Verkeerscirculatie, fase 2

Dorp Petten
HOME  |  Lopende projecten  |  Verkeerscirculatie, fase 2

Verkeerscirculatie, fase 2

De doelstelling van dit deelproject is om de verkeerscirculatie voor zowel auto-, wandel- als fietsverkeer te verbeteren, door het gedeelte ring uit fase 2 rondom Petten een eenduidige uitstraling te geven:

  • Een heldere en eenduidige weginrichting, conform de principes van Duurzaam Veilig. Hiermee de ring voorzien van een onderscheidend en herkenbaar profiel, met een rijbaanbreedte (waar mogelijk) van 5,80 meter;
  • Optimalisatie van de ‘kruising’ Zijperweg/Zuiderhazedwarsdijk/Noorderhazedwarsdijk, met de voorkeursrichting richting het centrum en het ondergeschikt maken van de Noorderhazedwarsdijk om verkeer richting de woonwijk Nolmerban te beperken;
  • Aanbrengen nieuwe deklaag Spreeuwendijk (gedeeltelijk);
  • Het verbeteren van het knooppunt bij Noorderhazedwarsdijk en de Zijperweg en een gedeelte van de Spreeuwendijk (verbeteren toplaag);
  • Het aanbrengen van twee drempels op de Zijperweg;
  • Het verbeteren van de aansluiting ring:
    • het creëren van een nieuwe verkeerssituatie door de 2-splitsing Korfwaterweg naar de Spreeuwendijk om te vormen tot één weg.

Fase 2 is een vervolg op de start die is gemaakt in 2016, waarbij de ringweg is gerealiseerd door de Zuiderhazerdwarsijk aan te sluiten op de Spreeuwendijk.

Planning

Realisatie voorjaar 2019 (gereed medio april 2019).