Tankvallen

Dorp Petten
HOME  |  Afgeronde projecten  |  Tankvallen

Tankvallen

Om de historie weer meer herkenbaar te maken, was het de wens om het zuidelijke deel van de tankvallen (in contrast met het glooiende natuurlijke noordwestelijk deel) strak in te richten. Het is onderdeel van de geschiedenis van Petten en mag als zodanig herkend worden. Door te werken met strakke lijnen is deze menselijke ingreep herkenbaar. Informatieborden vertellen het verhaal achter de tankvallen. Op een aantal plekken is door het plaatsen van bankjes en het verbreden van het voetpad een verblijfsplek gemaakt. Ook is door middel van een vlonder de relatie met het water versterkt. Dit alles heeft bijgedragen aan de ruimtelijke kwaliteit, het versterken van de identiteit van Petten en de natuurbeleving.

Omdat de tankval ook onderdeel is van de robuuste groenblauwe structuur van Petten, is er niet te veel afbreuk gedaan aan de natuurlijke waarde van het gebied, met name de noordzijde is ongemoeid gelaten, zodat de natuur daar z’n gang kan blijven gaan.