HOME  |  Cultuur & Recreatie  |  Monumenten (Erfgoed)

Monumenten (Erfgoed)

De gemeente Schagen is rijk aan bijzondere gebouwen, identiteitsdragers zoals monumenten, stolpen en andere karakteristieke panden. De gemeente telt 99 Rijksmonumenten, ruim 40 provinciale monumenten en 143 gemeentelijke monumenten. Het is belangrijk om deze panden en ook objecten te behouden voor de toekomst. Ze vertellen namelijk een belangrijk verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de gemeente.

Gemeentelijke monumenten

De 143 gemeentelijke monumenten zijn gebouwen of objecten die van lokaal belang of waarde zijn. U kunt de lijst met de gemeentelijke monumenten downloaden.

Actualisatie monumentenlijst

De gemeente Schagen gaat in de komende periode de gemeentelijke monumentenlijst actualiseren. Het doel is meer informatie te krijgen over de bijzondere monumenten die Schagen rijk is. Met deze informatie worden de beschrijvingen aangevuld met actuele informatie en foto’s. Dit is nodig om goede toeristische routes en informatieborden te maken. De gemeente ontvangt van inwoners graag meer informatie over de verschillende monumenten en andere waardevolle panden in Schagen. Heeft u informatie over een monument of waardevol pand in Schagen? Dan kunt u contact met Saskia Olivierse (monumentenlijst) via het telefoonnummer: (0224) - 210 400. Of via het contactformulier.

De rijksmonumenten

De 99 rijksmonumenten zijn vanwege hun cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang. De rijksmonumenten kunt u vinden via de website van de Rijksdienst voor het Cultureelerfgoed. (invullen bij gemeente:Schagen).

Provinciale monumenten

De 40 provinciale monumenten bestaan niet alleen uit gebouwen maar ook uit bruggen, sluizen en bijvoorbeeld de Westfriese Omringdijk. Via de website van de provincie Noord-Holland kunt u de lijst vinden.

Verbouwen of restaureren van een monument en subsidie

Meer informatie over het restaureren of verbouwen van monument of het aanvragen van een subsidie vindt u op onze pagina vergunningen.