Herinrichting Zeeweg

Planning

De hoofdaannemer voor het werk is KWS Infra uit Heerhugowaard. KWS is bezig met de voorbereidende werkzaamheden, er worden proefsleuven gegraven en het project wordt uitgezet. De komende weken zijn de medewerkers van KWS regelmatig bezig aan de Zeeweg. In januari worden door Steven Terol Boomverzorging bomen gekapt en de beplanting langs de rijbaan verwijderd. In de 2e week van februari start KWS Infra met de werkzaamheden voor de reconstructie van de Zeeweg. Het werk wordt in fases uitgevoerd, zie de bijlage. De planning is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.  De toplaag van het asfalt wordt aan het eind van de werkzaamheden voor het hele project in 1 keer aangebracht. De werkzaamheden aan het fietspad worden waarschijnlijk in het najaar 2022 uitgevoerd, dit komt omdat de nutsbedrijven nog werkzaamheden gaan uitvoeren.

Bouwkundige vooropname

Voordat de werkzaamheden in februari starten, vindt er een bouwkundige vooropname aan de woningen plaats. De bewoners van de betreffende huizen zijn hierover geïnformeerd. De vooropname vindt eind januari plaats en wordt uitgevoerd door KakesWaal. Bij deze opname wordt bestaande schade aan de woningen vastgelegd. Zichtbare bouwkundige gebreken aan gevels, erfafscheidingen en bijgebouwen en inwendig aan vloeren en plafonds worden in kaart gebracht.

Inloopspreekuur

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Vanaf 8 februari is er wekelijks op dinsdag van 10.00-10.30 uur een inloopspreekuur in de keet van KWS. De uitvoerder van KWS en de toezichthouder van de gemeente zijn daar aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Het parkeerterrein aan de Zeeweg wordt tijdens de werkzaamheden door de aannemer gebruikt als opslagterrein.

De Kop Werkt!

Dit project is mede tot stand gekomen met financiering van De Kop Werkt!.