Definitief verbindingspad

Dorp Petten
HOME  |  Lopende projecten  |  Definitief verbindingspad

Definitief verbindingspad

Aanleiding:

De provincie Noord-Holland investeerde in regionale economie, recreatie en natuur rondom de kust tussen Camperduin en Callantsoog. In samenwerking met gemeente Bergen, Schagen, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en ondernemers. De provincie heeft een vijftigtal projecten gefinancierd die samenhangen met de kustversterking van de Hondsbossche duinen. Onder deze projecten valt, naast de huidige verbeteringen in het dorp zoals het nieuwe plein, de wandelroutes, uitkijkpunten en strandopgangen, ook het definitieve verbindingspad.

Het Project:

Een directe, voor het publiek toegankelijke verbinding (voet- en fietspad) over Camping Corfwater tussen het strand en het dorpscentrum. Deze verbindingsweg zal niet afgesloten worden en is te allen tijde publiek toegankelijk. 

Planning

Het streven is om in het najaar van 2020 te beginnen met het starten van de bouw.

Meer informatie op www.noord-holland.nl/kustopkracht.nl.