HOME  |  Belastingen

Belastingen

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing is een belasting die u aan de gemeente betaalt. De belasting betaalt u onder andere voor het ophalen van uw afval door de Huisvuilcentrale (HVC). Meer informatie over afvalstoffenheffing

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt. Meer informatie over onroerendezaakbelasting

Toeristenbelasting

Verhuurt u kamers, een vakantiewoning of kampeerruimte aan toeristen? Dan moet u hiervan aangifte doen en toeristenbelasting betalen. Meer informatie over toeristenbelasting

Hondenbelasting

Sinds 2013 wordt er geen hondenbelasting meer geheven.

Rioolheffing

Rioolheffing is een belasting die u aan de gemeente betaalt. De belasting betaalt u voor het gemeentelijk rioleringssysteem. Meer informatie over rioolheffing

Forensenbelasting

Heeft u een tweede woning in een andere gemeente dan uw woongemeente? Of beschikt u over een stacaravan? Als u die meer dan 90 dagen per jaar voor uzelf of uw gezin beschikbaar houdt, bent u mogelijk forensenbelasting verschuldigd. Meer informatie over forensenbelasting

Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting die u aan de gemeente betaalt voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Meer informatie over precariobelasting