Van de dorpsraad

Dorp Petten
HOME  |  Nieuws  |  Van de dorpsraad

Van de dorpsraad

 • De Sportflits 07-06-2016 door Joke Kruit

  Beste mensen,

  Hoewel het schip nog op het podium moet verrijzen is het op 20 juni a.s. dan zover:

  Lees verder
 • De Sportflits (Joke kruit) 24-05-2016

  Beste mensen,

  Aangezien uw lijfblad na het Pinksterweekend niet verscheen kan de Dorpsraad U nu eerst berichten over de bijeenkomst die HZL op 12 mei jl. heeft gehouden over kustrecreatie.

  Lees verder
 • Directe buslijn Petten-Schagen, door Joke Kruit

  Beste mensen,

  De Dorpsraad heeft ingesproken bij de provincie N-H en hieronder treft U eerst het kader aan dat wij als uitgangspunt voor ons verzoek hebben geschetst en vervolgens de inspraakreactie zelf van 14 april jl.

  Lees verder
 • Bespreking 29 maart 2016, door Joke Kruit

  Beste mensen,

  Op 29 maart jl. heeft er op initiatief van de gemeente Schagen en het COA  een bespreking plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle instanties die betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen in Huis ter Duin.

  Lees verder
 • Opvang vluchtelingen, door Joke kruit

  Beste mensen,

  Nadat de heren Tuin en Van Diepen elkaar driemaal voor de rechter hebben getroffen m.b.t. de opvang van vluchtelingen in Huis ter Duin heeft de rechter op 8 maart jl. bepaald dat de Poolse werknemers het pand moesten verlaten, hetgeen met onmiddellijke ingang is geschied. Derhalve is de komst van 225 vluchtelingen naar Petten voor een periode van twee jaar thans een feit.

  Lees verder
 • De Sportflits (Joke Kruit) 29-02-2016

  Beste mensen,

  De Klankbordgroep heeft in haar vergadering van 22 februari jl. de gemeente ervan weten te overtuigen dat de afvalcontainers van het nieuwe plein zullen moeten verdwijnen.

  Lees verder
 • Het vluchtelingenprobleem door Joke Kruit

  Beste mensen,

  De datum van 1 maart nadert met rasse schreden en de gemeente en projectontwikkelaar de heer Tuin zijn bezig in een vergunning de voorwaarden vast te leggen waaronder de opvang van 225 vluchtelingen in Huis ter Duin plaats zal kunnen vinden.

  Lees verder
 • Ontwikkelingen in Petten door Joke Kruit (26-01-2016)

  Beste mensen,

  De afgelopen week zijn de vergaderingen weer opgestart en in de Klankbordgroep wordt verder gewerkt aan het vormgeven van de Structuurvisie Petten.

  Lees verder
 • De motie, door Joke Kruit

  Beste mensen,

  In de raadsvergadering van 15 december jl. is er een motie aangenomen m.b.t. de opvang van vluchtelingen in Huis ter Duin. Deze motie moet gezien worden als een handreiking naar de inwoners van Petten en houdt in dat projectontwikkelaar de heer Tuin binnen een periode van 2 jaar geacht wordt een concreet bouwplan met een daarbij behorende planning te kunnen presenteren voor de bouw van een appartementenhotel.

  Lees verder
Archief