Sluit venster x

Aangepaste openingstijden

Dienstverlening zoveel mogelijk digitaal en telefonisch

Wij werken alleen op afspraak. De onderstaande producten kunt u online regelen:

Ons gemeentehuis is alleen op afspraak open van 9.00 tot 12.00 uur. Heeft u een afspraak? Dan doen wij de deur voor u open (volg de instructies bij de voordeur). Heeft u geen afspraak? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer (0224) 210 400. Na 12.00 uur sluiten wij de voordeur.

Meer informatie hierover vindt u ook op onze pagina Informatie over het coronavirus

HOME  |  Nieuws  |  Duurzaamheidsprogramma Schagen naar gemeenteraad

Duurzaamheidsprogramma Schagen naar gemeenteraad

Dit item is verlopen op 03-06-2020.

Op 12 mei heeft het college besloten het Duurzaamheidsprogramma Schagen 2020-2050 aan te bieden aan de gemeenteraad. Hierin staan de doelen en hoofdopgaven voor zes programmalijnen die in 2050 moeten leiden tot een duurzame gemeente.

Samen bouwen

Samen bouwen aan een duurzaam Schagen, luidt de titel van het programma. Wethouder Hans Heddes: “Met dit programma maakt de gemeente duidelijk hoe wij die duurzame toekomst samen met onze inwoners en bedrijven willen bereiken. Zonder als gemeente nu al die hele route dicht te timmeren, want wij kunnen en weten lang niet alles zelf. Zie het als een uitnodiging om samen met ons de schouders eronder te zetten en komende jaren.”  

Zes programmalijnen

Het programma is verdeeld in zes programmalijnen.

Warmte: gaat over het isoleren van gebouwen en verwarmen zonder het gebruik van aardgas.

Elektriciteit: gaat over besparing en het duurzaam opwekken van elektriciteit, vooral middels zonnepanelen en windmolens.

Duurzame Mobiliteit: gaat over vervoer zonder gebruik van fossiele brandstoffen, vooral elektrisch, en stimuleren van fiets en openbaar vervoer.

Groen & Biodiversiteit: gaat over het vergroenen van Schagen met nieuwe bomen en struiken en natuur als onderdeel van straten en gebouwen.

Klimaatadaptatie: zorgt dat regenwater wordt opgevangen en vastgehouden om overlast van zowel hevige regen als droogte tegen te gaan.

Circulaire Economie: gaat over een wereld zonder afval, waarin grondstoffen steeds nuttig hergebruikt kunnen worden.

Het goede voorbeeld

Om de inwoners en bedrijven mee te krijgen wil de gemeente allereerst zelf het goede voorbeeld geven. Wethouder Heddes: “We hebben al onze verlichting voorzien van led-lampen, we hebben elektrische dienstauto’s en maken onze panden bewust duurzamer dan wettelijk vereist.” Een ander voorwaarde is dat het voor iedereen haalbaar en betaalbaar blijft.