Kust op kracht

Dorp Petten
HOME  |  Kust op kracht

Kust op kracht

Duizenden kubieke meters zand werden opgespoten bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Met het maken van een nieuw strand en nieuwe duinen zorgen Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland ervoor dat dit stukje kust weer veilig is en ons beschermt tegen de zee. Eind 2015 is het nieuwe strand klaar.

Kust op kracht

Op de website www.kustopkracht.nl vindt u informatie over de kustversterking: wat de planning is, welke werkzaamheden plaatsvinden, maar ook schitterende foto’s van de kustversterking. Voor informatie kunt u ook terecht in het informatiecentrum van het hoogheemraadschap.

Veiligheid en ruimtelijke kwaliteit

Gelijktijdig met de verhoging van de veiligheid, wordt de kuststrook economisch sterker en aantrekkelijker gemaakt. Er komen tussen Camperduin, Grote Keeten en Callantsoog bijvoorbeeld nieuwe fiets- en wandelroutes, uitkijktorens, strandopgangen en nieuwe natuur. Meerdere overheden werken hiervoor samen. Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat (RWS) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) grijpen samen met  gemeenten Schagen en Bergen, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland de kansen om tegelijkertijd de kuststreek te versterken op het gebied van recreatie, toerisme, natuur en economie. Daarmee komen de partijen tevens tegemoet aan de wens van de rijksoverheid om, naast het versterken van de zeewering, ook de ruimtelijke kwaliteit te versterken: de zogenaamde dubbeldoelstelling.

Dit alles valt onder het programma Ruimtelijke Kwaliteit dat ruim 25 projecten bevat, zoals de aanleg van natuur en nieuwe fiets- en wandelroutes. Het uitgangspunt dat daarbij wordt gehanteerd is dat de projecten van het programma moeten passen bij het karakter van de omgeving. Voor Petten geldt dat de gemeentelijke Structuurvisie Petten zoveel mogelijk wordt uitgevoerd.

Zand tegen Zee

In het informatiecentrum van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kunt u de tentoonstelling ‘Zand tegen Zee’ bezoeken. Hier ziet u hoe het plan achter de kustversterking is ontstaan, hoe het gebied eruit komt te zien en welke mogelijkheden de kustversterking biedt. De tentoonstelling kunt u gratis bezoeken.

Contactgegevens:

Informatiecentrum Zand tegen Zee
Strandweg 4
1755 LA Petten

Openingstijden:

M.i.v. 1 november tot 1 april zijn wij 3 dagen per week geopend: woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur.

De toegang is gratis. Rondleidingen zijn mogelijk op afspraak.