Vraag en antwoord - Tozo in verband met corona

Informatie over het coronavirus
HOME  |  Vraag en antwoord - Tozo in verband met corona

Vraag en antwoord - Tozo in verband met corona

#Corona. Denk om elkaar. Houd vol. Schagen Samen Sterk

Heeft u als ondernemer financiële ondersteuning nodig?

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer. Daarom stopt per 1 oktober 2021 een deel van het steunpakket van de overheid.

De Tozo eindigt per 1 oktober 2021. Ook de Tonk regeling eindigt per 1 oktober 2021.

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen zelfstandig ondernemers die na de Tozo nog financiële ondersteuning nodig hebben een beroep doen op Bbz (light).

Deze regeling loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2021 en heeft ten opzichte van de Bbz een aantal aanpassingen.

  • De uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en toegekend;
  • Het recht op en de hoogte van de uitkering wordt per kalendermaand berekend;
  • Er wordt geen vermogenstoets gedaan.
  • Er wordt rekening gehouden met het aantal volwassen inwoners op uw adres.
  • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn.

Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag kunt u eerst een check doen om te kijken of u in aanmerking kan komen voor Bbz via de website krijgikbbz.nl

Voor meer informatie over de regeling of voor het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met ons opnemen via telefoonnummer (0224) 210400.