Vraag en antwoord - Algemeen

Informatie over het coronavirus
HOME  |  Vraag en antwoord - Algemeen

Vraag en antwoord - Algemeen

#Corona. Denk om elkaar. Houd vol. Schagen Samen Sterk

Het toeristenseizoen gaat beginnen, mogen campings open en hoe moeten zij omgaan met de campingwinkel?

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, gelden speciale regels voor campings, vakantieparken, camperplaatsen en strandhuisjes. Deze kunt u vinden op de pagina regels en campings vakantieparken

Gaat onze gemeente ook direct over op het uitbetalen van voorschotten in afwachting van de regelgeving uit Den Haag?

Op dit moment zijn de contouren van de steunregeling voor zzp’ers bekend. Ondernemers kunnen op grond van deze contouren bij ons een aanvraag indienen. Wanneer bij afhandeling van de aanvraag blijkt dat de ondernemer in een (acute) financiële noodsituatie verkeert, dan zullen we tot voorschotverstrekking overgaan.

Kan ik mijn gemeentebelastingen (OZB, toerismebelasting, precario, e.d.) later betalen?

Ja, dat kan. Naar aanleiding van de corona-maatregelen stuurt de gemeente tot 1 oktober geen aanmaningen en dwangbevelen.

Ik heb een contract voor een bouwproject met de gemeente gesloten waarin termijnen zijn opgenomen, kan ik vanwege overmacht uitstel krijgen?

Als het aantoonbaar is dat de corona-maatregelen het uitstel veroorzaken, dan werkt de gemeente mee met een beperkt uitstel van bouwprojecten. U dient dit wel af te stemmen met uw contactpersoon bij de gemeente. Deze stelt vast of u voor uitstel in aanmerking komt.

Promoot de gemeente toerisme in eigen land voor de periode na de corona maatregelen?

Op dit moment heeft  de volksgezondheid de grootste prioriteit, maar we denken mee over de periode na de corona-maatregelen. Via het programma Holland Boven Amsterdam besteden we extra aandacht aan binnenlandse vakanties. Wij vinden het belangrijk dat ook het toerisme weer snel op gang komt als we het virus onder controle hebben.

Kan de gemeente eigen projecten en investeringen naar voren halen om de economie te stimuleren?

Op dit moment probeert de gemeente vooral de vertraging van eigen projecten en investeringen te beperken. Als er reële mogelijkheden zijn om te versnellen, zullen wij deze zeker benutten.