Sport en bewegen

Informatie over het coronavirus
HOME  |  Sport en bewegen

Sport en bewegen

#Corona Denk om elkaar. Houd vol. Schagen Samen Sterk.

Met ingang van 1 juli vindt opnieuw verruiming plaats voor sport en bewegen. Sportscholen, sportkantines en binnensportaccommodaties mogen weer open en zijn weer beschikbaar voor gebruik.

Per 1 juli vervalt de verplichting om een protocol aan te leveren bij de gemeente om toestemming te verkrijgen om met de activiteit te mogen starten. Er moeten wel protocollen zijn die getoond kunnen worden bij controle. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de aanbieder van de activiteiten.

Voor de geldende richtlijnen voor sport- en beweegactiviteiten kunt u onderstaande websites raadplegen:

  1. Maatregelen kabinet (website Rijksoverheid)
  2. Veelgestelde vragen coronavirus en sport (website Rijksoverheid)
  3. Website Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  4. Sportprotocol NOC*NSF (website NOC*NSF)
  5. Protocol Zomerkampen 2020 (website NOC*NSF)
  6. Sport en corona (website Vereniging Sport en gemeenten)

Voor culturele verenigingen kunt u de volgende websites raadplegen:

  1.  Maatregelen kabinet (website Rijksoverheid)
  2. Veelgestelde vragen coronavirus en cultuur  (website Rijksoverheid)
  3. Website Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Naast de landelijke protocollen adviseren wij u  om ook het sportspecifieke protocol vanuit de betreffende sportbond te raadplegen voor aanvullende richtlijnen.

Voor de culturele instellingen geldt dat u naast de landelijke protocollen ook de betreffende bond voor culturele instellingen moet raadplegen voor aanvullende richtlijnen.

De verplichte registratie van sport- en beweegactiviteiten op www.veiligsporten.nu vervalt per 1 juli. Evengoed blijft het platform beschikbaar voor sportaanbieders om activiteiten te registeren. Bijvoorbeeld om niet-leden te laten inschrijven voor de activiteit of om achteraf te kunnen gebruiken bij contactonderzoek vanuit de GGD bij positieve besmetting.