Petten in de duinen

Dorp Petten

Petten in de duinen

De komende jaren verandert het dorp Petten van Petten achter de dijk naar Petten in de duinen. Hiermee willen we Petten op de kaart zetten en een economische impuls geven. Het nieuwe strand en de nieuwe duinen geven ons de kans om een zichtbare en merkbare verbinding te maken tussen Petten en de zee. Op deze site leest u meer over onze plannen. Petten in de duinen is een uitwerking van de in 2012 vastgestelde structuurvisie Petten en wordt mede dankzij provincie Noord-Holland gerealiseerd.

1. dorpsplein Plein 1945;

2. Tankvallen;

3. Strandslag Hazedwarsdijk;

4. Strandslag Centrum;

5. Strand;

6. Panoramaduin.

Petten