Tijdelijk verbindingspad

Dorp Petten
HOME  |  Lopende projecten  |  Tijdelijk verbindingspad

Tijdelijk verbindingspad

Feestelijke opening wandelroute dorp en strand Petten

Donderdagmiddag 18 april om 16.00 uur begint in Petten de opening van het wandelpad tussen dorp en zee. Centraal moment is de onthulling van de naam van deze route. Belangstellenden zijn van harte welkom. De start is bij hotel Corfwater, aan de Korfwaterweg 1 in Petten.

Een deel van de wandelroute gaat over camping Corfwater. De komende drie jaar is dat tracé tijdelijk, daarna wordt een permanente route over de camping aangelegd. De route wordt nu geopend, voor Pasen en dus voordat het badseizoen begint. De opening begint met het verzamelen bij het hotel. Dan lopen alle gasten naar de ingang van de camping. Hier wordt de naam bekend gemaakt. In de toespraken, door onder andere wethouder Jelle Beemsterboer, gaan de sprekers in op de uitvoering van de reeds lang gekoesterde plannen. Zoals het aangebrachte duinlandschap, verkeersaanpassingen, en verplaatsing van het botenhuis. Alles is mede mogelijk gemaakt  door de provinciale subsidie Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels.

De provincie Noord-Holland investeerde in regionale economie, recreatie en natuur rondom de kust tussen Camperduin en Callantsoog. In samenwerking met gemeente Bergen, Schagen, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en ondernemers. De provincie heeft een vijftigtal projecten gefinancierd die samenhangen met de kustversterking van de Hondsbossche duinen. Onder deze projecten zijn naast de huidige verbeteringen in het dorp ook het nieuwe plein, wandelroutes, uitkijkpunten en strandopgangen.

Meer informatie op www.noord-holland.nl/kustopkracht.nl.

In november deed de gemeente een oproep onder inwoners en aanwezigen van een informatieavond voor het inzenden van een naam. De namen zijn verzameld en de favoriete naam is voorgelegd voor advies aan de klankbordgroep. De naam wordt op 18 april onthuld.

In feite is met alle uitgevoerde werkzaamheden nu bijna alles klaar voor het seizoen. Er speelt nog steeds het bezwaar tegen het bestemmingsplan, waar de Raad van State uitspraak voor zal doen. Het dorp en de omgeving zijn klaar voor het nieuwe Petten. Om de afronding van deze fase en de nieuwe verbinding tussen zee en plein te vieren is iedereen die met de gemeente samen wil toasten om 16 uur van harte welkom!

Met de aanleg van het nieuwe dorpsplein is er een belangrijke impuls aan het dorp gegeven. Het is een aantrekkelijk verblijfsgebied met mogelijkheden voor terrassen en andere aantrekkelijke voorzieningen. Het plein is onderdeel van de ring en er zijn meerdere recreatieve routes die hier langs voeren. In de huidige situatie ontbreekt echter een duidelijke relatie met het nieuwe strand. Het terrein van camping Corfwater ligt hier als een barrière tussen. De doelstelling van dit deelproject is om deze barrière op te lossen door een route te creëren tussen de hoofdstrandopgang en het dorp over de camping heen.

Over het project

Tijdelijk pad

  • Een directe, voor het publiek toegankelijke en door de gemeente aan te leggen verbinding (voet- en fietspad) over Camping Corfwater tussen het strand en het dorpscentrum. Deze verbindingsweg is geopend tussen 08:00 uur en 22:00 uur uit veiligheidsoverwegingen voor de campingplaatsen op Camping Corfwater.

Definitief pad

  • Een directe, voor het publiek toegankelijke en door de gemeente aan te leggen verbinding (voet- en fietspad) over Camping Corfwater tussen het strand en het dorpscentrum. Deze verbindingsweg zal niet afgesloten worden en is te allen tijde publiek toegankelijk.

Planning

Het tijdelijke pad wordt voor het toeristenseizoen 2019 van de camping geopend. De ontwerpopgave van het definitieve pad start in 2019. De realisatie wordt meegenomen in de transformatie van de camping.