Tijdelijk verbindingspad

Dorp Petten
HOME  |  Afgeronde projecten  |  Tijdelijk verbindingspad

Tijdelijk verbindingspad

Over het project

Tijdelijk pad

  • Een directe, voor het publiek toegankelijke en door de gemeente aan te leggen verbinding (voet- en fietspad) over Camping Corfwater tussen het strand en het dorpscentrum. Deze verbindingsweg is geopend tussen 08:00 uur en 22:00 uur uit veiligheidsoverwegingen voor de campingplaatsen op Camping Corfwater. In november deed de gemeente een oproep onder inwoners en aanwezigen van een informatieavond voor het inzenden van een naam voor het tijdelijke pad. De namen werden verzameld en de favoriete naam werd voorgelegd voor advies aan de klankbordgroep. De naam werd op 18 april 2019 onthuld; Het Vuurboetpad.

De provincie Noord-Holland investeerde in regionale economie, recreatie en natuur rondom de kust tussen Camperduin en Callantsoog. In samenwerking met gemeente Bergen, Schagen, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en ondernemers. De provincie heeft een vijftigtal projecten gefinancierd die samenhangen met de kustversterking van de Hondsbossche duinen. Onder deze projecten zijn naast de huidige verbeteringen in het dorp ook het nieuwe plein, wandelroutes, uitkijkpunten en strandopgangen.

Meer informatie op www.noord-holland.nl/kustopkracht.nl.

In feite is met alle uitgevoerde werkzaamheden nu bijna alles klaar voor het seizoen. Er speelt nog steeds het bezwaar tegen het bestemmingsplan, waar de Raad van State uitspraak voor zal doen.