Groen & Biodiversiteit

De provincie Noord – Holland stelt 1,2 miljoen euro subsidie beschikbaar om met ‘Schagen groeit door’ het landschap in Schagen te versterken en te vergroenen. In 2020 was er een beeldvormende raadsvergadering over de landschapsvisie. Deze visie is vervolgens vastgesteld door het college en uitgewerkt in de omgevingsvisie. Al die tijd is ook de provincie bij de plannen betrokken en dat heeft nu geleid tot de subsidie. Met de landschapsversterking planten we bomen en struiken voor de leefbaarheid, klimaat, biodiversiteit en recreatie. ’Schagen groeit door’ is één van de grootste landschapsprojecten in de provincie Noord-Holland. 

Schagen heeft een prachtig landschap dat we de komende jaren gaan versterken. Met deze subsidie kunnen we de komende 4 jaar 181.000 bomen en struiken planten! Het geld gebruiken we in meerdere projecten. Zoals het project ‘Schagen Groeit Door’. Zo werken we samen aan het behoud van ons unieke landschap in onze gemeente. 

Heeft u een initiatief om Schagen groener te maken? 
Laat onze groenadviseur dat dan weten via het contactformulier. Binnenkort delen wij ook projecten op samen.schagen.nl . Hier kunnen inwoners hun ideeën met ons delen. 

Schagen groeit door

Wij hebben de ambitie om 300.000 bomen en struiken te planten tot 2040. Om dit te bereiken voeren we elk jaar ongeveer 10 projecten uit om te vergroenen. Dit doen wij in heel veel gevallen door ideeën van bewoners te steunen en samen op te pakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Roockershuyspark, De ijsbaan in Sint Maarten of het nieuwe bos in Eenigenburg. Daarnaast investeren we samen met de provincie de komende jaren heel veel geld in het vergroenen en versterken van het landschap.

Bollen en bijen

Naast het doel om meer bomen en struiken te planten zijn wij ook bezig met de biodiversiteit in de bermen, grasvelden en plantsoenen. Binnen het programma bollen en bijen steunen we initiatieven die leiden tot meer bloeiende bermen, planten en bolgewassen. Denk hierbij aan het plein voor het station, een kilometers lang bijenlint in de bermen, bollen in onze bosschages of onlangs het verbeteren van de bermen aan de Vliedlaan en Langestraat.

Bedankt voor het groener maken van Schagen

De actie van Stichting Meerbomen.nu samen met de gemeente is een groot succes. Tijdens de weggeef-dagen zijn meer dan drieëntwintigduizend! bomen en struiken weggegeven. Ons doel was om vijftienduizend bomen en struiken weg te geven. De gemeente is met deze actie echt een stuk groener worden. Vrijwilligers hebben jonge boompjes en struiken verzameld uit onze eigen natuurgebieden. In samenwerking met vrijwilligers uit het hele land is zo de bomenhub in Schagen gevuld met tientallen soorten bomen en struiken. Inwoners konden deze vervolgens gratis ophalen en planten op plekken waar zij meer groen willen zien.

Omdat de actie zo’n groot succes was gaan we door! Volgend jaar gaan we weer bomen verzamelen en uitdelen aan de Priggeweg in Schagen. Hierbij kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken die helpen bij het uitsteken van jonge bomen of bij het uitdelen daarvan. Er is al een hele leuke groep mensen waar u bij aan kunt sluiten. Kijk voor meer informatie en om u op te geven als vrijwilliger op de website van Meerbomen.nu