HOME  |  Nieuws  |  Brandweerkazernes Dirkshorn en Schagerbrug

Brandweerkazernes Dirkshorn en Schagerbrug

De brandweerkazernes in Dirkshorn en Schagerbrug voldoen niet meer. Burgemeester Marjan van Kampen: “De kazernes zijn verouderd, de nieuwe brandweerwagens die in de toekomst gebruikt gaan worden passen er niet in en de uitrijmogelijkheden moeten worden opgeknapt.” Samen met de kazernecommandanten kijken wij naar de mogelijkheden om twee nieuwe functionele brandweerkazernes te ontwikkelen voor Dirkshorn en Schagerbrug.

Dirkshorn

De kazerne van Dirkshorn bevindt zich in een gehuurd gebouw. Er is in Dirkshorn gezocht naar een geschikte locatie voor nieuwbouw. In overleg met de brandweer is er een locatie gevonden om een nieuwe kazerne te bouwen op de hoek van de Oosterdijk en de Burgerweg. Dit perceel is in eigendom van de gemeente. Doordat de huurkosten komen te vervallen, wordt de investering daar vanuit voor een groot deel bekostigd.  De veiligheidsregio heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de verplaatsing en deze concluderen dat de gevolgen gering zijn en dat de effecten naar buurposten te overzien zijn. Binnen korte termijn zal het college een projectopdracht verstrekken voor de realisatie van de nieuwe brandweerkazerne.

Schagerbrug

In Schagerbrug wordt er gezocht naar een eventuele locatie voor nieuwbouw én naar een mogelijke verbouw van de huidige kazerne. De financiën spelen hierbij een prominente rol want er zijn geen geschikte locaties die op dit moment in eigendom van de gemeente zijn. De haalbaarheid van een nieuwe kazerne hangt voor een groot deel af van de verwervingskosten voor de grond. Gemeente Schagen is niet te optimistisch over de opbrengsten van het eventueel vrijkomende perceel, omdat het een klein perceel is van 1.000 m2.

Om deze redenen wordt er voor de kazerne in Schagerbrug een uitvoerige afweging gemaakt tussen de mogelijkheden en de kosten van nieuwbouw tegenover de renovatie van het huidige pand.