Lopende projecten

Dorp Petten
HOME  |  Lopende projecten

Lopende projecten

Onder het project Structuurvisie Petten vallen op dit moment nog twee deelprojecten. De bedoeling is hiermee in 2020 te starten. Meer informatie over het Ontmoetingsplein en de definitieve verbindingspad vindt u op de betreffende pagina's.