HOME  |  Nieuws  |  Eerste JongerenTop NHN gaat voor betere kansen voor jongeren

Eerste JongerenTop NHN gaat voor betere kansen voor jongeren

Dit item is verlopen op 11-12-2018.

Hoe kunnen we samen betere kansen creëren voor jongeren op weg naar hun zelfstandigheid? Tijdens de eerste JongerenTop NHN op vrijdag 30 november komen 200 bestuurders en professionals van gemeenten, onderwijs, jeugdhulp en zorg samen om deze vraag te beantwoorden. Doel van deze conferentie is betere kansen creëren voor jongeren in Noord-Holland Noord op het gebied van school en werk. De deelnemers gaan daarvoor concrete adviezen opstellen waarmee gemeenten, onderwijsorganisaties, jeugdhulp- en zorginstellingen aan de slag gaan.

Veruit de meeste jongeren slagen erin op eigen kracht, met steun van ouders en hun omgeving, hun talenten te benutten en een plek in de maatschappij te vinden. Een aantal jongeren gaat echter niet naar school en/of heeft geen werk. Zij hebben relatief vaak schulden, problemen thuis, met justitie of sociaal-emotionele problemen. In de regio Noord-Holland Noord gaat het om naar schatting 8.400 jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Voor hen is het noodzakelijk dat er een passend aanbod is om hen te helpen, bijvoorbeeld bij huisvesting, opleiding en het vinden en behouden van werk.

Samen kunnen we meer

Tijdens de JongerenTop NHN worden gezamenlijke uitgangspunten en inspanningen bepaald om betere kansen te creëren voor deze groep jongeren. Want iedereen is nodig om ervoor te zorgen dat zij krijgen wat zij nodig hebben: gemeente, scholen, ouders, jeugdhulp en andere (zorg)professionals. De bedoeling is tot concrete adviezen te komen. Daarnaast tekenen bestuurders van scholen en gemeenten in de regio Noord-Holland Noord een intentieverklaring, waarbij zij uitspreken dat zij staan voor een betekenisvolle toekomst voor iedere jongere. En er voor zorgen dat samen met jongeren en professionals de adviezen van de JongerenTop NHN  in de komende vier jaar  worden opgevolgd.