HOME  |  Nieuws

Nieuws

 • Veteranendag Schagen 2017

  [(12-06-2017) - (19-06-2017)]

  Op zaterdag 17 juni 2017 wordt de lokale Veteranendag Schagen gehouden. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het dorpshuis van Warmenhuizen, Dorpsstraat 126, 1749 AJ Warmenhuizen. Burgemeester wil tijdens deze dag stilstaan bij de inzet van veteranen in dienst van de vrijheid. Zij wil graag met de veteranen hierover in gesprek gaan. Maar geeft ook de veteranen, uit de gemeente Schagen, een gelegenheid om met elkaar, in een ontspannen sfeer , in gesprek te gaan. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.

 • Nieuwe Lasschoterbrug (N241) kanaal Schagen-Kolhorn open

  [(09-06-2017) - (23-06-2017)]

  De provincie Noord-Holland stelt op vrijdag 9 juni 2017 de vernieuwde Lasschoterbrug (N241) over het kanaal Schagen-Kolhorn open voor al het verkeer. De oude brug is gesloopt en vervangen door een bredere brug. Net als de vernieuwde Provincialeweg (N241) die inmiddels voor een groot deel aangelegd is. De Lasschoterbrug is onderdeel van de herinrichting van de N241 en verbetert de verkeersveiligheid en doorstroming in het gebied.

 • JOGG gaat verder! We blijven investeren in Jongeren Op Gezond Gewicht

  [(08-06-2017) - (22-06-2017)]

  Met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) werken we aan een gezonde leefomgeving waar opgroeien met een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Het doel op langere termijn is het percentage overgewicht terug te dringen.

 • Ontmoet jouw lifeguard!

  [(07-06-2017) - (12-06-2017)]

  Open dag reddingsbrigades Noord-Holland Noord

  Altijd al een Lifeguard willen zijn of benieuwd wat de reddingsbrigade doet? Op zondag 11 juni 2017 stellen zes reddingsbrigades in de regio Noord-Holland Noord van 10.00 tot 16.00 uur hun deuren open om belangstellenden actief te laten ervaren wat het werk als Lifeguard betekent.

 • Opleiding voor jongeren geeft betere kans op baan

  [(07-06-2017) - (21-06-2017)]

  We gaan als gemeente jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een technische vakopleiding aanbieden om ze een betere kans op een baan te geven, of een startkwalificatie voor een vervolgopleiding.

 • Nieuw strandbeleid Petten dankzij samenwerking

  [(07-06-2017) - (21-06-2017)]

  Het nieuwe strandbeleid voor Petten is begonnen met een vraag van ons als gemeente. Aan ondernemers en andere betrokkenen bij het strand van Petten: hoe maken we samen van Petten een nóg aantrekkelijker badplaats? Er volgde een intensieve dialoog over veiligheid, activiteiten, genieten van rust etc. Op basis van deze interactieve evaluatie van het beleid heeft het gemeentebestuur het strandbeleid aangepast. Het nieuwe strandbeleid ging in op 1 juni.

 • Heeft u 5 minuten tijd voor ons?

  [(07-06-2017) - (19-06-2017)]

  Wij willen u vragen of u een vragenlijst voor ons in wilt vullen. Op dit moment gebruikt gemeente Schagen Facebook, YouTube, LinkedIn en WhatsApp. Hier willen wij Instagram graag aan toevoegen. Voor dat wij dit gaan doen, zijn wij erg benieuwd hoe u hierover denkt.

 • Overeenkomst privacy met Wooncompagnie

  [(02-06-2017) - (16-06-2017)]

  Vrijdagmorgen 2 juni om 10.00 uur ondertekenden Wooncompagnie en gemeente Schagen een convenant over samenwerking tussen Wooncompagnie en de wijkteams. Het convenant is getekend door Ben Blonk, wethouder Samenleving van gemeente Schagen en Angelo van Rijn, gebiedsregisseur van Wooncompagnie.

 • CycloMedia maakt foto’s in onze gemeente

  [(01-06-2017) - (15-06-2017)]

  Op dit moment wordt in onze gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de invoering van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

 • Afvalinzameling rond Pinksteren

  [(29-05-2017) - (06-06-2017)]

  Op tweede pinksterdag zamelt HVC geen huishoudelijk afval in.

 • €160 miljoen extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen

  [(26-05-2017) - (09-06-2017)]

  Het Rijk stelt tot en met 2020 € 160 miljoen extra subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving. Dit bedrag is beschikbaar via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Zowel woningbezitters als ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen, zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen.

 • Overeenkomst privacy met Wooncompagnie

  [(26-05-2017) - (01-06-2017)]

  Vrijdagmorgen 2 juni om 10.00 uur ondertekenen wij met de Wooncompagnie een convenant over samenwerking tussen de Wooncompagnie en onze wijkteams. Het convenant wordt getekend door Ben Blonk, wethouder Samenleving van gemeente Schagen en Angelo van Rijn, gebiedsregisseur van de Wooncompagnie.

 • Tussentijdse rapportage helemaal digitaal

  [(26-05-2017) - (09-06-2017)]

  De eerste tussentijdse rapportage is klaar en voor het eerst helemaal digitaal. Lezers kunnen met een simpele muisklik door de hele rapportage surfen. Twee keer per jaar kijken wij naar onze financiën: loopt alles op koers en hoe verwachten we eind 2017 financieel uit te komen? We doen dit in zogeheten tussentijdse rapportages. De eerste tussentijdse van 2017 is klaar voor bespreking met de gemeenteraad in de raadsvergadering van 27 juni.

 • Ondersteuning op maat voor mantelzorgers

  [(23-05-2017) - (06-06-2017)]

  U ziet uzelf misschien niet als 'mantelzorger'. U vindt het heel gewoon om voor uw zieke partner, ouder of buurvrouw te zorgen. Dat doet u uit liefde en dat is mooi! Maar u vervult hiermee een enorm belangrijke taak in de samenleving. Als gemeente willen we u hier graag bij ondersteunen met maatwerkoplossingen waar u écht iets aan heeft. Dat kunnen we het beste als u zich als mantelzorger aanmeldt bij het Mantelzorgcentrum. U kunt dan ook met ons meedenken over mantelzorgbeleid. Mantelzorg is van grote waarde voor de maatschappij, laten we het samen doen!

 • Wandelnetwerk Noord-Holland viert feest

  [(23-05-2017) - (06-06-2017)]

  Vrijdag 19 mei gaf wethouder Sigge van der Veek samen met collega’s wethouder Theo Mesker van gemeente Hollands Kroon en Odd Wagner, wethouder Den Helder, het startsein voor de feestelijke openingswandeling van het Wandelnetwerk Noord-Holland. Het Wandelnetwerk Noord-Holland heeft ruim 770 kilometer aan nieuwe wandelroutes in de Kop van Noord-Holland ontwikkeld. “Het netwerk verbindt diverse gemeenten door schitterende routes. Iedere gemeente heeft zijn eigen schoonheden. De variatie van stad, strand en platteland kenmerkt gemeente Schagen”, aldus wethouder Van der Veek.

 • Gemeentehuis in 360 graden

  [(23-05-2017) - (07-06-2017)]

  Zaterdag 20 mei konden alle belangstellenden een kijkje nemen in het verbouwde gemeentehuis. Gemeenteraadsleden gaven ieder kwartier een rondleiding door gebouw. De belangstelling was groot. Voor een ieder die niet kon komen en toch nieuwsgierig is hoe het gebouw er uitziet? Is er nu de mogelijkheid om met en 360 graden film een kijkje in het gemeentehuis nemen.

 • Afvalinzameling op Hemelvaartsdag

  [(22-05-2017) - (26-05-2017)]

  Tijdens Hemelvaart zamelt HVC geen huishoudelijk afval in.

 • Langer zelfstandig reizen

  [(22-05-2017) - (05-06-2017)]

  Als u ouder wordt of een beperking heeft, kan zelfstandig reizen moeilijker worden. Woont u in de gemeente Schagen? Dan kunt u gebruik maken van verschillende vervoerders. Bijvoorbeeld de vervoerders die gebruik maken van vrijwilligers zoals de Seniorenbus Schagen, de 60+ Bus en Graag Gedaan. Of van commerciële vervoerders zoals een aantal taxibedrijven.

 • Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland en Woonzorggroep Samen ontwikkelen zorgarrangement voor werven personeel

  [(19-05-2017) - (02-06-2017)]

  Het Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland en Woonzorggroep Samen hebben de handen ineen geslagen om oplossingen te vinden voor het toenemende tekort aan goed gekwalificeerd personeel in de zorgsector. De genoemde partijen hebben een zorgarrangement opgezet, dat mensen vanuit een uitkeringssituatie nieuwe kansen op de arbeidsmarkt biedt.

 • DNA wordt Duurzaam Schagen

  [(17-05-2017) - (31-05-2017)]

  De naam van de politieke partij DNA (Duurzaam Alternatief Schagen) verandert in Duurzaam Schagen. De partij had hiervoor een verzoek ingediend bij de voorzitter van het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met de nieuwe naam Duurzaam Schagen doet de partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. In het zogeheten ‘register aanduidingen politieke groeperingen’ is de naam ook veranderd.

 • Bijeenkomst activiteiten-ervaring van verenigingen

  [(17-05-2017) - (11-06-2017)]

  Het is twee jaar geleden dat de gemeenteraad van Schagen het subsidiebeleid heeft vastgesteld. Daarover wil de gemeente graag met verenigingen in gesprek. Er zijn in die twee jaar vast ervaringen opgedaan. Bijvoorbeeld dat een vereniging een samenwerking is aangegaan, nieuwe activiteiten is gestart of iets juist niet meer doet. Wat zijn de plannen van verenigingen voor de toekomst? Ter inspiratie aan andere verenigingen wordt ook gesproken over activiteiten die zijn ondernomen om inkomsten te generen.

 • Projecten in Sint Maartenszee

  [(15-05-2017) - (29-05-2017)]

  Onze gemeenteraad krijgt in juli het voorstel om in te stemmen met uitgangspunten voor projecten in Sint Maartenszee.  Dit plan zou in mei al deels aan de raad worden voorgelegd, maar wordt nu compleet gemaakt. Een actieplan en, waar mogelijk, met financiële onderbouwing komt er bij. Daardoor kan de raad er in juli goed over besluiten.

 • Lagerhuisdebat Strategische Visie 2040

  [(12-05-2017) - (26-05-2017)]

  Hoe leven we in 2040? Wonen er over ruim 20 jaar alleen pensionado’s in de gemeente Schagen? Of kunnen jongeren hier HBO-onderwijs volgen?

 • Eerste schepen al onderweg naar Sail Den Helder 2017!

  [(12-05-2017) - (26-05-2017)]

  Het wordt spannend nu de eerste twee schepen al zijn vertrokken voor hun lange reis op weg naar Den Helder. Op 8 april dit jaar vertrok de Bulgaarse Royal Helena vanuit haar thuishaven Varna.

 • Activiteiten in gemeentehuis tijdens open dag

  [(12-05-2017) - (21-05-2017)]

  Zaterdag 20 mei van 10.00 tot 14.00 uur is het open dag in het gemeentehuis aan de Laan 19 in Schagen en op de gemeentewerf aan de Zijperweg. De bezoekers kunnen aan veel leuke dingen meedoen.

 • Verlenging dienstverleningsovereenkomst HVC

  [(11-05-2017) - (25-05-2017)]

  De huisvuilcentrale (HVC) en wij als gemeente verlengen onze onderlinge dienstverleningsovereenkomst (DVO). Dit betreft de afvalinzameling, -verwerking en vermarkting. De huidige dienstverleningsovereenkomst 2007-2017 eindigt dit jaar. Het is van belang deze DVO met HVC tijdig te vernieuwen, zodat rollen, taken en verantwoordelijkheden bekend zijn. Daarmee kan de goede dienstverlening gewaarborgd blijven.

 • Beelden schoonmaak

  [(10-05-2017) - (24-05-2017)]

  Meerdere beelden in gemeente Schagen worden schoongemaakt. Wethouder Ben Blonk helpt hier zelf ook aan mee. Op woensdag 10 mei om 11.00 uur maakt hij het beeld schoon dat ‘meisje met twee katten’ heet van kunstenaar Rob Houdijk. Het beeld staat in wijk Hoep noord aan de Miede (waterkant).

 • Klein brandje in oud gemeentehuis Tuitjenhorn

  [(10-05-2017) - (15-05-2017)]

  Woensdag 10 mei is er een kleine brand geweest in de fietsenstalling van het oude gemeentehuis van de gemeente Schagen in Tuitjenhorn. Het vuur doofde vanzelf, waardoor de gewaarschuwde brandweer niet heeft hoeven blussen en de schade beperkt is gebleven. Het dak van de fietsenstalling is er af. Verder lijkt er geen schade te zijn aan het gebouw. De omgeving waar de brand was, is afgezet door de politie. Deze gaat technisch onderzoek doen naar de oorzaak van de brand. De anti-kraak-bewoners die tijdelijk in het pand zitten, kunnen gewoon blijven wonen in het pand.

 • De dataverzameling van Jongvolwassenenmonitor is gestart!

  [(04-05-2017) - (18-05-2017)]

  De Jongvolwassenenmonitor is een online onderzoek naar gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen in de regio, in opdracht van In Control of Alcohol en Drugs en alle 17 gemeenten in de regio. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord, onderdeel van GGD Hollands Noorden. Wij vragen uw hulp bij dit onderzoek.

 • Brandveiligheid recreatieparken onderzocht

  [(03-05-2017) - (17-05-2017)]

  Samen met de brandweer gaan we onderzoeken hoe het staat met de brandveiligheid op de vijftig recreatieparken die gemeente Schagen rijk is. Er wordt gekeken naar de bereikbaarheid op het park, naar bluswatervoorzieningen en brandveiligheid. Aansluitend krijgen de bewoners en huiseigenaren informatie over brandveiligheid en het nut van brandmelders.

 • Nieuwe Nederlanders

  [(02-05-2017) - (16-05-2017)]

  De gemeente Schagen is 5 Nederlanders rijker. Op 1 mei 2017 kregen 5 personen uit handen van burgemeester Van Kampen het Koninklijk Besluit uitgereikt. Dit hoort bij de verlening van het Nederlanderschap. Op de foto ziet u hen samen met de burgemeester en genodigden staan.

 • Gemeentehuis gesloten op vrijdag 19 mei

  [(02-05-2017) - (20-05-2017)]

  Vrijdag 19 mei is het gemeentehuis aan de Laan 19 in Schagen vanaf 12.00 uur gesloten. Dit vanwege de opening van het vernieuwde pand voor personeel en familie. Zaterdag 20 mei is het gemeentehuis geopend voor iedereen die er een kijkje wil nemen.

 • Kom naar Middenmeer voor een kijkje in de ’keuken’

  [(01-05-2017) - (15-05-2017)]

  Zaterdag 20 mei bent u welkom bij HVC in Middenmeer. In Middenmeer staat onze groene energiefabriek: de vergistings- en composteerinstallatie. Hier worden al uw gft en etensresten omgezet naar groen gas en compost.

 • Programma 4 mei-herdenking Schagen

  [(28-04-2017) - (05-05-2017)]

  Op donderdag 4 mei vindt de dodenherdenking plaats in 7 kernen van gemeente Schagen.

 • Schager Wijkenloop 2017

  [(26-04-2017) - (11-05-2017)]

  Woensdag 26 april wethouder Ben Blonk kreeg uit handen van Co Wiskerke, de poster voor de Schager Wijkenloop 2017, als symbolische start van dit jaarlijks evenement. In mei en juni kan op vijf donderdagavonden worden meegedaan aan deze recreatieloop.

 • Het wordt mooi rond de Bijenkorf in Oudesluis

  [(26-04-2017) - (10-05-2017)]

  De voormalige basisschool De Bijenkorf in Oudesluis heeft een tweede leven gekregen. Vijf appartementen en een kantoorruimte zijn in het gebouw gerealiseerd. Op 20 april werd de nieuwe Bijenkorf officieel opgeleverd.

 • Kunstwerk ‘De Golf’ in Petten

  [(26-04-2017) - (10-05-2017)]

  Woensdagmorgen 3 mei om 11.00 uur onthult wethouder Ben Blonk het kunstwerk ‘De Golf’ dat wordt geplaatst bij het volkstuinencomplex aan de Noorderhazedwarsdijk in Petten.

 • Atleten brengen bevrijdingsvuur naar Schagen

  [(26-04-2017) - (10-05-2017)]

  In Wageningen wordt op 5 mei om 00.00 uur het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurt voor hotel De Wereld. Lopers uit heel Nederland, ook uit Schagen, nemen het vuur mee naar hun eigen gemeente.

 • Berm als mini-natuurreservaat

  [(26-04-2017) - (10-05-2017)]

  Veel bermen in onze gemeente worden in de zomer niet gemaaid. Dat lijkt niet zo netjes, maar heeft een bedoeling. Bloemen en de kruidachtige planten kunnen groeien en insecten leven daar van. Samen vormen ze een mini-natuurreservaat. Op zondag 21 mei gaan inwoners en gemeente op berm-safari. Belangstellenden kunnen gratis mee.

 • Groene vakken opknappen & laten ‘adopteren’

  [(26-04-2017) - (10-05-2017)]

  We knappen óók in 2017 stukjes groen in verschillende woonkernen op. Dit keer worden delen van het openbaar groen in Schagen, Tuitjenhorn, Waarland en Warmenhuizen aangepakt. Omwonenden met groene vingers kunnen deze groenvakken “adopteren”. We nodigen hierbij geïnteresseerde inwoners uit om deel te nemen.

 • Banken verwerken geen betalingen op 1 mei a.s.

  [(26-04-2017) - (03-05-2017)]

  Als gevolg van de Dag van de Arbeid verrichten de banken op 1 mei geen betalingen. Dit betekent dat u uw maandelijkse betaling een dag later op uw rekening ontvangt.

  Bedankt voor uw begrip.

 • Lintjesregen 2017

  [(26-04-2017) - (10-05-2017)]

  Woensdag 26 april 2017 zijn bij de jaarlijkse Lintjesregen in Schagen 6 personen benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het dorpshuis in Waarland. De volgende personen zijn gedecoreerd:

 • Dinerbon voor straatnaambedenkers Blokker en Bood

  [(25-04-2017) - (09-05-2017)]

  Priggeweg en Vennikerweg zijn de nieuwe namen voor de parallelweg en fietsstraat langs de N241. De namen zijn bedacht door de families Blokker en Bood, aanwonenden van de weg. Zij kregen elk een dinerbon overhandigd door wethouder Theo Groot van de gemeente Hollands Kroon.

 • Asfalteren rotonde N241- Cornelis Blaauboerlaan

  [(25-04-2017) - (09-05-2017)]

  De werkzaamheden aan de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat zijn nog steeds in volle gang. Vooral aan de noordkant van de N241 wordt de nieuwe weginrichting en daarmee de toekomstige situatie steeds beter zichtbaar.

 • Afvalinzameling op Koningsdag

  [(24-04-2017) - (28-04-2017)]

  Op Koningsdag zamelt HVC geen huishoudelijk afval in.

 • Bessenstruiken voor basisschoolgroep 5

  [(24-04-2017) - (08-05-2017)]

  Basisschool kinderen van groep 5 in gemeente Schagen krijgen elk een bessenstruik om zelf thuis of bij school verder te laten groeien.

 • Van @wijkteam-schagen.nl naar @schagen.nl

  [(24-04-2017) - (08-05-2017)]

  Vanaf 1 mei veranderen de mailadressen van onze wijkteams en onze wijkteamconsulenten. Stuurt u onze wijkteams een mail? Let er dan goed op dat u het juiste mailadres gebruikt. Tot 1 mei eindigen de mailadressen van onze wijkteams op @wijkteam-schagen.nl. Vanaf 1 mei eindigen ze op @schagen.nl.

 • Vrijmarkt in Schagen

  [(24-04-2017) - (08-05-2017)]

  Op Koningsdag, donderdag 27 april, is er geen reguliere markt in het centrum van Schagen. Op de weg waar de markt altijd wordt gehouden, de Gedempte Gracht, kunnen inwoners -vooral kinderen- hun eigen vrijmarkt houden. Dit kan ook op de Markt, Nieuwstraat, Nieuwe Laagzijde en Molenstraat. Niet daarbuiten. Zo zijn er nog enkele regels om de vrijmarkt leuk en gezellig te houden.

 • Inloopbijeenkomst herinrichting Dirkshorn

  [(20-04-2017) - (04-05-2017)]

  Woensdag avond 10 mei om 18.30 uur begint een inloopbijeenkomst in dorpshuis De Kastanjeboom in Dirkshorn over het 30 km gebied midden in het dorp. Alle inwoners van Dirkshorn en belangstellenden zijn welkom.

 • Informatie en inloopbijeenkomst bouwlocatie Denneweg/Duinroosweg in Callantsoog

  [(20-04-2017) - (04-05-2017)]

  Dinsdag 25 april om 19.30 uur begint een informatiebijeenkomst in dorpshuis De Kolfweid in Callantsoog over woningbouwontwikkeling in het dorp. Met name over de woningbouwlocatie Denneweg/Duinroosstraat. Callantsoger jongeren die al langer zoeken naar woonruimte in hun dorp zijn hierbij van harte uitgenodigd. Evenals de dorpsraad, omwonenden en andere belangstellenden.

 • Onderzoek wijst uit: decentralisaties landelijk nog geen succes, in Schagen wel

  [(19-04-2017) - (03-05-2017)]

  Onlangs brachten het Toezicht Sociaal Domein (TSD)  en het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) gezamenlijk de rapportage uit ‘Het Wijkteam en Kwetsbare Gezinnen’. Hierin beschrijven de instanties dat de decentralisatie landelijk gezien nog geen succes mag heten als het gaat om hulp aan kwetsbare gezinnen.

 • Fruitbomen bij basisschool Sint Jan in Waarland

  [(19-04-2017) - (03-05-2017)]

  Vrijdag 21 april om 11:00 uur plant wethouder Sigge van der Veek fruitbomen bij basisschool St. Jan in Waarland. De kinderen van groep 5 krijgen dan ook elk een bessenstruik om zelf thuis verder op te kweken. 

 • Strand schoonmaak op 20 april

  [(19-04-2017) - (03-05-2017)]

  Het strand afvalvrij. De hele maand april zullen mensen voor wie een 'gewone' baan (nog) niet zo heel gewoon is, de Noordzeestranden van Sluis tot en met Delfzijl schoon ’jutten’. Donderdag 20 april werkt de groep tussen 10 en 12 uur op de stranden in gemeente Schagen. In paviljoen Zee en Zo in Petten zal wethouder Sigge van der Veek de deelnemers welkom heten.

 • Prijs Cultuurfonds Noord-Holland voor ‘Kust op Kracht’

  [(19-04-2017) - (03-05-2017)]

  De Culturele Prijs Noord-Holland gaat naar kustversterkingsproject Kust op Kracht. Johan Remkes, commissaris van de Koning en ook voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, reikt de prijs op woensdag 19 april uit.  Het is de 26e keer dat deze prijs door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland wordt toegekend.

 • 2016 was daadkrachtig jaar

  [(18-04-2017) - (02-05-2017)]

  Ieder jaar is het weer spannend: de jaarrekening. Hoe heeft de gemeente Schagen het gedaan in het afgelopen jaar? Zijn alle beloften nagekomen? En hoe staat de gemeente er financieel voor? “Terugkijkend is 2016 een prachtjaar”, aldus wethouder Jan Steven van Dijk. “Het is een jaar om trots op te zijn. Een jaar waarin we, met politiek en samenleving samen, veel voor elkaar hebben gekregen. Resultaten die we met daadkracht, durf en vertrouwen hebben behaald.”

 • Scholieren kweken lelies voor ‘Hollandse Tijden’

  [(13-04-2017) - (27-04-2017)]

  Leerlingen van groepen 5 en 6 van basisscholen in gemeente Schagen proberen lelies te kweken in een potje van ‘Hollandse Tijden’. De mooiste lelies winnen een prijs. Donderdagmiddag 13 april worden de potjes uitgedeeld op vijf scholen. Op 17 juni worden alle lelies in één bloemenzee neergezet op het plein in Callantsoog.

 • De Kop Werkt! … op Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

  [(13-04-2017) - (27-04-2017)]

  Een nieuwe strandopgang bij Huisduinen, een natuurpark bij Oudesluis en het opstellen van een bereikbaarheidsplan. Dit zijn slechts enkele van de tientallen projecten die dit jaar worden opgepakt onder de noemer van De Kop Werkt!

 • Nieuwe wandelroutes in de Kop van Noord-Holland

  [(13-04-2017) - (27-04-2017)]

  Er is de afgelopen jaren flink gewerkt aan de realisatie van nieuwe wandelroutes in de Kop van Noord-Holland. Ruim 770 kilometer aan routes ligt nu klaar voor eindeloos veel wandelingen door mooie landschappen, natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties.

 • Vragen en antwoorden na de boerderijbrand

  [(12-04-2017) - (26-04-2017)]

  De brand in de woonboerderij in Dirkshorn op 8 april 2017 leidde tot vragen bij de brandweer. Deze worden hieronder beantwoord. De rust lijkt inmiddels weer wat teruggekeerd in Dirkshorn en we hopen dat de beantwoording hierbij helpt.

 • Verkeersambities ter inzage

  [(12-04-2017) - (26-04-2017)]

  Het ambitieplan van gemeente Schagen over het verkeer is te bekijken in het gemeentehuis en via deze website. Het is een poster, die de hoofdlijnen van het beleid laat zien.

 • Opening uitkijkpunt Callantsoog

  [(12-04-2017) - (26-04-2017)]

  Zaterdag 8 april om 12.00 uur openden Gedeputeerde Cees Loggen van provincie Noord-Holland en wethouder Jelle Beemsterboer van gemeente Schagen samen het splinternieuwe uitkijkpunt in Callantsoog. Dit deden zij in gezelschap van architect Rob van Dijk die het uitkijkpunt heeft ontworpen.

 • Afvalinzameling rond Pasen

  [(10-04-2017) - (18-04-2017)]

  Tijdens Pasen zamelt HVC geen huishoudelijk afval in.

 • Opening uitkijkpunt Callantsoog

  [(05-04-2017) - (09-04-2017)]

  Zaterdag 8 april om 12.00 uur openen Gedeputeerde Cees Loggen van provincie Noord-Holland en wethouder Jelle Beemsterboer samen het splinternieuwe uitkijkpunt in Callantsoog. Dit doen zij in gezelschap van architect Rob van Dijk die het uitkijkpunt heeft ontworpen.

 • 11 april: themabijeenkomst Omgevingswet

  [(05-04-2017) - (12-04-2017)]

  Dinsdag 11 april is er een themabijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet voor raads- en commissieleden. Tijdens deze bijeenkomst vertelt Eelke Horselenberg van de VNG over de rol en speelruimte van de raad bij de Omgevingswet.

 • Uitslagen per stembureau van de Tweede Kamerverkiezingen 2017

  [(04-04-2017) - (11-04-2017)]

  De uitslagen per stembureau in Schagen van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 zijn bekend. Reden van deze late publicatie is dat er voor het berekenen van de uitslag geen gebruik gemaakt mocht worden van de standaard  programmatuur. Hierdoor kostte het meer tijd om de uitslagen te totaliseren

 • Samen werken aan nieuw bestemmingsplan voor Lagedijk

  [(03-04-2017) - (17-04-2017)]

  Bedrijventerrein Lagedijk krijgt een nieuw bestemmingsplan. Hoewel er nog geen letter op papier staat, gaan we nu al in gesprek met de ondernemers over het nieuwe plan.

 • Officiële start project ‘Schagen groeit door!

  [(31-03-2017) - (14-04-2017)]

  Tijdens de Boomfeestdag 29 maart ontvingen de kinderen van groep 5 van de St. Barbaraschool uit handen van wethouder Sigge van der Veek een bessenstruik en een liniaal. Dit was het officiële startmoment van het project ‘Schagen groeit door!’

 • Jaarlijks onderzoek uitbreidende ondernemers

  [(31-03-2017) - (14-04-2017)]

  In februari en maart 2017 hebben we onderzoek gedaan naar de wensen en (uitbreidings)behoeften van de ondernemers in de gehele gemeente. Uit dit onderzoek, dat de gemeente vanaf nu jaarlijks zal houden, blijkt dat bijna vijftig ondernemers willen uitbreiden. In de komende periode worden deze vijftig ondernemers door ons gebeld, met de vraag hoe de gemeente hen kan helpen met hun groeiplannen en wat de gemeente te bieden heeft.

 • Tekstboodschappen op de plaats zelf

  [(31-03-2017) - (14-04-2017)]

  We hebben twee ‘tekstkarren’ aangeschaft. Ze zijn mobiel en geven korte informatieve teksten. De karren worden gebruikt om bijvoorbeeld ter plaatse verkeersinformatie te geven.

 • Ombudsman kan gerust zijn: cliënten blij met gemeente Schagen

  [(29-03-2017) - (12-04-2017)]

  Onlangs luidde de nationale ombudsman de noodklok: veel gemeenten in Nederland hebben na de decentralisaties in het sociale domein hun dienstverlening aan zorgvragers niet op orde. Dit geldt niet voor Schagen; in deze gemeente geven cliënten de dienstverlening van de wijkteams een dikke voldoende. In de komende maanden april en mei onderzoekt de gemeente opnieuw de tevredenheid van haar cliënten. Hiervoor worden in totaal rond de 1.000 inwoners benaderd.

 • Tweede leven voor nog meer overtollige inventaris

  [(29-03-2017) - (12-04-2017)]

  Ons bestuur en de organisatie zitten weer in één gemeentehuis. Met flexplekken en 70% bezetting. Niemand heeft nog een eigen kastje of bureau. Dus is er meubilair over. Hoewel al eerder materiaal was weggegeven via de Schager Uitdaging, gaat er nu weer materiaal gratis de deur uit.

 • Uurwerken terug in kerktorens

  [(29-03-2017) - (12-04-2017)]

  De uurwerken van de kerktorens in Petten en Callantsoog zijn gereviseerd. In februari werden de klokken met behulp van een hoogwerker gedemonteerd. Op dinsdag 4 april worden de klokken terug geplaatst, eveneens met een telekraan.

 • Nieuwe Nederlanders

  [(29-03-2017) - (12-04-2017)]

  De gemeente Schagen is 7 Nederlanders rijker. Op 27 maart kregen 5 volwassenen en 2 kinderen uit handen van burgemeester Van Kampen het Koninklijk Besluit uitgereikt. Dit hoort bij de verlening van het Nederlanderschap.

  Op de foto ziet u hen samen met de burgemeester en genodigden staan.

 • Omgevingsloket is niet beschikbaar op woensdag 29 maart 2017

  [(27-03-2017) - (30-03-2017)]

  Omgevingsloket niet beschikbaar op woensdag 29 maart 2017.

 • Bewegingsonderwijs voor kinderen basisschool

  [(22-03-2017) - (05-04-2017)]

  Ons gemeentebestuur, met name wethouder Ben Blonk, vindt het belangrijk dat kinderen op de basisschool kwalitatief goed bewegingsonderwijs krijgen. Sportservice Schagen heeft een plan gemaakt, zodat er op elke basisschool minstens één les bewegingsonderwijs per kind per week komt.

 • Win een voortuin make-over via Facebook

  [(22-03-2017) - (05-04-2017)]

  De komende weken maak je kans op een gratis make-over van je voortuin. Stuur een foto in van je niet-watervriendelijke tuin, bijvoorbeeld een tuin vol met tegels. Wie weet ben jij straks de gelukkige winnaar van een mooie, groene en watervriendelijke voortuin!

 • Aanleg Ontbrekende Schakel in Warmenhuizen

  [(22-03-2017) - (05-04-2017)]

  De aanleg van een nieuwe weg tussen Warmenhuizen en Tuitjenhorn is begonnen. De Ontbrekende Schakel wordt deze weg genoemd. Het wordt een oost-west verbinding tussen de Dergmeerweg en de Veilingweg.

 • Haringhuizerweg tijdelijk afgesloten

  [(22-03-2017) - (01-04-2017)]

  Van 27 tot en met 31 maart is de Haringhuizerweg ter hoogte van de N241 afgesloten voor auto- en (brom)fietsverkeer. De provincie sluit dan de Haringhuizerweg aan op de nieuwe parallelweg.

 • Gratis compost zaterdag 25 maart 2017

  [(21-03-2017) - (31-03-2017)]

  Op zaterdag 25 maart kunnen inwoners van de gemeente Schagen tussen 9:00 en 12:00 uur gratis compost ophalen op de gemeentewerf aan de Zijperweg 12 te Schagen. De gemeente organiseert deze actie samen met HVCcompostering, die de compost beschikbaar stelt. Compost komt voort uit uw groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). Door deze compost te gebruiken in uw tuin, hergebruikt u uw gft-afval op een nuttige manier.

 • 29 maart Boomfeestdag op de rkb St. Barbaraschool in Tuitjenhorn

  [(21-03-2017) - (04-04-2017)]

  Woensdag 29 maart om 10.30 uur planten de kinderen van groep 5 van de St. Barbaraschool samen met wethouder Sigge van der Veek drie jonge bomen en meer dan 900 heesters. Door een participatieproject realiseert de school in samenwerking met de gemeente een Kiss & ridestrook aan de Bogtmanweg. Tijdens de Boomfeestdag voeren de kinderen met het planten van de boompjes het “groene deel” van het project uit.

 • Burgemeester Van Kampen opent 3D-aangifteloket

  [(17-03-2017) - (31-03-2017)]

  Op donderdag 16 maart opende burgemeester Van Kampen het 3D-aangifteloket in Schagen. Het aangifteloket is gevestigd in het politiebureau, aan de Koperwiek 2. Hiermee breidt de politie haar aangiftemogelijkheden voor de gemeente uit. De burgemeester opende met een fictieve aangifte van haar gestolen dienstfiets.

 • Te grote groep ontvangt brief COWWI

  [(17-03-2017) - (31-03-2017)]

  Afgelopen week hebben inwoners met een uitkering een brief van ons ontvangen over het stoppen van het COWWI (voorheen ISD).

 • Overlast loslopende honden

  [(16-03-2017) - (30-03-2017)]

  In stad Schagen, in en rond het Nesserpark, de Meerval en de Nes, hebben inwoners last van loslopende honden. Dat is al ruim een half jaar zo. Vooral bij speelterreinen is het probleem groot. En dat terwijl het loslopen helemaal niet is toegestaan.

 • Samen grote watervraagstukken aanpakken

  [(16-03-2017) - (30-03-2017)]

  De zeespiegel stijgt, het gaat harder regenen en perioden met droogte nemen toe. Dat geeft vroeg of laat problemen. Hoe kunnen we hiermee omgaan? De vier Noordkop-gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier willen samen met bewoners, bedrijven, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en land- en tuinbouworganisaties tot oplossingen komen. Daar gaat ook u als bewoner iets van merken.

 • Startschot Kracht on Tour

  [(16-03-2017) - (30-03-2017)]

  Tijdens internationale vrouwendag op 8 maart is in het filmhuis in Alkmaar de aftrap gegeven voor Kracht on Tour Noord-Holland Noord 2017. Kracht on Tour is gericht op het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen en wordt in deze regio georganiseerd door RPAnhn.

 • VVD krijgt meeste stemmen in gemeente Schagen

  [(16-03-2017) - (30-03-2017)]

  In onze gemeente heeft de VVD de meeste stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De partij kreeg 9169 stemmen (30,44%). D66 volgt met 3658 stemmen (12,15%), CDA met 3545 stemmen (11,77%).

 • Veiligheidsprotocol

  [(15-03-2017) - (29-03-2017)]

  Voor gemeente Schagen geldt dat alles wat wij doen en laten moet bijdragen aan het geluk van onze inwoners. Daarom voeren we onze publieke taak professioneel en klantgericht uit. Welk gedrag u van ons kunt verwachten en welk gedrag wij van u verwachten, is vastgelegd in het Veiligheidsprotocol.

 • COWWI Hollands Kroon en Schagen stopt 1 april

  [(13-03-2017) - (28-03-2017)]

  Vanaf 1 april stoppen de gemeenten Hollands Kroon en Schagen met de samenwerking in het COWWI (voorheen ISD). Heeft u voor uw uitkering of aanvraag voor zorg te maken met het COWWI? Dan kunt u vanaf 1 april hiervoor terecht bij uw eigen gemeente. Inwoners met een uitkering ontvangen een brief over de veranderingen.

 • Koninklijke Onderscheiding voor P.M. ten Bruggencate

  [(10-03-2017) - (24-03-2017)]

  Donderdagavond 9 maart 2017 reikte burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer P.M. ten Bruggencate. De heer Ten Bruggencate is de voorzitter en organisator van het comité Vakantiereis voor medewerkers van het Noorderkwartier N.V. in Schagen. Mede voor deze inzet ontvangt hij een Koninklijke Onderscheiding, hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 • Herdenkingsboom Tjeerd Talsma bij dorpshuis Callantsoog

  [(10-03-2017) - (24-03-2017)]

  Op initiatief van raadslid Jan Schrijver (PvdA) is vrijdag 10 maart om 10.00 uur een jong boompje geplant bij het dorpshuis De Kolfweid in Callantsoog. De boom is genoemd naar de onlangs overleden Gedeputeerde Tjeerd Talsma.

 • Klusje doen? NL Doet!

  [(10-03-2017) - (13-03-2017)]

  Vandaag en morgen kun je een klusje doen voor NLDoet. Burgemeester en wethouders schilderden op vrijdag 10 maart bij basisschool de Wegwijzer te Schagen. Ze kregen hulp van Peter en Jos van het management van gemeente Schagen. Ook Demi en Mariska van het Horizon college in Hoorn en Ymke en Maartje van het Horizon in Alkmaar kwamen helpen.

 • Telefooncel plein Callantsoog weg

  [(10-03-2017) - (17-03-2017)]

  Vrijdag 10 maart verwijdert KPN dan eindelijk de telefooncel op het plein in Callantsoog. Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden is ontdekt dat een kleine hoeveelheid vanadium in de grond aanwezig is. Dit is een metaalsoort dat in poedervorm brandbaar is en eerst uit de grond verwijderd moet worden. De werkmannen die dit gaan doen, moeten hiervoor beschermende kleding dragen. Dat betekent dat de werkmannen witte pakken dragen en het werkgebied afgezet wordt met hekken.

 • Nieuwe actieperiode Crowdfunding start

  [(09-03-2017) - (23-03-2017)]

  De Nieuwe Nes startte op 7 maart met een Crowdfunding actie voor “Warmte uit de grond”. Tijdens de bouw van de Nieuwe Nes, in 2006, zijn buizen en leidingen aangelegd om een warmtepomp te plaatsen. Een warmtepomp levert de milieuvriendelijke energie om de Nieuwe Nes te verwarmen. Dat bespaart energie, dus geld en daardoor kunnen we onze huurprijs redelijk houden.

 • Woningbezitters Warmenhuizen nemen energiebesparende maatregelen

  [(09-03-2017) - (23-03-2017)]

  Meer dan veertig woningeigenaren in Warmenhuizen kwamen naar een bijeenkomst over energiebesparende maatregelen. Wij als gemeente en Duurzaam Bouwloket helpen in ‘wijkaanpak energiebesparing’ bewoners met verduurzaming van hun huis. Zo zijn adviseurs langsgegaan bij de woningen om tips te geven. Dat is vooral handig in een wijk met veel dezelfde huizen. Want de tip die in het ene huis goed werkt, is dan ook goed voor het andere huis.

 • Start bouw rotonde kruising Provincialeweg (N241)-Moerbeek Schagen

  [(07-03-2017) - (16-03-2017)]

  De provincie vervangt de kruising van de Provincialeweg (N241) met de Moerbeek door een rotonde om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Om te zorgen dat het verkeer tijdens de bouw van de rotonde door kan blijven rijden, is het noodzakelijk om eerst de Moerbeek aan te sluiten op de parallelweg. Het autoverkeer van en naar de Moerbeek wordt daarom omgeleid van 13 tot en met 15 maart. Hieronder kunt u de omleidingskaart inzien.

 • College zet zich in voor NL Doet

  [(07-03-2017) - (12-03-2017)]

  Het college van burgemeester en wethouders gaat tijdens de NL Doet actie op vrijdag 10 maart vanaf 8.30 uur aan de slag bij de basisschool de Wegwijzer te Schagen.

 • Werkzaamheden aan website

  [(06-03-2017) - (10-03-2017)]

  Vrijdag 10 maart vinden er werkzaamheden plaats aan onze website. U kunt die dag vanaf 17.00 uur ongeveer 6 uur lang geen meldingen openbare ruimte maken. Ook ‘vraag en antwoord’ werkt dan niet. Na de werkzaamheden zit onze website op een nieuwe en betere server. Hierdoor kunnen we u straks nog beter digitaal van dienst zijn.

 • Ambassadeursavond over glasvezel in Schagen

  [(01-03-2017) - (15-03-2017)]

  Persoonlijke benadering helpt goed om in de hele gemeente Schagen glasvezel te krijgen. In ’t Zand is een huis aan huis actie voor glasvezel gehouden, met groot succes. Op woensdag 8 maart om 19.30 uur is hierover een informatieavond in het gemeentehuis. Alle ‘glasvezel’ambassadeurs en dorpsraden zijn hiervoor uitgenodigd.

 • Baanpark in Warmenhuizen knapt op!

  [(01-03-2017) - (15-03-2017)]

  Het Baanpark in Warmenhuizen krijgt een opknapbeurt. Wij nodigen omwonenden en geïnteresseerden uit mee te denken over de herinrichting van het Baanpark. “In dit participatieproject gaan wij samen met de gebruikers van dit park in overleg, om duidelijk te krijgen welke wensen er zijn”, legt wethouder Sigge van der Veek uit. “Hierdoor komen we tot een mooi park waar we allemaal weer lang van kunnen genieten”.

 • Regionale banenafspraak groot succes

  [(01-03-2017) - (15-03-2017)]

  Noord-Holland Noord scoort uitzonderlijk goed op de realisatie van de banenafspraak. Eind september 2016 waren al 946 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is 165% van de doelstelling voor heel 2016.

 • Jaarlijks onderzoek uitbreidende ondernemers

  [(27-02-2017) - (13-03-2017)]

  Ondernemers in gehele gemeente Schagen krijgen deze maand het verzoek om mee te doen aan een onderzoek. Evenals in 2016 willen de gemeente en de Ondernemersfederatie Schagen (OFS) weten of de ondernemers uitbreidingsbehoeften hebben.

 • Gemeentehuis Schagerbrug verkocht

  [(24-02-2017) - (10-03-2017)]

  Het voormalige gemeentehuis in Schagerbrug is verkocht. Uit de gegadigden is op 14 februari stichting Beleven in Leven gekozen als koper. Het college van burgemeester en wethouders heeft de stichting gekozen omdat zij de hoogste prijs heeft geboden en  voldoet aan alle gunningscriteria.

 • Aanleg nieuw uitkijkpunt in Callantsoog

  [(24-02-2017) - (10-03-2017)]

  Nog deze zomer kunnen alle bezoekers van het zuidelijke strand in Callantsoog genieten van een nieuw uitkijkpunt. Vlak bij het strand van Kiefteglop leggen we dit uitkijkpunt aan.

 • Inloopbijeenkomst verbetering kruispunt in Sint Maartensbrug

  [(24-02-2017) - (10-03-2017)]

  Al jaren is het kruispunt Sint Maartensweg/Maarten Breetstraat het onderwerp van gesprek. Hij is te onoverzichtelijk, te steil voor fietsers, te gevaarlijk, enzovoort. Daar gaan wij nu verandering in aanbrengen. Nog dit jaar willen wij het kruispunt aanpakken. Tijdens de inloopavond op woensdag 1 maart bespreken wij samen met omwonenden en geïnteresseerden het voorlopig ontwerp. “Het is belangrijk dat wij dit kruispunt aanpakken,” aldus wethouder Sigge van der Veek. “Daarom gaan wij samen met omwonenden in gesprek, zodat het kruispunt weer veilig gebruikt kan worden.”

 • Iepen weg van Andries Dekkerweg Waarland

  [(24-02-2017) - (10-03-2017)]

  Nog dit voorjaar verwijderen wij 130 iepen aan de Andries Dekkerweg in Waarland. De bomen leveren een gevaar op voor fietsers en het autoverkeer. “Het straatbeeld zal hierdoor tijdelijk veranderen, maar als we nu niet ingrijpen is het straks niet meer veilig om als automobilist of fietser over deze weg te rijden”, aldus wethouder Sigge van der Veek.

 • Eerste klant in vernieuwde gemeentehuis

  [(20-02-2017) - (06-03-2017)]

  Maandag 20 februari om 10.00 uur heette loco burgemeester Ben Blonk de allereerste bezoeker welkom bij het publiekscentrum in het gemeentehuis aan de Laan 19 in Schagen. Het was Molly Steenvoorden uit Schagen die haar paspoort kwam halen. Omdat zij de allereerste klant was na de verbouwing, gaf de loco-burgemeester ook een speciaal cadeautje; een reiskoffer en een boeket.

 • Gemeentelijke kunst in bruikleen bij Regius college

  [(15-02-2017) - (08-03-2017)]

  Bijna alle kunst uit de voormalige gemeentehuizen wordt in bruikleen gegeven aan het Regius College aan de Julianalaan in Schagen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners genieten van kunst. De overdracht van de kunstwerken vindt plaats tijdens de gemeentelijke verhuizing.

 • Kerktorens in restauratie

  [(14-02-2017) - (28-02-2017)]

  De uurwerken van de kerktorens in Petten en Callantsoog worden gerestaureerd. Dinsdag 14 februari zijn de klokken met behulp van een hoogwerker gedemonteerd. De restauratie duurt waarschijnlijk zeven weken.

 • Eerste klant in het verbouwde gemeentehuis

  [(08-02-2017) - (19-02-2017)]

  Maandag 20 februari om 10.00 uur heet wethouder Ben Blonk de allereerste bezoeker welkom bij het publiekscentrum in het gemeentehuis aan de Laan 19 in Schagen.

 • Prestatieafspraken met Woonzorg Nederland

  [(06-02-2017) - (20-02-2017)]

  Maandagmorgen 6 februari om 9.00 uur ondertekenden Woonzorg Nederland, Huurderbelangenvereniging Acaciaplein en gemeente Schagen prestatieafspraken voor het jaar 2017. De afspraken gaan over het behoud en gebruik van de sociale huurvoorraad in de hele gemeente Schagen. Woonzorg Nederland heeft ruim 400 woningen (ook in de vorm van woon-zorgcomplexen) in gemeente Schagen voor de doelgroep senioren.

 • Nieuwe Nederlanders

  [(02-02-2017) - (16-02-2017)]

  De gemeente Schagen is 10 Nederlanders rijker. Op 26 januari 2017 kregen 9 volwassenen en 1 kind uit handen van burgemeester Van Kampen het Koninklijk Besluit uitgereikt. Dit hoort bij de verlening van het Nederlanderschap.

 • Warmetruien-vrijdag

  [(01-02-2017) - (11-02-2017)]

  Vrijdag 10 februari is het Warme Truiendag. Ook in het gemeentehuis draaien we de kachel lager. We kunnen in een dikke trui naar het werk. Als zoveel mogelijk mensen thuis en op het werk meedoen, scheelt dat energiekosten. “Zo zijn we een dagje duurzaam bezig”, zegt wethouder Sigge van der Veek.

 • Openbare thema-avond over verkeersambities

  [(01-02-2017) - (15-02-2017)]

  Dinsdagavond 14 februari begint om 19.30 uur een thema-avond over de ambities van de gemeente op verkeersgebied. De avond vindt plaats in het tijdelijk gemeentehuis aan de Oostwal 2 in Tuitjenhorn.

 • Clusius College op bezoek bij Albert Heijn

  [(31-01-2017) - (07-02-2017)]

  Leerlingen van het Clusius College brachten maandag een uitstapje naar supermarkt Albert Heijn in Schagen. Het bezoek stond in het teken van de praktijkles van keuzemodule Voeding. Edwin Hart, locatiemanager Albert Heijn, heette de 3e jaars VMBO leerlingen en docent Wouter Keppel welkom.

 • Informatieavond over ontwikkelingen in Oudesluis

  [(31-01-2017) - (14-02-2017)]

  Maandagavond 6 februari begint om 19.30 uur een informatieavond over de ontwikkelingen in Oudesluis. Dit vindt plaats in het Multifunctionele Centrum (De Bijenkorf) (MFC) aan de Mechiorstraat 41 in Oudesluis.

 • Groninger wethouders op bezoek in Schagen

  [(30-01-2017) - (13-02-2017)]

  Donderdag 26 januari bezocht een delegatie van 14 wethouders Financiën uit de provincie Groningen gemeente Schagen. Doel van hun bezoek was om te horen en leren over hoe de gemeente tijdens het fusieproces alles op het gebied van de gemeentefinanciën geregeld had. De Groninger wethouders kregen van de gemeente uitleg van wethouder Jan Steven van Dijk en teamleider Gert Meijer.

 • Waarschuwing: oplichter actief met jassen

  [(27-01-2017) - (10-02-2017)]

  Een inwoner van Warmenhuizen is bezocht door een persoon die zich uitgaf als medewerker van gemeente Schagen. Deze persoon beweerde kleding over te hebben van een modeshow. De inwoner zou zijn uitgekozen om deze kleding te kopen. Trapt u daar alstublieft niet in. Als gemeente waarschuwen we met klem dat de gemeente nóóit aanbelt voor handel.

 • Ontmoetingsbijeenkomst partners Sociaal Domein

  [(27-01-2017) - (10-02-2017)]

  Donderdagavond 26 januari hebben partners die actief zijn in het Sociaal Domein elkaar ontmoet. Om kennis te maken. Om te zien wie actief zijn in dit werk en hoe je elkaar snel kunt vinden. De ontmoeting  in de kantine van de gemeentewerf aan de Zijperweg in Schagen was er ook om te bespreken hoe de partners samen de privacy van inwoners bewaken.

 • Meer zand voor Callantsoog

  [(27-01-2017) - (10-02-2017)]

  In februari en maart onderhoudt Rijkswaterstaat de kust van Callantsoog. Tussen strandpaal 12 ten noorden van strandslag Abbestee en strandpaal 14 ten zuiden van strandpaviljoen De Strandtent brengen baggerschepen over een lengte van twee kilometer 400.000 kubieke meter zand aan op het strand. Later dit jaar wordt over dezelfde afstand nog eens 1 miljoen kubieke meter zand op 1200 meter uit de kust op de zeebodem aangebracht. Hierdoor blijft Callantsoog goed beschermd tegen de zee.

 • Voldoende aanmeldingen stembureauleden en tellers

  [(26-01-2017) - (01-02-2017)]

  Veel mensen hebben op onze oproep voor stembureauleden en tellers gereageerd. Wij hebben voldoende aanmeldingen binnen om aan de slag te gaan. U kunt zich daarom niet meer aanmelden als stembureaulid of teller

 • Participatie in Dirkshorn

  [(25-01-2017) - (01-02-2017)]

  Film over inwoners van Dirkshorn die wensen hebben voor hun dorp. Alle dorpsbewoners kunnen hun wensen melden vóór 1 februari. Dat doen zij door de enquête in te vullen die zij thuis kregen.

 • Participatie in Tuitjenhorn

  [(25-01-2017) - (01-02-2017)]

  Film over inwoners van Tuitjenhorn die wensen hebben voor hun dorp. Alle dorpsbewoners kunnen hun wensen melden vóór 1 februari. Dat doen zij door de enquête in te vullen die zij thuis kregen.

 • Naamgeving N245 in Schagen is Schagerweg

  [(25-01-2017) - (08-02-2017)]

  De provinciale weg N245 loopt van Alkmaar naar Schagen. Die weg heet de Schagerweg. Voorheen veranderde de naam bij de kom van stad Schagen in ‘Westerweg’ maar dat is nu voorbij. Schagerweg is de naam voor de gehele N245.

 • Oud burgemeester Wesselink overleden

  [(24-01-2017) - (31-01-2017)]

  Ons bereikte het droevige bericht dat de heer Wim M. P. Wesselink is overleden, voormalig burgemeester van de gemeenten Warmenhuizen en Harenkarspel. Hij was drager van de zilveren penning van verdienste van de voormalige gemeente Harenkarspel en Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 • Gemeente mag precario heffen op kabels en leidingen

  [(24-01-2017) - (07-02-2017)]

  De gemeente Schagen mag voortaan precario heffen op kabels en leidingen. In een rechtszaak hierover tussen de gemeente en Liander NV heeft de rechtbank in Alkmaar de gemeente volledig in het gelijk gesteld. Liander NV was van mening dat wij geen precario mochten heffen. Door de uitspraak van de rechtbank ontvangt de gemeente ieder jaar € 2,1 miljoen precariobelasting op kabels en leidingen.

 • Crowdfunding! Misschien iets voor u?

  [(23-01-2017) - (06-02-2017)]

  Heeft u een goed idee voor uw buurt of vereniging in Schagen? Maar heeft u de financiering nog niet rond? Dan is Crowdfunding misschien iets voor u? Meldt u zich dan zo snel als mogelijk aan via hetluktons.nl .

 • Huis-aan-huis textielinzameling 2017

  [(23-01-2017) - (15-02-2017)]

  De onderstaande goede doelen hebben elk een vergunning ontvangen voor een huis-aan-huis textielinzamelactie in 2017 binnen de gemeente Schagen.

 • Nieuw budget voor energiebesparende maatregelen koopwoningen

  [(23-01-2017) - (06-02-2017)]

  Goed nieuws voor particuliere woningeigenaren in de gemeente Schagen. Voor 2017 stelt de gemeente € 30.000 beschikbaar voor energiebesparende maatregelen, zoals het toepassen van na-isolatie, HR++ glas en lage temperatuurverwarming. Deze subsidieregeling gaat 1 januari 2017 in.

 • Eerste klant in het verbouwde gemeentehuis

  [(19-01-2017) - (02-02-2017)]

  De verbouwing van het gemeentehuis aan de Laan 19 in Schagen is bijna voltooid. Op maandag 20 februari kan de eerste klant weer welkom worden geheten. De donderdagmiddag ervóór, 16 februari, sluit het tijdelijk gemeentehuis in Tuitjenhorn.

 • Kerstboom inzameling 2017

  [(19-01-2017) - (02-02-2017)]

  De kerstboominzameling die wij woensdag 11 januari hebben gehouden is zeer succesvol geweest. In totaal heeft onze jeugd 4946 kerstbomen ingezameld! Dat zijn ruim 1200 kerstbomen meer dan vorig jaar.

 • Prijs voor Westfries Kaashuis en Foto Beemster

  [(18-01-2017) - (01-02-2017)]

  De verkiezing van dé Schagense ondernemers van het jaar is gewonnen door Westfries Kaashuis (RABO startende ondernemer) en Beemster Schagen (lezersprijs Schager Courant). De prijsuitreiking vond op 14 januari plaats in zaal KDanz, tijdens de OFS netwerkbijeenkomst.

 • Ondertekening overeenkomst woningbouwplan ‘Sandenbergh’

  [(17-01-2017) - (31-01-2017)]

  Maandag 16 januari ondertekenden de ontwikkelaar en gemeente de overeenkomst voor woningbouw aan de Ketelduinweg in Petten. De ondertekening vond plaats in het tijdelijk gemeentehuis aan de Oostwal 2 in Tuitjenhorn.

 • Nieuw leven gemeentehuis Harenkarspel

  [(17-01-2017) - (31-01-2017)]

  Het pand Oostwal 2, het voormalige gemeentehuis van Harenkarspel, komt te koop. Na renovatie van het gemeentehuis aan de Laan 19 in Schagen zullen vanaf februari 2017 de meeste ambtenaren van de gemeente daar worden gehuisvest. Alleen het archief blijft nog tot de zomer in Tuitjenhorn. Nu gaat de gemeente op zoek naar een goede invulling van het voormalige gemeentehuis van Harenkarspel in Tuitjenhorn. In februari komt het pand officieel te koop. Wij streven naar verkoop van het pand medio 2017.

 • Stembureauleden en tellers gezocht voor Tweede Kamerverkiezingen!

  [(16-01-2017) - (26-01-2017)]

  Woensdag 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Op deze dag mogen alle Nederlanders met stemrecht kiezen wie hen vertegenwoordigt in de Tweede Kamer. In onze gemeente kan dat op maar liefst 25 stembureaus. Voor die stembureaus zijn wij op zoek naar stembureauleden en tellers. Helpt u mee?

 • Omgevingsloket niet beschikbaar op maandag 16 januari 2017

  [(15-01-2017) - (17-01-2017)]

  Op maandag 16 januari wordt een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst. Het Omgevingsloket is die dag naar verwachting tot 18.00 uur niet beschikbaar.

 • Bomen planten in de Nolmerban

  [(14-01-2017) - (28-01-2017)]

  Vrijdag 13 januari hebben we op een bijzondere manier de aanplant van nieuwe bomen in de Pettense wijk Nolmerban voltooid. De bomen werden niet geplant, omdat ze in de storm meteen zouden omwaaien. In plaats daarvan gingen gemeenteraadslid Co Wiskerke en de initiatiefnemers Erik van den Berg en Gerard Buining, naar binnen. In de kantine van de voetbalvereniging deelden zij mooie gieters uit aan de toekomstige boomverzorgers die wonen in de Nolmerban.

 • Commissie vergaderingen januari op andere locatie

  [(13-01-2017) - (18-01-2017)]

  De vergaderingen van de raadscommissies in januari zijn in het pand van Noorderkwartier op de Witte Paal 122 in Schagen. Dit omdat het gemeentehuis aan de Laan 19, verbouwd wordt. Het gaat om de vergaderingen van:

 • Agenda commissie bezwaar 18 januari 2017

  [(13-01-2017) - (19-01-2017)]

  Op woensdag 18 januari 2017 vindt in Tuitjenhorn (Oval Office) de commissie Bezwaar plaats. De volgende zaken zullen worden behandeld.

 • Informatieavond over ontwikkelingen in Petten

  [(11-01-2017) - (25-01-2017)]

  Woensdagavond 11 januari begint om 19.30 uur een informatieavond over de ontwikkelingen in Petten. Dit vindt plaats in de Multifunctionele ruimte (MFR) van sportpark De Pettemer Kluft aan de Sportweg 5 in Petten.

 • Inwoners tevreden over (KCC-)dienstverlening op afspraak

  [(04-01-2017) - (18-01-2017)]

  Sinds oktober 2016 zijn de inloop - openingstijden voor 'burgerzaken' verdwenen. Alle dienstverlening is sindsdien op afspraak. Dit heeft de gemeenteraad besloten in de Visie op Dienstverlening #2020.

 • Kerstboominzameling woensdag 11 januari 2017

  [(02-01-2017) - (13-01-2017)]

  Op woensdag 11 januari zamelen wij weer kerstbomen in. We nodigen de jeugd van de hele gemeente Schagen uit ons hierbij te helpen. Voor elke ingeleverde kerstboom krijg je € 0,50!

 • Openbare informatiebijeenkomst over Participatiewet

  [(02-01-2017) - (11-01-2017)]

  Dinsdagavond 10 januari is in het gemeentehuis in Tuitjenhorn een bijeenkomst over de Participatiewet. In de afgelopen twee jaar vonden dankzij deze wet vele veranderingen plaats op sociaal gebied. Wat dit betekent voor een grote groep inwoners wordt tijdens de bijeenkomst toegelicht. De avond begint om 19.30 uur. Belangstellenden zijn welkom.

 • Zeesterren opgeruimd bij de paviljoens

  [(29-12-2016) - (12-01-2017)]

  Op het strand bij Groote Keeten, Callantsoog en Sint Maartenszee liggen duizenden aangespoelde dode zeesterren. Bij de strandpaviljoens worden de zeesterren opgeruimd. Op de stille stranden zal de natuur zijn werk doen.

 • Afscheid marktkoopman Simon Ooteman

  [(29-12-2016) - (30-12-2016)]

  Vanmorgen 29 december houdt de wekelijkse markt in centrum Schagen een afscheidsfeest. Een van de marktkoopmannen vertrekt.  Vlak voordat het nieuwe jaar begint, neemt koopman Simon Ooteman afscheid van de markt.

 • Stooktips open haard

  [(28-12-2016) - (04-01-2017)]

  Het gebruik van een open haard of houtkachel kan voor overlast zorgen. Het is belangrijk om deze op een juiste manier te gebruiken.

 • Bovengrondse containers afgesloten tijdens oud en nieuw

  [(27-12-2016) - (03-01-2017)]

  Tijdens oud en nieuw kan het gebeuren dat er vuurwerk in de bovengrondse containers wordt gegooid. Om schade te voorkomen worden sommige containers gesloten. De containers voor papier en textiel worden in de laatste week van december afgesloten. Maandag 2 januari 2017 kunt u weer gebruik maken van deze containers.

 • Vogelgriep in Nederland

  [(23-12-2016) - (06-01-2017)]

  In de afgelopen weken is op verschillende plaatsen in Nederland vogelgriep vastgesteld bij dode vogels. Het gaat om het type vogelgriepvirus H5N8 en wordt verspreid door wilde watervogels. Dit type is zeer besmettelijk voor vogels en vaak dodelijk voor kippen. Vindt u dode watervogels, laat deze dan liggen. Als u drie of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen of meer dan twintig andere vogels op één plek aantreft, kunt u dat melden bij de NVWA via het meldpunt dierziekten: 045-546 31 88. Voor overige vragen of meldingen kunt u bellen met het Klantcontactcentrum van de NVWA, 0900-0388. Mocht u slechts één dode vogel vinden, raak deze dan niet aan en bel de gemeente om de vogel te laten verwijderen.

 • Vuurwerk en wensballonnen

  [(23-12-2016) - (03-01-2017)]

  Wie tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteekt of wensballonnen wil oplaten, moet rekening houden met landelijke en plaatselijke wetgeving

 • Agenda Commissie Bezwaar woensdag 4 januari 2017

  [(22-12-2016) - (05-01-2017)]

  Op woensdag 4 januari 2017 vindt in Tuitjenhorn (Oval Office) de commissie Bezwaar plaats. De volgende zaken zullen worden behandeld.

 • Subsidie voor jonge landbouwers om te verduurzamen

  [(22-12-2016) - (05-01-2017)]

  Landbouwers van 40 jaar of jonger kunnen een subsidie aanvragen om hun landbouwbedrijf duurzamer te maken. De subsidie kan tot en met 16 januari 2017 worden aangevraagd. Onder de regeling vallen zonnepanelen, maar ook bijvoorbeeld machines om tegelijk te spitten en te zaaien.

 • Overleg met E-fiber over glasvezelcampagne Schagen

  [(21-12-2016) - (04-01-2017)]

  De campagne om in de hele gemeente Schagen glasvezel te krijgen loopt tot 31 december. Burgemeester en wethouders overleggen met E-fiber over de voortgang.

 • Kerstmarkt in Schagen

  [(21-12-2016) - (23-12-2016)]

  Donderdagmorgen 22 december staat de wekelijkse markt in centrum Schagen geheel in het teken van Kerstmis.

 • Nieuwe Nederlanders

  [(21-12-2016) - (04-01-2017)]

  De gemeente Schagen is 8 Nederlanders rijker. Op 15 december 2016 kregen 5 volwassenen en 3 kinderen uit handen van burgemeester Van Kampen het Koninklijk Besluit uitgereikt. Dit hoort bij de verlening van het Nederlanderschap. Op de foto ziet u hen samen met de burgemeester en genodigden staan.

 • Inschrijving West-Friese markt geopend

  [(20-12-2016) - (03-01-2017)]

  De voorbereidingen voor de zomerse West-Friese markten zijn begonnen. De marktkoopmannen worden uitgenodigd om zich in te schrijven.

 • Hospice blij met gift ambtenaren

  [(20-12-2016) - (03-01-2017)]

  Geven hoort bij de kerstgedachte. Dat vinden ambtenaren van gemeente Schagen ook. Ze hebben een deel van hun kerstpakket in geld weggegeven aan het Hospice. De overhandiging van het bedrag was op donderdag 15 december, in het tijdelijk gemeentehuis aan het Westerpark. Wethouder Ben Blonk gaf  €1.650,- aan Germa Jongejan van het Hospice.

 • Verkiezing Ondernemer van het Jaar

  [(20-12-2016) - (14-01-2017)]

  Tot 14 januari kunnen alle ondernemers uit de gemeente Schagen hun stem uitbrengen op genomineerde bedrijven/ondernemers. Zij kiezen dan de Ondernemer van het Jaar.

 • Afvalinzameling rond de feestdagen

  [(19-12-2016) - (28-12-2016)]

  Tijdens Tweede kerstdag op maandag 26 december zamelt HVC geen huishoudelijk afval in. Ook het afvalbrengstation is die dag gesloten. Kijk daarom op de digitale afvalkalender via hvcgroep.nl of de HVC afval-app wanneer uw afval wordt ingezameld.

 • Opening vernieuwde gemeentewerf

  [(16-12-2016) - (30-12-2016)]

  De geheel gerenoveerde panden van de Schagense gemeentewerf  aan de Zijperweg  zijn op donderdag 15 december officieel geopend. Burgemeester Marjan van Kampen heeft, samen met de jongste medewerker Ivar de Krijger en de oudste medewerker Dick Klaver van de buitendienst, de openingshandeling verricht.

 • Voormalig schoolgebouw Zuiderweg zoekt nieuwe eigenaar

  [(16-12-2016) - (30-12-2016)]

  Het voormalig schoolgebouw aan de Zuiderweg 15 in Schagen en het bijgebouw zijn te koop.

 • Gemeente en scholen gaan samen wijkgericht werken

  [(15-12-2016) - (29-12-2016)]

  De gemeente wil door intensiever samen te werken met scholen, mogelijke problemen in de wijk vroegtijdig signaleren. “Door het versterken van de relatie tussen de wijk en de school, kunnen we gezinnen die dat nodig hebben op tijd een helpende hand toereiken en voorkomen dat er ernstige problemen ontstaan,” licht wethouder Ben Blonk toe. Om te onderzoeken of deze aanpak werkt, start de gemeente een pilot in een wijk in Schagen bij de school de Rank.

 • Crowdfundingsperiode zeer succesvol!

  [(15-12-2016) - (29-12-2016)]

  De eerste crowfundingsperiode is afgesloten. Deze periode kan als zeer geslaagd worden aangemerkt. Museum Eenigenburg heeft het totaal bedrag van 7.500 euro via Crowdfunding opgehaald. Zij kunnen bijna beginnen met het realiseren van een ruimere en geluidsabsorberende ontvangstruimte.

 • Gemeente Schagen scoort goed in cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdzorg

  [(15-12-2016) - (29-12-2016)]

  Uit het  onderzoek dat in de gemeente door I&O research is gedaan, komt naar voren dat de cliënten van de gemeente tevreden zijn. De inzet van het wijkteam wordt als positief ervaren. Veel cliënten vinden het fijn om het gesprek met de consulenten van het wijkteam te voeren. Zij voelen zich geholpen door de ondersteuning die wordt ingezet.

 • Gft, daar kun je iets mee! Tips scheiden etensresten

  [(15-12-2016) - (29-12-2016)]

  In december staat u misschien wat vaker in de keuken, of eet u gezellig met vrienden of familie. Maak het uzelf makkelijk en zorg dat u uw etensresten en snijrestjes meteen makkelijk kwijt kunt!

 • Grondonderzoek tracé Ontbrekende Schakel

  [(14-12-2016) - (28-12-2016)]

  Vanaf 16 december gaat aannemer K. Dekker uit Warmenhuizen aanvullend grondonderzoek doen. Dit gebeurt op het tracé van ‘de Ontbrekende Schakel’ ten oosten van de Oostwal, tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen.

 • 'Fix je fiets' weer een groot succes!

  [(14-12-2016) - (28-12-2016)]

  Afgelopen week hebben LINK Jongerenwerk, Politie Hollands Kroon, Politie Schagen en Veilig Verkeer Nederland, gedurende vier ochtenden, op fietsroutes naar het voortgezet onderwijs in Wieringerwerf, Schagen en Den Helder, een fietsverlichtingscontrole gehouden. De jongeren bij wie een defect aan de fietsverlichting werd geconstateerd, kregen de kans hun fiets ter plekke te ‘fixen’ en ontliepen zo een bekeuring van € 55,-.

 • Afsluiting op- en afritten Snevert en Muggenburgweg (oost)

  [(13-12-2016) - (23-12-2016)]

  De provincie Noord-Holland werkt aan de hoofdrijbaan van de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt vanaf woensdag 14 december tot en met donderdag 22 december 2016 de aansluiting van de Snevert in Schagen op de N241 afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

 • Klantcontactcentrum 12 december dicht

  [(08-12-2016) - (13-12-2016)]

  Maandag 12 december is het loket van het Klantcontactcentrum gesloten, omdat wij dan ons computersysteem vernieuwen.

 • Agenda commissie bezwaar 15 december 2016

  [(06-12-2016) - (16-12-2016)]
 • Vrijkaarten Schagen on Ice

  [(01-12-2016) - (01-01-2017)]

  Vanaf woensdag 30 november 2016 kunt u weer schaatsen in het centrum van Schagen: Schagen on ice! Het evenement ‘Schagen on ice’ wordt georganiseerd door de stichting Schagen on Ice. Deze stichting heeft ons als gemeente een aantal vrijkaartjes gegeven. De vrijkaartjes kunnen op maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 12:00 uur opgehaald worden bij receptie Westerpark 20 te Schagen en receptie van het gemeentehuis te Tuitjenhorn. Let op: op is op, zorg dat u er op tijd bij bent!

 • Voormalig gemeentehuis Schagerbrug zoekt nieuwe eigenaar

  [(01-12-2016) - (15-12-2016)]

  Het voormalig gemeentehuis in Schagerbrug en de bijbehorende gemeentewerf zijn te koop.

 • Afsluiting op- en afritten Tolkerdijk en Muggenburgerweg (west) op Provincialeweg (N241)

  [(01-12-2016) - (15-12-2016)]

  De provincie Noord-Holland vervangt de hoofdrijbaan van de Provincialeweg tussen Schagen en Verlaat (N241). Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, worden vanaf maandag 5 december 2016 de op- en afritten van en naar de Tolkerdijk en de Muggenburgerweg aan de westkant afgesloten van de N241.

 • Extra avondopenstellingen in december

  [(01-12-2016) - (21-12-2016)]

  In december verwachten wij veel aanvragen voor reisdocumenten. Daarom lassen we extra openstellingen* in.

 • Omgevingsloket niet bereikbaar op vrijdag 2 december 2016

  [(01-12-2016) - (03-12-2016)]

  Het Omgevingsloket online is niet bereikbaar op vrijdag 2 december 2016

 • Gft, daar kun je iets mee! Koken èn afval scheiden tijdens feestdagen

  [(01-12-2016) - (15-12-2016)]

  December. De maand van gezelligheid, cadeautjes en lekker eten. Tijdens het koken ontstaat er vaak afval. Bijvoorbeeld schillen of snijrestjes. En ook na de maaltijd is er nog wel eens een restje over. Etensresten horen bij het gft (groente-, fruit- en tuinafval). Als u dit in de goede bak gooit, kan er weer biobrandstof en compost van worden gemaakt. Afval scheiden is makkelijk, het is een kwestie van doen!

 • Brand in De Schar

  [(30-11-2016) - (14-12-2016)]

  In de nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 november is rond kwart over 1 een binnenbrand gemeld in De Schar 1, een klein gebouw dat apart staat van De Schar in Schagen.

 • Ondertekening convenant Buurtbemiddeling

  [(29-11-2016) - (13-12-2016)]

  Dinsdag 29 november ondertekenden Wonen Plus Welzijn, Wooncompagnie, politie en de gemeente het convenant Buurtbemiddeling. In dit convenant staan de afspraken die partijen hebben gemaakt over waar buurtbemiddeling voor ingezet kan worden en hoe de partijen om gaan met het uitwisselen van privacy gegevens.

 • Stimuleringsbijdrage voor ondernemers Lagedijk of Witte Paal

  [(28-11-2016) - (12-12-2016)]

  Heeft u een bedrijfspand op bedrijventerreinen Lagedijk of Witte Paal? En heeft u plannen om de gevel of uw voorterrein te verbeteren of te renoveren? Of om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage. Deze kan oplopen tot wel € 15.000!

 • Gemeente Schagen plant 112 bomen

  [(28-11-2016) - (12-12-2016)]

  Afgelopen jaar heeft gemeente Schagen veel bomen gekapt. Nu is de tijd rijp om weer bomen terug te planten. Donderdag 24 november plantte wethouder Sigge van der Veek nabij Plevierstraat 1 de eerste van een serie bomen. Dit wass de symbolische start van het terug planten van in totaal 112 bomen. Er werden drie esdoorns (Acer rubrum ‘Redpointe’) geplant. Deze Amerikaanse boomsoort groeit goed in Schagen en heeft een prachtig herfstkleur. “Hier is voldoende ruimte voor de boom om te groeien. Waardoor deze straat weer een aantrekkelijk uitstraling krijgt”, aldus de wethouder.

 • Werk aan het riool in drie kernen

  [(28-11-2016) - (12-12-2016)]

  Een nieuwe binnenkant voor het riool en nieuwe afvoerleidingen. Dat staat de komende maanden te gebeuren in diverse straten in Schagen, Sint Maartenszee en Tuitjenhorn. Het riool in deze straten krijgt een opknapbeurt. Dit is nodig zodat ook in de toekomst het afvalwater en regenwater goed afgevoerd kan worden. De firma Insituform start maandag 28 november met de werkzaamheden. De bedoeling is dat het werk voor het eind van het jaar klaar is.

 • Gemeente Schagen stimuleert duurzaam autorijden

  [(28-11-2016) - (12-12-2016)]

  Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe en dus ook de vraag naar openbare laadpalen. De gemeente Schagen is daarom een samenwerking aangegaan met de provincie Noord-Holland en metropoolregio Amsterdam (MRA-E). Wethouder Sigge van der Veek legt uit; “Via deze samenwerking komen meer laadpalen voor particulier én openbaar gebruik in Schagen te staan. Gemeente Schagen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door meer laadpalen te plaatsen, stimuleren wij duurzaam autorijden.”

 • Inwoners gemeente Schagen geven geluk gemiddeld een 7,8

  [(24-11-2016) - (08-12-2016)]

  De inwoners van de gemeente Schagen zijn heel gelukkige inwoners. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De staat van Schagen’ dat wij in de zomer hebben laten uitvoeren. Gemiddeld geven inwoners van de gemeente een 7,8 voor hoe gelukkig zij zijn.

 • Noordkop-gemeenten tekenen sponsorovereenkomst Sail Den Helder 2017

  [(24-11-2016) - (08-12-2016)]

  De wethouders van de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen ondertekenden gisteren een sponsorovereenkomst met het bestuur van Stichting Sail Den Helder. Hiermee dragen de vier Noordkop-gemeenten actief bij aan dit prachtige maritieme zeilevenement. Tegelijkertijd biedt het een economische impuls voor de regio door het grote aantal bezoekers dat wordt verwacht in de haven van Den Helder. En een impuls voor de andere drie gemeenten omdat daar verschillende ‘pre-Sail activiteiten’ worden georganiseerd.

 • Raad van State stelt gemeente Schagen in het gelijk

  [(24-11-2016) - (08-12-2016)]

  Volgens uitspraak van de Raad van State is het beroep van twee inwoners van Warmenhuizen tegen de aanleg van De Ontbrekende Schakel ongegrond. Woensdag 23 november heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deze beslissing uitgesproken.

 • Onthulling eerste WhatsApp buurtpreventiebord in Petten

  [(24-11-2016) - (08-12-2016)]

  Woensdag 23 november om 13:00 uur onthulde burgemeester Marjan van Kampen het eerste WhatsApp buurtpreventiebord uit op het plein in Petten.

 • Commissievergaderingen live op Schagenfm

  [(23-11-2016) - (07-12-2016)]

  Tijdens de verbouwing van het gemeentehuis worden de commissievergaderingen live uitgezonden via Schagenfm. De vergaderingen vinden niet plaats in het gemeentehuis. Daarom is het voor de gemeente onmogelijk om zelf de live uitzending te verzorgen.

 • Een ‘goed’ voor uitgifte paspoorten en ID-kaarten

  [(23-11-2016) - (07-12-2016)]

  We hebben de uitgifte van paspoorten en ID-kaarten goed op orde. Ook de registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) doen we als  gemeente goed. Dit blijkt uit onderzoeken die we naar deze processen hebben gedaan. Gemeenten zijn verplicht ieder jaar deze onderzoeken te doen. “Wij scoren voor beide onderzoeken een ‘goed’. Een mooi resultaat en fijn om te horen dat we het goed doen”, aldus burgemeester Marjan van Kampen.

 • Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

  [(23-11-2016) - (31-12-2016)]

  Heeft u een laag inkomen en wilt u goed verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de collectieve  zorgverzekering die wij samen met zorgverzekeraar Univé aanbieden. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kiest de zorg die bij u past. In het filmpje ‘goed verzekerd bij een laag inkomen’ ziet u in een paar minuten wat de collectieve zorgverzekering is. Stap nu makkelijk en snel over via gezondverzekerd.nl

 • Begroting 2017 vastgesteld

  [(22-11-2016) - (06-12-2016)]

  De gemeenteraad heeft de begroting 2017 vastgesteld tijdens de raadsvergadering op 8 november. De begroting is gewijzigd vastgesteld. Voorgesteld was om voor het OZB-tarief het inflatiecijfer van 1% te gebruiken. De raad heeft besloten dat dit niet meer dan 0,5% wordt.

 • Commissie vergaderingen op andere locatie

  [(21-11-2016) - (28-11-2016)]

  De vergaderingen van de raadscommissies in november zijn in het pand van Noorderkwartier op de Witte Paal 122 in Schagen. Dit omdat het gemeentehuis aan de Laan 19, verbouwd wordt. Het gaat om de vergaderingen van:

 • Grasland pachten in Waarland

  [(18-11-2016) - (06-12-2016)]

  We bieden ter verpachting aan, voor een periode van drie jaar, een perceel grasland aan de Beemsterboerweg in Waarland.

 • Inwonerspanel spreekt zich uit over jeugd en alcohol

  [(18-11-2016) - (02-12-2016)]

  We willen  alcohol- en drugsgebruik onder minderjarige jongeren terugdringen. Veel is al geprobeerd, dus om erachter te komen wat in de praktijk beter zou werken raadpleegden wij het inwonerspanel van Schagen.

 • Compliment aan alle ondernemers

  [(18-11-2016) - (19-11-2016)]

  Vandaag brengen wij een groot compliment aan alle ondernemers in Schagen, op onze bedrijventerreinen, de stad en (kust)dorpen en ons buitengebied. Ondernemers zijn de grote drijfkracht in onze economie. Meestal zijn ze bezig met hun harde werk en te bescheiden om zich op de borst te kloppen. Vandaag is de Dag van de Ondernemer, dus nemen wij de gelegenheid voor om aandacht te geven aan alle ondernemers in Schagen. Het is vandaag een mooie gelegenheid voor iedereen om uw plaatselijke ondernemer een compliment te geven.

 • Sint Maartenszee krijgt aanvalsplan

  [(15-11-2016) - (29-11-2016)]

  Maandagavond 14 november 2016 om 19.30 uur begon in het strandpaviljoen in Sint Maartenszee een bijzondere avond. Wethouder Jan Steven van Dijk kwam langs bij de ondernemers en inwoners die zich daar verzameld hadden. Hij vertelde over het plan van aanpak om kwaliteit te geven aan de badplaats Sint Maartenszee.

 • Wethouder bezocht renovatieproject heestervakken in ‘t Zand

  [(15-11-2016) - (29-11-2016)]

  Maandagmorgen bracht wethouder Sigge van der Veek een bezoek aan ‘t Zand. Hij ging aan de Julianastraat ter hoogte van nummers 50-62 kijken bij het project ‘Renovatie heestervakken’. De uitvoeringsploeg bestaat uit mensen van Noorderkwartier, ondersteund door gemeentelijke medewerkers.

 • N241 Schagen – Verlaat: afrit naar de Snevert N241 afgesloten

  [(14-11-2016) - (28-11-2016)]

  De provincie Noord-Holland vervangt de kruising van de Provincialeweg (N241) met de Kogerlaan en Snevert in Schagen door een rotonde. Tijdens deze werkzaamheden is de Kogerlaan tot eind december 2016 afgesloten.

 • Wethouder bezoekt renovatieproject heestervakken in ‘t Zand

  [(10-11-2016) - (14-11-2016)]

  Maandagmorgen 14 november om 11.30 uur brengt wethouder Sigge van der Veek een bezoek aan ‘t Zand. Hij gaat aan de Julianastraat  ter hoogte van nrs. 50-62 kijken bij het project ‘Renovatie heestervakken’. De uitvoeringsploeg bestaat uit mensen van Noorderkwartier, ondersteund door gemeentelijke medewerkers.

 • Omgevingsloket niet bereikbaar op woensdag 9 november 2016

  [(09-11-2016) - (10-11-2016)]

  Het Omgevingsloket online is niet bereikbaar op woensdag 9 november 2016.

 • Nog geen verkoop van kerk Petten

  [(09-11-2016) - (23-11-2016)]

  De kerk bij het Plein 1945 in Petten wordt voorlopig niet verkocht. Er is wel interesse voor, maar nog geen enkele gegadigde heeft zich daadwerkelijk gemeld. Reden voor deze terughoudendheid kan liggen in het feit dat nog niet alle recreatieve ontwikkelingen in Petten gerealiseerd zijn.

 • Sint Maartenszee krijgt aanvalsplan

  [(09-11-2016) - (14-11-2016)]

  Maandagavond 14 november om 19.30 uur begint in het strandpaviljoen in Sint Maartenszee een bijzonder avond. Wethouder Jan Steven van Dijk komt langs bij de ondernemers die zich daar verzameld hebben. Hij vertelt over het plan van aanpak om kwaliteit te geven aan de badplaats Sint Maartenszee.

 • Leerlingen en wethouder Blonk openen VSO Het Molenduin

  [(09-11-2016) - (23-11-2016)]

  Dinsdag 15 november om 11 uur is de feestelijke opening van VSO Het Molenduin aan de Schar 11 in Schagen. Wethouder Ben Blonk zal samen met de leerlingen de opening verrichten in de gymzaal.

 • Congres ‘The future is now’ in Schagen

  [(03-11-2016) - (05-11-2016)]

  Wat kan een ondernemer of organisatie met alle nieuwe ontwikkelingen en uitvindingen? Op het congres ‘The future is now!’ op vrijdagmiddag 4 november krijgen de deelnemers daar inspiratie over. Het congres in de Harenkarspelhal, Oostwal 1 in Tuitjenhorn begint om 13.00 uur en duurt tot 17.15 uur. Burgemeester Van Kampen en wethouder Beemsterboer verzorgen de opening. De toegang is gratis, maar reserveren is wel nodig want er is een maximum aan het aantal bezoekers.

 • Agenda commissie bezwaar 16 november 2016

  [(03-11-2016) - (17-11-2016)]
 • Dag van de isolatie biedt voordelen

  [(03-11-2016) - (07-11-2016)]

  Zaterdag 5 november is de nationale Dag van de Isolatie. Overal in het land wordt promotie gemaakt om je huis te isoleren. Ook wij van gemeente Schagen doen hier aan mee. We brengen twee voordeelregelingen onder de aandacht.

 • Vraag en aanbod OV al beter afgestemd

  [(03-11-2016) - (17-11-2016)]

  Het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord raakt al beter afgestemd op de behoefte van de inwoners. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van de provincie Noord-Holland over het busvervoer in de provincie. 

 • Dorpsinwoners werken samen aan hun leefbaar Dirkshorn en Tuitjenhorn

  [(03-11-2016) - (17-11-2016)]

  De komende maanden worden de inwoners en ondernemers uit Tuitjenhorn en Dirkshorn uitgedaagd om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor hun eigen dorp. Hoe denken zij over de leefbaarheid van hun dorp? Meningen kunnen per dorp, per buurt en zelfs per straat verschillen. Dat betekent dat inwoners en wij als gemeente samen moeten werken aan maatwerk-oplossingen.

 • ‘North Sea Energy Gateway’: merk offshore-energy Noord-Holland Noord

  [(03-11-2016) - (17-11-2016)]

  Schagen heeft geen haven aan zee, maar Noord-Holland heeft er meerdere en ze hebben grote economische kracht voor onze regio. Schagen doet mee in het samenwerkingsverband Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord. Dit bedrijf heeft onlangs samen met anderen het merk ‘North Sea Energy Gateway’ gelanceerd.

 • Geen eigen risico meer voor minima

  [(02-11-2016) - (16-11-2016)]

  We trekken als gemeente bijna € 170.000 extra euro per jaar uit om mensen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau een verzekeringspakket te bieden waarbij zij geen eigen risico en geen eigen bijdrage Wmo meer hoeven te betalen. Voor veel ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een laag inkomen scheelt dit honderden euro’s per jaar.

 • Vluchtelingen ondertekenen participatieverklaring

  [(01-11-2016) - (15-11-2016)]

  Op 31 oktober 2016 ondertekenden 15 nieuwkomers in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon een zogenaamde participatieverklaring. Hiermee ronden zij een driedaagse training af die in opdracht van de twee gemeenten werd gegeven door Stichting Vluchtelingenwerk.

 • Wandelroute ’t Huys te Nuwendore geopend met Westfries Genootschap

  [(01-11-2016) - (15-11-2016)]

  Er is een wandelroute bijgekomen in Schagen. Maandagmiddag  31 oktober opende wethouder Sigge van der Veek de route, bij Eenigenburg. Dit deed hij samen met kinderen en Ina Broekhuizen, bij ’t Huys te Nuwendore en de Westfriese Omringdijk.

 • Toegang gemeentehuis tijdens raadsvergadering

  [(01-11-2016) - (02-11-2016)]

  Komt u vanavond naar de gemeenteraadsvergadering in het gemeentehuis aan de Laan in Schagen?

 • Berichtenbox: uw digitale brievenbus voor post van gemeente Schagen

  [(01-11-2016) - (15-11-2016)]

  Wilt u digitaal uw post van de overheid ontvangen? Dan kan dat via de Berichtenbox van MijnOverheid. Vanaf 1 november is ook de gemeente Schagen aangesloten op de Berichtenbox.

 • Crowdfunding voor Schagen online!

  [(31-10-2016) - (21-11-2016)]

  Crowdfundingplatform ‘Het Lukt Ons! is op 24 oktober ook van start  gegaan in gemeente Schagen. Inwoners en organisaties kunnen via de website ‘Het lukt ons!’ geld inzamelen voor hun maatschappelijke projecten.

 • Opening wandelroute ’t Huys te Nuwendore met Westfries Genootschap

  [(28-10-2016) - (01-11-2016)]

  Maandagmiddag  31 oktober om 15.15 uur opent wethouder Sigge van der Veek de wandelroute bij Eenigenburg op Westfriese wijze. Dit gebeurt bij ’t Huys te Nuwendore en de Westfriese Omringdijk.

 • Energie besparen met subsidie voor isolatiemaatregelen

  [(26-10-2016) - (09-11-2016)]

  Goed nieuws voor eigenaren van een particuliere woning of appartement. En voor verenigingen van eigenaren die hun woning willen verduurzamen.

 • Bouw supermarkt Waarland van start

  [(26-10-2016) - (09-11-2016)]

  Op dinsdag 25 oktober om 15.00 uur is de bouw van de supermarkt in Waarland begonnen. Onder grote belangstelling sloeg wethouder Jelle Beemsterboer de eerste paal. Het dorp krijgt na 10 jaar weer een eigen supermarkt.

 • Agenda commissie bezwaar 26 oktober 2016

  [(26-10-2016) - (27-10-2016)]

  Woensdag 26 oktober 2016 om 19.30 uur is vindt de commissie bezwaar plaats in het gemeentehuis in Tuitjenhorn.

 • Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

  [(26-10-2016) - (15-11-2016)]

  Heeft u een laag inkomen en wilt u goed verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de collectieve  zorgverzekering die wij samen met zorgverzekeraar Univé aanbieden.

 • Burenruzie? Buurtbemiddeling!

  [(24-10-2016) - (07-11-2016)]

  Schagen is een hechte gemeenschap. Tóch komt het (helaas) wel eens voor: burenruzie. Als buren er onderling niet uit komen, kloppen ze vaak aan bij de woningcorporatie, politie of gemeente.

 • Schagen in top vriendelijkste MKB gemeente

  [(21-10-2016) - (04-11-2016)]

  Schagen is de op één na vriendelijkste mkb-gemeente van Noord-Holland. Alleen Beverwijk staat hoger bij de waardering door het Midden- en Kleinbedrijf.

 • Stankoverlast bij de Fok en Noord in Schagen

  [(20-10-2016) - (24-10-2016)]

  In het gebied de Fok en Noord in Schagen is vermoedelijk benzinedamp met ontvetter in het riool terecht gekomen. De concentratie van de irriterende geur is dusdanig laag dat deze geen gezondheidsproblemen oplevert.

 • Beste Ambtenaar van Nederland komt misschien uit Schagen!

  [(19-10-2016) - (02-11-2016)]

  Waar een kleine gemeente groot in kan zijn: Maar liefst drie medewerkers zijn genomineerd voor de titel Beste ambtenaar van 2016!

 • Waarschuwing voor klei op wegen

  [(18-10-2016) - (01-11-2016)]

  Automobilisten en andere verkeersdeelnemers worden er met borden langs de weg voor gewaarschuwd. Om met de nodige voorzichtigheid te rijden op de buitenwegen van Schagen. Er kan modder op de weg liggen, dat door regen ook nog eens nat en daardoor spekglad kan zijn.

 • We gaan jodiumtabletten verspreiden

  [(18-10-2016) - (08-11-2016)]

  Eind november verspreiden we jodiumtabletten, in samenwerking met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de GGD Hollands Noorden. De reden hiervoor is het landelijk beleid over jodiumtabletten. De rijksoverheid heeft bepaald dat inwoners die in de buurt van een kernreactor of onderzoeksreactor zoals de Hoge Flux Reactor (HFR) op de Onderzoekslocatie Petten (OLP) wonen, jodiumtabletten krijgen. Het verspreiden van de tabletten heeft niets te maken met de veiligheid van kernreactoren of de HFR. De tabletten zijn voor inwoners tot en met 40 jaar en zwangeren, die wonen of werken in de buurt van de OLP.

 • Nieuwe Nederlanders

  [(17-10-2016) - (31-10-2016)]

  De gemeente Schagen is 6 Nederlanders rijker. Op 14 oktober 2016 kregen 6 volwassenen uit handen van burgemeester Van Kampen het Koninklijk Besluit uitgereikt. Dit hoort bij de verlening van het Nederlanderschap. Op de foto ziet u hen samen met de burgemeester en hun familie en vrienden staan.

 • Schagen onderzoekt kunstgrasvelden

  [(14-10-2016) - (28-10-2016)]

  De SportAdviesRaad Schagen, voetbalvereniging S.R.C. en voetbalvereniging Schagen hebben samen met wethouder Ben Blonk opdracht gegeven aan HB adviesbureau uit Alkmaar om snel onderzoek te doen naar de schadelijkheid van rubbergranulaat op de kunstgrasvelden in Schagen. Binnen een week moet de uitslag bekend zijn.

 • Schager compliment voor Esther Wulffraat

  [(13-10-2016) - (27-10-2016)]

  Esther Wulffraat-Schmidhamer uit Schagen heeft het Schager Compliment gekregen.

 • Wethouder Beemsterboer opent wandelmogelijkheden

  [(13-10-2016) - (27-10-2016)]

  Wethouder Jelle Beemsterboer heeft op 11 oktober samen met wethouders van Hollands Kroon en Den Helder het eerste overstapje geplaatst tussen twee wandelroutes. Dit was de feestelijke start van de realisatie van de in totaal 115 ommetjes van het wandelnetwerk Noord-Holland.

 • Goed voedsel, een betere wereld

  [(12-10-2016) - (21-10-2016)]

  Gezond voedsel, voldoende voedsel, ook als we straks met 9 miljard mensen op aarde zijn. Hieraan werken agrarische bedrijven. In oktober laten zij zien waar zij mee bezig zijn. Ook in Schagen.

 • Extra werkzaamheden Burgervlotbrug

  [(11-10-2016) - (14-10-2016)]

  In opdracht van de provincie Noord-Holland herstelt WaakSaam de slijtlaag van een aantal vlotbruggen in het Noordhollandsch Kanaal. De op 28 september aangebrachte slijtlaag op de Burgervlotbrug hecht niet voldoende. Daarom zetten we de werkzaamheden deze week voort.

 • Start werkzaamheden Lasschoterbrug (N241) in Schagen

  [(11-10-2016) - (25-10-2016)]

  De provincie Noord-Holland start op donderdag 13 oktober 2016 met het vervangen van de bestaande Lasschoterbrug tussen de Provincialeweg (N241) en de Kanaalweg (N248) over het Kanaal Schagen – Kolhorn. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin april 2017.

 • We waarderen mantelzorgers met cadeaubon

  [(11-10-2016) - (25-10-2016)]

  Veel mensen die ernstig of langdurig ziek zijn, worden geholpen door mantelzorgers. Met hun belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

 • Begroting 2017 klaar

  [(10-10-2016) - (31-10-2016)]

  De begroting 2017 is weer klaar. In de begroting leest u welke plannen de gemeente volgend jaar heeft.

 • Archeologiedagen: lekker zelf doen

  [(10-10-2016) - (17-10-2016)]

  Wat er in de bodem zit, kun je niet met het blote oog zien. Er worden soms fantastische vondsten gedaan met een metaaldetector.

 • Muggenburg krijgt LED-straatverlichting

  [(10-10-2016) - (21-10-2016)]

  In de begroting 2017 leggen burgemeester en wethouders de focus op duurzaamheid en het openbaar gebied. LED-straatverlichting is duurzaam, want zuinig in energiegebruik.

 • Start bouw rotonde kruising Provincialeweg (N241) – Kogerlaan in Schagen

  [(10-10-2016) - (24-10-2016)]

  De provincie Noord-Holland vervangt de kruising van de Provincialeweg (N241) met de Kogerlaan en Snevert in Schagen door een rotonde. Om deze rotonde te kunnen bouwen is de aansluiting van de N241 met de Kogerlaan afgesloten van 17 oktober tot en met 31 december 2016.

 • Start grondwerkzaamheden Ovonde

  [(06-10-2016) - (20-10-2016)]

  Donderdag 6 oktober starten de grondwerkzaamheden voor het opknappen van de groenvakken rond de ovonde aan de Zijperweg in Schagen.

 • Samenwerking Hollands Kroon en Schagen COWWI stopt

  [(05-10-2016) - (19-10-2016)]

  De gemeenten Hollands Kroon en Schagen stoppen de samenwerking in de Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen (COWWI).

 • Kerk Petten in de verkoop voor horeca

  [(04-10-2016) - (11-10-2016)]

  Binnenkort starten wij met de verkoop van de voormalige kerk op Plein 1945 in Petten. Vanaf 2018 moet het gebouw omgevormd zijn naar een horecagelegenheid dat bijdraagt aan de levendigheid van het vernieuwde plein.

 • CycloMedia maakt foto’s in onze gemeente

  [(04-10-2016) - (18-10-2016)]

  Binnenkort wordt in onze gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg.

 • Extra werkzaamheden aan vlotbruggen ’t Zand en Sint Maartensvlotbrug

  [(03-10-2016) - (06-10-2016)]

  In opdracht van de provincie Noord-Holland herstelt WaakSaam de slijtlaag van een aantal vlotbruggen in het Noordhollands Kanaal. 

 • Gemeentehuis tijdelijk in Tuitjenhorn

  [(30-09-2016) - (03-10-2016)]

  Zoals u misschien al gehoord heeft wordt het gemeentehuis aan de Laan in Schagen verbouwd. Dit houdt in dat u voor uw paspoort, rijbewijs en andere burgerzaken tijdelijk niet meer terecht kunt in Schagen, maar in Tuitjenhorn.

 • Restauratie Duikersluis Oudedijk

  [(30-09-2016) - (14-10-2016)]

  De in 1739 gebouwde duikersluis in de Oudedijk nabij het recreatiepark Burghorn wordt vanaf oktober door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gerestaureerd.

 • WOZ-waarden openbaar

  [(30-09-2016) - (21-10-2016)]

  Vanaf 1 oktober zijn alle WOZ-waarden openbaar. Op wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen.

 • Geen commissie vergaderingen in oktober

  [(29-09-2016) - (14-10-2016)]

  De vergaderingen van de commissies Ruimte, Samenleving en Bestuur gaan niet door in oktober. Er te weinig punten om te bespreken. De onderwerpen die er wel zijn worden in de gemeenteraadsvergadering van 1 november behandeld.

 • Uitslag belevingsmonitor Schagen

  [(28-09-2016) - (12-10-2016)]

  Maandagavond 26 september gaf professor Molenaar in zaal Igesz de uitslag van ‘de Belevingsmonitor’. In dit onderzoek gaven inwoners van Schagen en omliggende gebieden in de periode mei-augustus  2016 digitaal antwoord op vragen over hun winkel- en horecabeleving in stad Schagen.

 • Veilige scholen in Schagen

  [(28-09-2016) - (12-10-2016)]

  Zorgen voor een veilig schoolklimaat zodat leerlingen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Dat is het doel van het convenant ‘Veilige school’ dat maandag 26 september is ondertekend door het ROC Kop van Noord-Holland locatie Schagen, Clusius College en Regius College in Schagen.

 • Bouwsector uitgedaagd: alleen energie-neutrale woningen bouwen

  [(23-09-2016) - (07-10-2016)]

  Op 22 september organiseerde de gemeente een cursus energieneutraal bouwen in Schagen: Hoe start ik? Twintig ondernemers uit Schagen deden mee. Wethouder Sigge van der Veek opende met een uitdaging.

 • Herstelwerkzaamheden vlotbruggen

  [(21-09-2016) - (30-09-2016)]

  In de nachten van 26, 27 en 28 september worden in opdracht van provincie Noord-Holland werkzaamheden verricht aan de slijtlagen van de Burgervlotbrug, Sint Maartensvlotbrug en de vlotbrug 't Zand.

 • Ben Blonk zet g-handballers in zonnetje

  [(19-09-2016) - (03-10-2016)]

  Wethouder Ben Blonk heeft afgelopen zondag de g-handballers van de Schagenmix in het zonnetje gezet. “Een team dat zoveel succes heeft gehaald en vooral ook zo veel plezier heeft in sporten met elkaar, verdient dit”, aldus wethouder Blonk.

 • Eerste informatieavonden glasvezel goed bezocht

  [(15-09-2016) - (29-09-2016)]

  Gemeente Schagen en E-Fiber zijn begonnen met de eerste informatieavonden over de aanleg van glasvezel. In totaal worden twaalf avonden georganiseerd, op diverse plekken. Naast de gemeente en E-Fiber is ook internetprovider TriNed bij de avonden aanwezig.

 • Toch nog auto weggesleept

  [(15-09-2016) - (22-09-2016)]

  Donderdagmorgen 15 september is een auto weggesleept bij de start van de Schager markt. De eigenaar kan de auto ophalen bij wegsleepbedrijf Haulo.

 • Gemeente geeft inventaris aan verenigingen

  [(15-09-2016) - (20-09-2016)]

  Maandagmiddag 19 september halen diverse verenigingen het overtollige meubilair op bij gemeente Schagen. Wethouder Ben Blonk geeft vrolijk de eerste stoelen en kasten samen met Renate van der Laan van de Schager Uitdaging aan de eerste vereniging.

 • Geen AZC op bedrijventerrein Lagedijk

  [(14-09-2016) - (28-09-2016)]

  Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft geen nieuw AZC nodig in Schagen.

 • Agenda commissie bezwaar 21 september 2016

  [(14-09-2016) - (22-09-2016)]
 • Meet & greet met ondernemers uitgesteld, kom 24 september naar open dag COA!

  [(12-09-2016) - (25-09-2016)]

  De meet & greet die wij samen met Werkgeversservicepunt NHN en het COA hebben georganiseerd op 14 september wordt uitgesteld tot het najaar.

 • Egyptenaren prijzen Schagense werkwijze en mentaliteit

  [(09-09-2016) - (30-09-2016)]

  Woensdag 7 september bezocht een delegatie van Egyptische ambtenaren de gemeente Schagen om van de wijkteams te leren hoe je dienstverlening op maat kunt bieden in het Sociaal Domein . Niek Bakker, organisatieadviseur voor de Egyptische overheid en initiatiefnemer van dit werkbezoek, laat weten dat de Egyptenaren zeer onder de indruk waren van de Schagense werkwijze en vooral ook van onze cultuur en mentaliteit. Wethouder Ben Blonk is trots op dit resultaat en benadrukt dat alle eer toekomt aan de medewerkers van de wijkteams.

 • Feestelijke start DrinkWater campagne op PC basisschool de Ark en peuterschool ‘t Hummeltje

  [(06-09-2016) - (27-09-2016)]

  Op maandag 5 september verzorgden wethouder Ben Blonk en Mascotte Druppie de feestelijke start voor de DrinkWater campagne op PC basisschool de Ark en de peuterschool ’t Hummeltje aan Jozef Israëlsstraat in Schagen.

 • Camper Stoptober op Markt in Schagen

  [(06-09-2016) - (14-09-2016)]

  Op dinsdag 13 september staat de Stoptober Camper op de Markt in Schagen. De gemeente Schagen, de HKN huisartsen in Schagen en de GGD Hollands Noorden vragen hiermee aandacht voor de landelijke campagne Stoptober.

 • Informatieavonden over glasvezel in Schagen

  [(02-09-2016) - (06-10-2016)]

  Glasvezel kan in een netwerk worden aangelegd om voor iedereen, ook in de buitengebieden, een snel en betrouwbaar internet mogelijk te maken. In september worden informatieavonden gehouden, waarin meer wordt uitgelegd over glasvezel in Schagen. De eerste bijeenkomst is op 6 september, inloop vanaf 19.00 uur en start om 19.30 uur in het dorpshuis van Waarland.

 • Feestelijke opening Open Monumentendag 2016

  [(02-09-2016) - (12-09-2016)]

  De Open Monumentendag van de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk en Schagen is woensdagmiddag 31 augustus geopend bij molen P in Oudesluis. De molen, midden in de polder, was versierd en stond kleurrijk te stralen in de zon. Samen met het interessante verhaal van een kunsthistorica waren dit perfecte ingrediënten voor een geslaagde start.

 • Dringend verzoek aan Raad van State over Petten

  [(01-09-2016) - (22-09-2016)]

  Omdat er bij de Raad van State (RvS) beroep is ingediend tegen de ontwikkelingen op het strand in Petten, konden de nieuwe strandpaviljoens en de strandhuisjes dit jaar niet gebouwd worden. De RvS heeft onlangs bekendgemaakt dat er nog meer uitstel dreigt in de behandeling van de zaak.

 • Wethouder Van der Veek plaatst eerste ondergrondse afvalcontainer

  [(01-09-2016) - (22-09-2016)]

  Wethouder Sigge van der Veek (CDA) plaatste woensdagmorgen 31 augustus de eerste ondergrondse container voor restafval in de Schagense wijk Waldervaart. Dit in samenwerking met HVC die in dit gebied het afval ophaalt. Alle huishoudens in de twee wijken Waldervaart en centrum Schagen krijgen centraal geplaatste, ondergrondse afvalcontainers voor hun restafval.

 • Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners Heerhugowaard, Langedijk en Schagen

  [(30-08-2016) - (20-09-2016)]

  Donderdag 27 oktober start in de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk en Schagen de gratis cursus Politiek Actief. De cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Hiermee willen de gemeenten inwoners enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid.

 • Wethouder Van der Veek opent alvast Monumentendag

  [(30-08-2016) - (02-09-2016)]

  Woensdag 31 augustus begint Open Monumentendag al heel vroeg in onze regio. Vele monumenten zijn in het weekend van 10 en 11 september gratis toegankelijk. Wethouder Sigge van der Veek geeft op 31 augustus om 15.00 uur het startsein bij molen P. in ‘t Zand. Of eigenlijk kríjgt hij het startsein, want met de overhandiging van de folder aan hem is Monumentendag geopend. Met een aanloopje van anderhalve week.

 • Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad

  [(29-08-2016) - (19-09-2016)]

  Begin september start een regionaal onderzoek naar koopgedrag, ook in Schagen krijgen enkele honderden inwoners een uitnodiging voor deelname in de bus.

 • Gratis hulp bij Crowdfunding in Schagen

  [(25-08-2016) - (15-09-2016)]

  Heeft u een goed idee voor uw buurt of vereniging in Schagen? En heeft u de financiering nog niet rond? Meldt u zich dan aan voor de gratis Crowdfunding training bij ‘Het Lukt Ons!’ op 27 september om 19.30 uur in het COWWI gebouw aan het Westerpark 20. U leert van ervaren crowdfunders hoe u een campagne opzet.

 • Inloopspreekuur voor ondernemers van Schagen en Hollands Kroon

  [(23-08-2016) - (27-08-2016)]

  Het Ondernemersklankbord (Okb) organiseert sinds begin 2016 een inloopspreekuur voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

 • Waar past de pomp?

  [(23-08-2016) - (13-09-2016)]

  De stadspomp van Schagen staat tijdelijk op de gemeentewerf. Hij is weggehaald van de straat op de Markt in Schagen. Dat gebeurde al vaker, omdat de pomp bij elk evenement in de weg stond.

 • Garage/schuur moet weg

  [(18-08-2016) - (01-09-2016)]

  De rechtbank in Alkmaar heeft bepaald dat een inwoner van Schagerbrug een schuur moet verwijderen. Als dat niet gebeurt, mag de gemeente een opgelegde boete (last onder dwangsom) opeisen.

 • Verbouwing gemeentehuis start op maandag 26 september

  [(18-08-2016) - (16-09-2016)]

  Het gemeentehuis aan de Laan in Schagen wordt vanaf september verbouwd. Dit houdt in dat inwoners voor hun paspoort, rijbewijs en andere burgerzaken tijdelijk niet meer terecht kunnen in Schagen, maar in Tuitjenhorn. Het gemeentehuis is in de periode van 26 september 2016 tot maart 2017 aan de Oostwal 2 in Tuitjenhorn.

 • Startplekken veldbezoeken

  [(18-08-2016) - (01-09-2016)]

  Bewoners en gemeente lopen samen door een dorp of wijk om te kijken of het beter kan. De gemeente gaat aan de slag met uw adviezen om de buurt leefbaarder, schoner en fraaier te maken. Onderstaande kalender van de veldbezoeken geeft aan wanneer en waar het veldbezoek in stad of dorp plaatsvindt.

 • Snel internet met glasvezel, ook in de buitengebieden van Schagen

  [(17-08-2016) - (31-08-2016)]

  Naar alle huizen en bedrijven in de gemeente Schagen is op zaterdag 16 juli een brief gestuurd over glasvezel.

 • Inloopspreekuur voor ondernemers start weer in Schagen

  [(12-08-2016) - (26-08-2016)]

  Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen met ingang van donderdag 25 augustus weer wekelijks met hun vragen en problemen terecht bij het inloopspreekuur voor ondernemers. De gemeenten Schagen en Hollands Kroon hebben dat begin dit jaar samen met stichting Ondernemersklankbord opgezet.

 • Ondernemers opgelet: subsidieregeling hernieuwbare energie

  [(12-08-2016) - (26-08-2016)]

  Bent u ondernemer en wilt u ook zelf duurzame energie produceren? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit, en hernieuwbaar gas.

 • Vrijwilligers uit AZC duwen rolstoel

  [(12-08-2016) - (26-08-2016)]

  Dankzij vrijwilligers uit het AZC in Petten kunnen mensen die in een rolstoel zitten, toch naar het strandpaviljoen.

 • Agenda commissie bezwaar 24 augustus 2016

  [(12-08-2016) - (25-08-2016)]
 • Meepraten over je eigen woonomgeving

  [(10-08-2016) - (17-08-2016)]

  Vanaf eind augustus lopen bewoners en wij samen door een dorp of wijk om te kijken of het beter kan. De reeks ‘veldbezoeken’ begint op 26 augustus in Waldervaart en eindigt op 18 oktober in ’t Zand. Onderstaande kalender van de veldbezoeken geeft alvast aan wanneer het veldbezoek in stad of dorp plaatsvindt.

 • Schager stranden schoongemaakt

  [(10-08-2016) - (24-08-2016)]

  Dinsdagmorgen 9 augustus begonnen 75 vrijwilligers aan de schoonmaak van de stranden in Schagen. De start was in Callantsoog. De klus eindigde op dezelfde dag in Petten.

 • Wegsleepregeling

  [(10-08-2016) - (24-08-2016)]

  Als de Schager markt op de vroege donderdagmorgen wordt opgebouwd, moeten alle geparkeerde auto’s weg zijn. Auto’s die er nog staan, worden weggesleept.

 • Samenwerking gemeenten en jeugdhulpinstellingen in het Sociale Domein

  [(09-08-2016) - (23-08-2016)]

  De wethouders voor het Sociale Domein van Texel (Hennie Huisman), Schagen (Ben Blonk) en Den Helder (Pieter Kos) hebben groen licht gegeven voor het uitvoeren van het project “Waarom moeilijk doen als het samen kan”. (Meer informatie)

 • Zorg en werkgelegenheid behouden van Het Zorgbedrijf en Thuiszorg NH

  [(08-08-2016) - (22-08-2016)]

  Contracten van failliete Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland en Thuiszorg NH B.V. overgenomen door Omring/De Zorgcirkel en M.I.E.P. B.V.

  Alle contracten worden overgenomen, waarmee de continuïteit van de zorg is gewaarborgd en de werkgelegenheid is vrijwel volledig behouden gebleven. (meer informatie)

 • Vergunninghouders uit AZC Petten aan het werk

  [(05-08-2016) - (19-08-2016)]

  Dankzij ondernemers uit  de regio doen vergunninghouders werkervaring op.  Ze zijn aan het bollenpellen of werken in de supermarkt. In de horeca werken inmiddels vier afwassers en een ander werkt in een kledingwinkel. Dit is heel goed voor de vergunninghouder én voor de ondernemer.

 • Nieuwe gemeentegids

  [(04-08-2016) - (25-08-2016)]

  De nieuwe gemeentegids is klaar. Als u een exemplaar wilt hebben? Dan kunt u de gids ophalen op een van de afhaalpunten. In het onderstaande overzicht ziet u waar u dit kunt doen. Bij alle woon-zorgcomplexen in onze gemeente wordt de gids wel bezorgd.

 • Agenda commissie bezwaar 10 augustus 2016

  [(04-08-2016) - (11-08-2016)]
 • Besluit maatwerk afvalwater

  [(03-08-2016) - (12-08-2016)]

  Het besluit over het stellen van maatwerk ten aanzien van Domino’s Pizza, Nieuwstraat 1 in Schagen kunt u vinden op www.overheid.nl

 • Winnaars wedstrijd ‘Zoek de slagzin’ bekend

  [(25-07-2016) - (08-08-2016)]

  Astrid Tesselaar en Arie Anneveldt zijn de winnaars van de wedstrijd ‘zoek de slagzin’ die wij gehouden hebben. Arie Anneveldt kreeg uit handen van burgemeester Marjan van Kampen een smartwatch. De viewer ging naar Astrid Tesselaar. De winnaars vertelden dat ze de nieuwe website een flinke verbetering vonden. “Veel mooier en gebruiksvriendelijker,” aldus één van de winnaars.

 • Ondertekening overeenkomst Sportadviesraad Schagen

  [(14-07-2016) - (28-07-2016)]

  Afgelopen woensdag 6 juli ondertekende de heren Mike Mooij en Frans Jansen namens de sportadviesraad Schagen en wethouder Ben Blonk namens de gemeente een overeenkomst

 • Wat een lawaai maakt die gemeente!

  [(14-07-2016) - (28-07-2016)]

  Ligt u net heerlijk te slapen of zit u net lekker ontspannen in uw tuin. Komt er een machine van de gemeente lawaai maken. “Potjandorie,” denkt u, “moet dat nu?”

 • Zoek de slagzin op onze site

  [(14-07-2016) - (20-07-2016)]

  Wilt u helpen de nieuwe website van de gemeente testen? En daarmee kans te maken op een smartwatch of viewer voor een smartphone? Doe dan mee met de wedstrijd ‘Zoek de slagzin’.

 • Groene vakken opknappen & laten ‘adopteren’

  [(12-07-2016) - (26-07-2016)]

  Dit jaar gaan wij nog aan de slag om stukjes groen in de kustdorpen en de Zijper polder op te knappen. In een beperkt deel van de gemeente zijn deze openbare groenvakken geschikt om te laten adopteren door buurtbewoners. Mogelijk geïnteresseerde inwoners worden per brief uitgenodigd om deel te nemen.

 • Convenant Kop van Noord-Holland voor evenwicht bedrijventerreinen markt

  [(11-07-2016) - (25-07-2016)]

  De gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben een convenant gesloten met als doel tot een beter evenwicht in vraag en aanbod op de bedrijventerreinenmarkt te komen.

 • Tolkerdijk tijdelijk niet open voor autoverkeer

  [(08-07-2016) - (22-07-2016)]

  De provincie Noord-Holland verricht van maandag 18 juli tot en met vrijdag 9 september werkzaamheden aan de Tolkerdijk in Haringhuizen ter hoogte van de Provincialeweg (N241).

 • Blijvende samenwerking gemeenten in jeugdhulp en Wmo

  [(08-07-2016) - (22-07-2016)]

  Gemeente Texel, Den Helder en Schagen blijven samenwerken op het gebied van gezamenlijke inkoop van zorg van jeugdhulp en Wmo.

 • Officiële opening nieuwe Reddingspost Petten

  [(08-07-2016) - (22-07-2016)]

  Na de opening van het plein en de strandtrappen in Petten, wordt nu ook de reddingspost in Petten officieel geopend. Op zaterdag 9 juli wordt de post geopend door Burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen.

 • Gemeente Schagen en Stichting Ontwikkeling Kolksluis tekenen koopovereenkomst uitbreiding bedrijventerrein Kolksluis

  [(08-07-2016) - (22-07-2016)]

  Met de ondertekening van de koopovereenkomst op 1 juli door wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen en de bestuurders van Stichting Ontwikkeling Kolksluis, komt de ontwikkeling van het bedrijventerrein nu in de uitvoeringsfase. “Weer een groot project dat wordt gerealiseerd,” aldus wethouder Jelle Beemsterboer.

 • Rijdende Rechter akkoord met snippergroen beleid Schagen

  [(08-07-2016) - (22-07-2016)]

  Vier deelnemers van het proefproject Snippergroen stapten begin april naar de Rijdende Rechter, zij vonden de prijs van € 70,- per m2 voor snippergroen onredelijk.

 • Het ommetje van de maand

  [(01-07-2016) - (15-07-2016)]

  Het wandelnetwerk Noord-Holland heeft iedere maand ‘Het ommetje van de maand’.

 • Beweegadvies-op-maat in gemeente Schagen

  [(30-06-2016) - (14-07-2016)]

  Alle inwoners van de gemeente Schagen tussen 50 en 65 jaar oud krijgen deze week een uitnodiging om deel te nemen aan het project Actief Plus.

 • Ondertekening overeenkomst uitbreiding Albert Heijn Callantsoog

  [(30-06-2016) - (14-07-2016)]

  De kern van Callantsoog wordt nog mooier. Twee jaar geleden werd het plein opgeknapt en nu wordt het grote pand waar Albert Heijn inzit, aangepakt.

 • Inloopavond omwonenden Koperwiek goed bezocht

  [(29-06-2016) - (13-07-2016)]

  Maandagavond 27 juni bezochten buurtbewoners van de Koperwiek in Schagen de inloopavond in het voormalig architectenkantoor BBHD.

 • Gedeputeerde Post ziet oeververbinding Burgervlotbrug

  [(28-06-2016) - (12-07-2016)]

  Vrijdagmorgen 24 juni hebben wethouders Sigge van der Veek en Jelle Beemsterboer van gemeente Schagen en gedeputeerde Elisabeth Post gezamenlijk een kijkje genomen in Burgervlotbrug. Zowel de provincie als de gemeente willen graag onderzoeken of hier een vaste oeververbinding mogelijk en betaalbaar is.

 • Langere levertijd akte of afschrift burgerlijke stand.

  [(28-06-2016) - (12-07-2016)]

  In verband met het digitaliseren van onze burgerlijke stand duurt de levering van de afschriften iets langer. U kunt de aanvraag online regelen. Aan de balie kunt u nog wel de aanvraag doen, maar u krijgt het afschrift niet meteen mee. De gemeente stuurt het afschrift of uittreksel per post aan u op.

 • Partijen zetten eerste stap in ontwikkeling “Ontdekkingscentrum Petten”

  [(28-06-2016) - (12-07-2016)]

  Hoe zou een ‘ontdekkingscentrum’ in Petten er uit kunnen zien? Is het haalbaar om zo’n centrum te beginnen?

 • Omgevingsloket niet bereikbaar op woensdag 29 juni 2016.

  [(27-06-2016) - (30-06-2016)]

  Het Omgevingsloket is de gehele dag niet bereikbaar op woensdag 29 juni 2016.

 • Vrije kavels in Sint Maartensbrug

  [(27-06-2016) - (18-07-2016)]

  Direct naast basisschool ‘De Brug’ in Sint Maartensbrug bieden wij zes landelijk gelegen bouwkavels te koop aan. De kavels zijn ca. 495 tot ca. 530 m2 groot en geschikt voor zowel vrijstaande woningen als twee-onder-een-kapwoningen.

 • Openstelling rotonde Haringhuizerweg

  [(24-06-2016) - (15-07-2016)]

  De provincie Noord-Holland start met de bouw van de eerste nieuwe rotonde op de Provincialeweg (N241) in Schagen. De aansluiting van de Haringhuizerweg (ter hoogte van bedrijventerrein Witte Paal) naar de N241 wordt daarom afgesloten van 25 april tot en met 29 juni 2016. Het verkeer wordt omgeleid. De N241 blijft beschikbaar voor autoverkeer.

 • Informatieavond over verbouwing

  [(24-06-2016) - (07-07-2016)]

  Woensdagavond 6 juli zijn omwonenden van het gemeentehuis aan de Laan in Schagen welkom in het gemeentehuis, voor een informatiebijeenkomst over de komende verbouwing. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Er zijn tekeningen te zien van de nieuwe publieksruimte en hoe het gemeentehuis er verder uit komt te zien.

 • Agenda commissie bezwaar 6 juli 2016

  [(22-06-2016) - (07-07-2016)]
 • Even geen flexende wethouder Van Dijk

  [(22-06-2016) - (02-09-2016)]

  Vanaf 30 juni werkt wethouder Jan Steven van Dijk tijdelijk even niet in Markt 18 op de donderdagochtend. Hij stopt dan met flexen en laat zijn laptop in het gemeentehuis.