Fonds voor Zonneparken

Heb jij een plan of idee voor een duurzaam initiatief in de gemeente Schagen? Misschien kan jouw plan of idee wel geld krijgen uit ons gemeentelijk Zonneparkfonds. Iedereen uit Schagen kan hiervoor een aanvraag doen. Dit kan nog tot 1 mei 2022. Alle aanvragen zijn welkom, hoe klein of hoe groot ook.

Is jouw plan geschikt?

Om je enkele voorbeelden te geven:

  • Wil jij bijvoorbeeld in jouw eigen buurt een aantal bomen planten of een pluk- of moestuin aanleggen?
  • Een oplaadpunt bij jouw clubgebouw of kunstwerk die energie op kan wekken?
  • Heb jij een idee om materialen te hergebruiken of repareren?
  • Of een innovatief voorstel om meer energie te besparen of woningen in jouw wijk te voorzien van warmte?

Natuurlijk is jouw eigen plan ook welkom, als het maar een duurzaam en/of maatschappelijk nut heeft.

Wie kan een aanvraag doen?

Iedere bewoner, instelling, vereniging, stichting of bedrijf uit de gemeente Schagen kan een aanvraag doen bij het Zonneparkfonds gemeente Schagen. De Schager Uitdaging beheert dit fonds. Zij helpen je op weg met al je vragen en met je aanvraag. Je kan contact met hen opnemen via de website van de Schager Uitdaging.

Nieuwe subsidie aanvragen

Het Zonneparkfonds wordt beheerd door Stichting De Schager Uitdaging. Zij beoordelen de ideeën die binnenkomen op een groot aantal punten. Via de website schageruitdaging.nl kan het aanvraagformulier gedownload worden. Via de stichting kan je ook overleggen of jouw idee voor een initiatief of project voldoet aan de aanvraagcriteria. Per jaar zijn er twee aanvraagrondes, namelijk mei en november. 

Hoe werkt het fonds?

Investeerders van een zonnepark in de gemeente Schagen staan een gedeelte van de opbrengst van het zonnepark af aan het fonds. Het fonds verzamelt deze inkomsten en gebruikt dit geld om duurzame en/of maatschappelijke projecten in de buurt van het zonnepark te financieren. Het doel is om hiermee het draagvlak voor zonneparken te vergroten. Inwoners, bedrijven en bijvoorbeeld verenigingen die een (duurzaam) project hebben, kunnen een aanvraag om subsidie doen. Voldoet het project aan de voorwaarden van het ‘Fonds Zonneparken Schagen’? Dan ontvangen zij een bijdrage uit het fonds voor hun project.