HOME  |  Nieuws  |  College Schagen volgt de voorkeur voor woningbouwplan “De Groene Traverse”

College Schagen volgt de voorkeur voor woningbouwplan “De Groene Traverse”

Het college van burgemeester en wethouders volgt onze inwoners in hun keuze voor het beste plan voor de Jozef Israëlstraat in Schagen. Het feit dat onze inwoners massaal kozen, maakte dat het college de voorkeur  voor het plan "De Groene Traverse" van Pentas Vastgoedontwikkeling.

Wethouder Jelle Beemsterboer: “Ook het college was zeer enthousiast over dit plan. Wij vinden het belangrijk dat de voorgestelde gebouwen goed passen in de omgeving. De “golvende” vormgeving is bijzonder. Daarnaast vinden wij het van belang dat het plan de voorkeur heeft van de inwoners van Schagen. Wij zijn zeer tevreden met de uitslag en zeker ook met de participatie van dit project.”

Stemming

De gekozen participatievorm heeft tot een duidelijke voorkeur geleid. In totaal hebben 390 mensen hun stem uitgebracht. Bij ruim 75% van de uitgebrachte stemmen ging de voorkeur uit naar het plan “De Groene Traverse”. Van de direct omwonenden ging 95% van de stemmen naar dit plan.

Bouwplan

Zoals begin april aangegeven zijn wij vanwege de verplaatsing van de basisschool De Ark in 2022 op zoek naar een mooi woningbouwplan in het centrum Schagen op de hoek van de Jozef Israëlsstraat, A. Mauvestraat en Beethovenlaan. In de periode van 20 april tot en met 18 mei hebben inwoners en omwonenden hun stem uit kunnen brengen op 2 plannen via het digitale platform samen.schagen.nl. Zij konden kiezen tussen het plan “De Groene Traverse” van Pentas Vastgoedontwikkeling BV en het plan “De Lusthof” van Kavel vastgoed BV.

Het plan “De Groene Traverse” telt in dit schetsontwerp ongeveer 50 middeldure en dure koopappartementen van een verschillende omvang. Vanwege de bouw van verschillende andere woningbouwprojecten die voornamelijk uit sociale woningbouw bestaan in de directe omgeving van de Jozef Israëlsstraat is besloten om in dit project woningbouw voor andere doelgroepen te maken en een positieve grondexploitatie voor de gemeentebegroting te kunnen realiseren. Dit zijn doelgroepen die belangstelling hebben voor (middel)dure koopappartementen dichtbij de voorzieningen van de stad Schagen. Bij het plan is een grondbieding van € 2.500.000 gedaan. Het gaat sowieso om de invulling van een lokale behoefte. Het effect van toevoeging van deze woningtypen aan de woningvoorraad op de lokale woningmarkt is dat doorstroming binnen het grondgebonden woningsegment wordt bevorderd.

Vervolg

De gebiedsvisie van deze projectontwikkelaar dient als basis voor de verdere uitwerking van het plan en daarmee voor de toekomstige invulling van de locatie J. Israëlsstraat. Het college heeft ook ingestemd met het zetten van de gebruikelijke vervolgstappen. De eerste daarvan is het aangaan van de anterieure overeenkomst met Pentas Vastgoedontwikkeling BV.