HOME  |  Betalen & kwijtschelding

Betalen & kwijtschelding

Rekeningnummer

Het rekeningnummer voor betaling van de gemeentelijke belastingen is:

IBAN: NL72 BNGH 0285 1567 48
BIC: BNGHNL2G (voor buitenlandse betalingen)

Betalingsregeling aanslag gemeentelijke heffingen

Wanneer het voor u onmogelijk is om te betalen binnen de termijnen die gesteld zijn op het aanslagbiljet, dan kunt u contact telefonische contact opnemen met het taakveld Belastingen om de optie van een betalingsregeling te bespreken.

Kwijtschelding

Op het moment dat het voor u heel moeilijk is om uw aanslag gemeentelijke heffingen te betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Meer informatie

Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Meer informatie