HOME  |  Nieuws  |  Aanpassing kruising Beethovenlaan – Christoffelhof in Schagen

Aanpassing kruising Beethovenlaan – Christoffelhof in Schagen

Op 11 en 12 november wordt de kruising Beethovenlaan – Christoffelhof in Schagen aangepast. We maken hier een nieuwe verkeerssituatie waardoor de kruising niet meer gelijkwaardig is.

Wethouder Hans Heddes; “Wij hebben meerdere klachten over te hard rijden en geluidsoverlast ontvangen. Daarom zijn we met omwonenden in gesprek gegaan en naar aanleiding daarvan hebben we een ontwerp gemaakt dat nu uitgevoerd wordt.”

Aanpassingen

Op de nieuwe kruising komen haaientanden vanuit de richtingen Christoffelhof en Beethovenlaan. De bocht Beethovenlaan – Frans Halsstraat wordt hierdoor een voorrangskruising. Dit zorgt ervoor dat het verkeer op de Christoffelhof en de Beethovenlaan minder hard rijdt en er minder geluidsoverlast is. Het fietspad langs de Beethovenlaan wordt doorgetrokken tot de Frans Halsstraat. Hierdoor wordt het voor fietsers een stuk veiliger omdat zij nu voorrang hebben op deze weg.