HOME  |  Belastingen & WOZ

Belastingen & WOZ

Let op! Belastingaanslag maand later

Inwoners en bedrijven in de gemeente Schagen krijgen de belastingaanslag van de gemeente eind maart op de deurmat. Dat is niet – zoals standaard – eind februari. Het uitstel komt door het nieuwe softwareprogramma waar de gemeente sinds 1 januari mee werkt. Tegelijk met de belastingaanslag krijgen inwoners en bedrijven ook de WOZ-waarde van 2018. Inwoners die de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen, starten daar ook een maand later mee. Overigens hebben inwoners er geen last van dat zij de belastingaanslag van de gemeente een maand later krijgen. Voor de aangifte van de inkomstenbelasting in 2018 is namelijk de WOZ-waarde van 2017 nodig. Deze staat meestal in ingevuld bij de voor ingevulde aangifte van de Belastingdienst.

Belastingen

Welke belastingen worden er geheven? Meer informatie

Betalen & kwijtschelding

Wat is het IBAN-nummer om de belastingen te betalen? Wilt u gebruikmaken van automatische incasso?  Heeft u een laag inkomen en kunt u uw aanslag gemeentelijke heffingen niet betalen? Meer informatie

Lokale lasten calculator

U kunt met behulp van de COELO Lokale Lasten Calculator uw gemeentelijke lasten berekenen. Deze rekentool vergelijkt de uitkomst meteen met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze.

Coelo Lokale Lasten Calculator

Waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente bepaalt elk jaar hoeveel uw woning, bedrijfspand of stuk grond waard is. Deze waarde noemen we de WOZ-waarde. Wilt u meer weten over hoe wij uw object taxeren, hoe u een taxatieverslag kunt aanvragen en hoe u laat weten als u het er niet mee eens bent? Meer informatie

Niet eens met uw aanslag?

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar aanmaken. Maar u kunt het beste eerst contact met ons opnemen, samen met u vinden wij de snelste en beste oplossing. Meer informatie