Achtergrond van het project

Bedrijventerrein Lagedijk – De Lus
HOME  |  Achtergrond van het project

Achtergrond van het project

In 2007 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Bedrijventerrein Lagedijk vastgesteld. Hiermee werd een uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk met een gebied van circa 11 ha bruto. Binnen deze uitbreiding is ruimte voor circa 6 ha netto aan bedrijfsruimte.

Vervolgens is in 2009 het uitgifteplan voor het uitbreidingsgebied Lagedijk Noordwest vastgesteld. Het idee was om het uitbreidingsgebied in 3 tranches uit te geven, over een aantal jaren. In die periode brak echter de financiële crisis uit en de gevolgen daarvan hebben een lange periode ervoor gezorgd dat er weinig tot geen interesse was voor de kavels.

Een aantal jaren terug is het terrein alvast bouwrijp gemaakt met bijvoorbeeld de aanleg van riolering en een weg. In 2017 is er voor gekozen om weer actief tot verkoop van kavels over te gaan. Dit is eerst via een makelaar geprobeerd en later in eigen beheer door de gemeente. In 2019 is een marketingcampagne gestart om een groter bereik te krijgen bij bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe locatie.