Terrassen

Informatie over het coronavirus
HOME  |  Terrassen

Terrassen

#Corona. Denk om elkaar. Houd vol. Schagen Samen Sterk.

Terrassen zijn vanaf 14 oktober 2020 om 20:00 uur gesloten.

Routekaart heropening horeca Schagen 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om uitbreiding van de reguliere terrassen toe te staan tot 1 oktober 2021. Net als in de zomer van 2020 wil de gemeente Schagen haar ondernemers zoveel mogelijk ondersteuning bieden. 

Wij nodigen u dan ook uit om uw plannen in te dienen. Zodat iedereen goed voorbereid is en direct maximaal kan ondernemen op het moment dat dit weer mogelijk is. Waar horecaondernemers gezamenlijk aan een plein gevestigd zijn, is het wenselijk dat er ook een gezamenlijk plan wordt ingediend. Immers: Schagen Samen Sterk! 

De openbare ruimte is beperkt en meerdere ondernemers hebben het zwaar en zouden aanspraak willen maken op die openbare ruimte. Per bedrijf is het maatwerk hoeveel ruimte we kunnen bieden. 

Terrassen kunnen ingericht worden met overkappingen, schermen en heaters. Er worden eisen gesteld aan onder meer verkeersveiligheid, geluidsoverlast en brandveiligheid.

Om daarbij te helpen hebben wij de routekaart heropening horeca opgesteld. Dit kader is tijdelijk en geldt onder voorbehoud tot 1 oktober 2021. 

Wij geven ondernemers de ruimte, maar benadrukken dat we deze ruimte alleen kunnen geven als er ook op een goede manier mee wordt omgegaan. We trekken hierin graag samen op en zien dit als een tijdelijke maatregel om de horecaondernemers in deze corona periode te kunnen ondersteunen. We monitoren wekelijks of sprake is van een veilige situatie en groeien zo naar een model dat werkt voor alle gebruikers van de openbare ruimte.

De vergunning voor de uitbreiding van de terrassen en het gebruik van de extra gemeentegrond is vrijgesteld van leges en precario belasting.  

1.    Tijdelijke Regeling maatregelen covid-19 (TRM) en protocol horeca Koninklijke Horeca Nederland:

Wij hanteren voor deze routekaart de hierboven genoemde kaders. 

2.    Maak een plan

U moet eerst een plan maken voordat u een aanvraag kunt doen. Wij stellen het op prijs als u uw plan vergezeld laat gaan van een plattegrond met de schaal 1:100, dat kan bijvoorbeeld ingetekend zijn op een luchtfoto van Google Maps. 

3.    Bespreek uw plannen met de buurt

De openbare ruimte is schaars, dus bedenk goed hoe iedereen hier zoveel mogelijk gebruik van kan blijven maken. Bespreek uw plannen voor uw terras daarom altijd met andere ondernemers en bewoners uit de buurt.

4.    Maatregelen voor de 1,5 meter

 • Gasten op het terras: U moet ervoor zorgen dat iedereen zich houdt aan de dan geldende coronaregels. Het plaatsen van ‘kuchschermen’ op het terras is toegestaan. Kijk op de website van de Rijksoverheid welke instructie en voorwaarden gelden voor het gebruik van kuchschermen.
 • Voetpad langs uw terras: U moet ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor voetgangers en fietsers om het terras te passeren. Hierbij houdt u er rekening mee dat mensen niet op de stoeprand kunnen lopen of vlak langs het terras gaan. Daarvoor wordt 60 centimeter gerekend. Dus: normaal gesproken is er een voetpad van 1,50 + 1,50 + 0,60 = 3,60 meter nodig langs een terras. Zowel de locatie Markt in Schagen als het Dorpsplein in Callantsoog geldt dat de verkeerssituatie net als in de zomer van 2020 wordt aangepast.
 • Zorg voor een voetpad tussen 2 verschillende terrassen. Voor een middenpad rekenen we 3 meter. Want er is 3 meter nodig zodat klanten het terras op en af kunnen lopen (2 x 1,50 meter). Uw personeel zorgt ervoor dat uw gasten zich hier niet onnodig ophouden. Indien u op uw terras gebruikt maakt van een route volstaat een doorgang van 1,5 meter. 
 • Staat er ergens een gevelbank? Dan moet het voetpad minstens 3,90 meter zijn. Er is 3 meter nodig voor voorbijgangers. Voor de gevelbank en mensen die hierop zitten, rekenen we 0,90 meter.
 • In bijzondere omstandigheden kunnen berekeningen voor het maken voor voldoende afstand anders zijn. Bijvoorbeeld als het ergens heel druk is. Of als er een afscherming is tussen terras en voetpad.

5.     U mag uitbreiden op verschillende plekken

In uw aanvraag kunt u om uitbreiding van uw terras vragen. U kunt hierbij tafels plaatsen op verschillende plekken. Dit kan betekenen dat u extra tafels kunt plaatsen. Let er hierbij wel op dat deze tafels dicht bij uw bedrijf zijn, in verband met het houden van voldoende toezicht. De uitbreiding van het terras toetsen wij aan verschillende normen waaronder; openbare orde en veiligheid en vrije doorrij-routes voor de brandweer en overige hulpdiensten.

6.     Maximum aantal plekken op het terras

Het aantal toegestane plaatsen op het terras is afhankelijk van actuele regelgeving en de aan u toegewezen terras uitbreiding. Wel moet iedereen aan een tafeltje zitten en geldt de 1,5 meter afstand voor bezoekers.

7.     Overkappingen

Voor het plaatsen van een overkapping op een terras moet u een omgevingsvergunning aan te vragen met een beperkte instandhoudingstermijn afhankelijk van de benodigde corona maatregelen die door het Rijk worden opgelegd. Voor een dergelijke aanvraag hoeft u geen leges te betalen. U moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden waarbij te denken valt aan het toepassen van brandvertragend doek, transparantie of juist het dichtzetten van de overkapping al gelang de situatie hier om vraagt. Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld omdat niet iedere situatie het zelfde is. U kunt zich voorstellen dat een overkapping op de Markt in Schagen een andere uitvoering vraagt, dan een overkapping nabij een doorgaande weg aan de buitenkant van een dorp.   

8.     Terrasverwarming

Terrasverwarmers moeten aan landelijke wet- en regelgeving voldoen om fysieke veiligheid van personen te waarborgen. De terrasverwarming mag geen gevaar opleveren. Zo moet een terrasverwarming beschikken over een omvalbeveiliging. Uitsluitend goedgekeurde terrasverwarmers op elektra zijn toegestaan (Kiwa en Gastec). Voor BBQ’s, gasbranders, houtkorven, enzovoort krijgt u geen toestemming.

Terrasverwarming kost veel energie. De voorkeur gaat uit naar terrasverwarming die het milieu minimaal belast en alternatieven om een terras duurzaam in te richten. Denk daarbij aan goede windschermen.

9.     Gezamenlijke plannen krijgen voorrang

Wilt u samen met andere ondernemers op dezelfde locatie een terras? Dan maakt u een gezamenlijk plan voor uw straat of plein. Gezamenlijke plannen krijgen voorrang op plannen van individuele horecaondernemers.

10.     Openingstijden

Om overlast voor omwonenden tegen te gaan worden de sluitingstijden van het terras in de horeca-concentratiegebieden gesteld op: zondag tot en met donderdag tot maximaal 00:00 uur; vrijdag en zaterdag tot maximaal 02:00 uur. Buiten deze gebieden zijn de sluitingstijden gesteld op 22:00 uur.

11.    (Verkeers)veiligheid rond het terras

 • U moet er zelf voor zorgen dat er geen rijen bij uw terras ontstaan. Reserveren voor een terrasplek is niet verplicht, maar kan helpen om drukte te voorkomen.
 • De opstelling van een terras mag nooit leiden tot onveilige (verkeers)situaties. Voor de doorgang van hulpdiensten hanteren wij een afstand van 3,5 meter en voor voetgangers en minder validen een afstand van 3 meter.
 • Om ook de veiligheid op terrassen te kunnen waarborgen verlangen wij:
  • Inzet van 1 of meerdere gastheren en/of gastvrouwen. Deze vangen de bezoekers op, reguleren de toegang en het verlaten van het terras. 
  • Dat te allen tijde de laatst bekende richtlijnen van de Rijksoverheid worden nageleefd.
  • Contactloos betalen aan tafel.
  • Bezoekers bij de reservering wijzen op de juiste parkeermogelijkheden.
  • Duidelijke afbakening van de terrasgebied met hekwerken, bloembakken etc. met de doorgaande weg.
  • Duidelijke afspraken maken met leveranciers.

12.     Tot slot

U moet er rekening mee houden dat wanneer evenementen weer zijn toegestaan ook daar ruimte voor vrij gemaakt moet worden. In dat geval wordt u verwacht dat u uw terrasuitbreiding voor de duur van het evenement aanpast. Uiteraard zal dit in overleg met de gemeente gebeuren

Wij vertrouwen erop dat we door deze routekaart samenwerken naar een tijdelijke werkbare situatie. We benadrukken daarbij dat de gemeente te allen tijde het recht heeft om de vergunning in te trekken door overlast of anderszins en na het aflopen van de corona maatregelen.

Wij verzoeken u om het (gezamenlijke) plan in te dienen via het webformulier. Doe dit zo snel mogelijk zodat wij uw plan kunnen beoordelen en u maximaal kunt ondernemen, direct nadat het de horeca weer is toegestaan haar deuren te openen.

Disclaimer vergunning terrasuitbreiding

In verband met de uitbraak van COVID-19 heeft de Nederlandse overheid maatregelen genomen ter bescherming van de volksgezondheid. De kaders zoals benoemd in deze routekaart “heropening Horeca Schagen 2021” zijn gebaseerd op de op 3 februari 2021 geldende wet- en regelgeving. Houdt u er dus rekening mee dat dit kan wijzigen. Wanneer u een vergunning voor uw terrasuitbreiding heeft ontvangen is het gebruik hiervan uitsluitend toegestaan onder voorwaarde dat u voldoet aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Naast de COVID-19 wet- en regelgeving geldt zoals altijd dat de burgemeester ook in andere bijzondere onvoorziene situaties de vergunning kan intrekken of nadere voorwaarden hieraan kan stellen.

Aanvraag indienen