leerlingen van het speciaal (basis) onderwijs. Tot nu toe zijn alle onderwijsinstellingen en kinderopvanglocaties bereid om hun opvang op de normale locatie aan te blijven bieden of hier een samenwerking in op te zoeken. Mocht hier toch verandering in komen (omdat er bijvoorbeeld veel zieke medewerkers zijn) dan gaan wij binnen de regio kijken hoe dit kan worden opgelost. Ook hier vertrouwen wij op de reguliere communicatiekanalen van het onderwijs en de kinderopvang naar ouders toe.

VVE indicaties en toezicht en handhaving van de kinderopvang

Vanwege de drukte bij de GGD, zullen de gesprekken voor een VVE indicatie en de toezicht en handhaving van de kinderopvang tot nader order worden stilgelegd. Wij informeren u zo spoedig mogelijk als dit weer in gang wordt gezet en waar u dan terecht kunt.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld; de openingstijden van de noodopvang, hygiëne regelementen en de laatste landelijke ontwikkelingen kunt u terecht bij uw onderwijs- of kinderopvangorganisatie, zoals u dat gewend bent. Wij zorgen er binnen de regio voor dat zij up-to-date blijven van de landelijke maatregelen. Ook houden wij de informatie actief bij op onze website en sociale media.