Verkeerscirculatie, fase 2

Dorp Petten
HOME  |  Afgeronde projecten  |  Verkeerscirculatie, fase 2

Verkeerscirculatie, fase 2

De doelstelling van dit deelproject is om de verkeerscirculatie voor zowel auto-, wandel- als fietsverkeer te verbeteren, door het gedeelte ring uit fase 2 rondom Petten een eenduidige uitstraling te geven:

  • Een heldere en eenduidige weginrichting, conform de principes van Duurzaam Veilig. Hiermee de ring voorzien van een onderscheidend en herkenbaar profiel, met een rijbaanbreedte (waar mogelijk) van 5,80 meter;
  • Optimalisatie van de ‘kruising’ Zijperweg/Zuiderhazedwarsdijk/Noorderhazedwarsdijk, met de voorkeursrichting richting het centrum en het ondergeschikt maken van de Noorderhazedwarsdijk om verkeer richting de woonwijk Nolmerban te beperken;
  • Aanbrengen nieuwe deklaag Spreeuwendijk (gedeeltelijk);
  • Het verbeteren van het knooppunt bij Noorderhazedwarsdijk en de Zijperweg en een gedeelte van de Spreeuwendijk (verbeteren toplaag);
  • Het aanbrengen van twee drempels op de Zijperweg;
  • Het verbeteren van de aansluiting ring:
    • het creëren van een nieuwe verkeerssituatie door de 2-splitsing Korfwaterweg naar de Spreeuwendijk om te vormen tot één weg.

Fase 2 is een vervolg op de start die is gemaakt in 2016, waarbij de ringweg is gerealiseerd door de Zuiderhazerdwarsijk aan te sluiten op de Spreeuwendijk.