HOME  |  Belastingen & WOZ

Belastingen & WOZ

Belastingen

Welke belastingen worden er geheven? Meer informatie over de verschillende soorten belastingen

Betalen & kwijtschelding

Wat is het IBAN-nummer om de belastingen te betalen? Wilt u gebruikmaken van automatische incasso?  Heeft u een laag inkomen en kunt u uw aanslag gemeentelijke heffingen niet betalen? Meer informatie over betalen en kwijtschelding

Lokale lasten calculator

U kunt met behulp van de COELO Lokale Lasten Calculator uw gemeentelijke lasten berekenen. Deze rekentool vergelijkt de uitkomst meteen met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze.

Coelo Lokale Lasten Calculator

Waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente bepaalt elk jaar hoeveel uw woning, bedrijfspand of stuk grond waard is. Deze waarde noemen we de WOZ-waarde. Wilt u meer weten over hoe wij uw object taxeren, hoe u een taxatieverslag kunt aanvragen en hoe u laat weten als u het er niet mee eens bent? Meer informatie over Waardering onroerende zaken (WOZ)

Niet eens met uw aanslag?

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar aanmaken. Maar u kunt het beste eerst contact met ons opnemen, samen met u vinden wij de snelste en beste oplossing. Meer informatie over het maken van bezwaar tegen uw aanslag