Structuurvisie Petten

Dorp Petten

Structuurvisie Petten

Sinds jaren worden er plannen gemaakt die moeten leiden tot een upgrade van het dorp Petten. Al deze plannen hebben gemeen dat ze als doel hebben Petten een nieuwe impuls te geven waarmee Petten weer een vitaal kustdorp met toekomstperspectief wordt. Door het project ‘Kust op Kracht’ is er de mogelijkheid ontstaan om het dorp Petten een economische impuls te geven. De Structuurvisie van 2012 vormt de basis voor de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden in het dorp. De Structuurvisie
schetst perspectieven en ontwikkelingsrichtingen. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en moeten deze perspectieven concreet gemaakt worden.

De gemeente Schagen heeft voor Petten een doelstelling opgesteld waarin alle aandachtspunten voor de visie zijn benoemd:

“Vanuit de historische identiteit van Petten werken aan een toekomstgericht kustdorp met een eigen onderscheidend karakter en een verbeterde uitstraling waardoor toeristen naar Petten willen komen, er een impuls wordt gegeven aan de economie en werkgelegenheid, het draagvlak voor voorzieningen wordt vergroot en de leefbaarheid in Petten zal toenemen.”

In 2018 is de visie op de structuurvisie herijkt door HB Adviesbureau. Dit visiedocument geeft een korte samenvatting van de achtergronden die worden meegenomen in de uiteindelijke uitwerking. Ook is de overall visie voor het dorp besproken en is de beeldkwaliteit omschreven. Het document is online raadpleegbaar via onderstaande link.

De projecten van de structuurvisie Petten worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland vanuit het programma Zwakke Schakels.