Elektriciteit

Wij lopen mee in de pas van de landelijke energietransitie. Voor inwoners en bedrijven die willen verduurzamen zijn wij als gemeente vooral het kenniscentrum. Deze besluiten zoveel mogelijk over hun eigen transitie. Daarnaast zorgen wij, in samenwerking met betrokkenen, voor een goede basis om de energietransitie in de praktijk mogelijk te maken, zoals planologische kaders en stimuleringsregelingen.