HOME  |  Nieuws  |  Geen kosten voor minder validen toegang Strandslagen

Geen kosten voor minder validen toegang Strandslagen

Dit item is verlopen op 26-04-2018.

In principe kunnen auto’s niet het strand op. Er zijn slagbomen. Voor wagens van de reddingsbrigade en strandpaviljoenhouders gaat de slagboom wel omhoog. Voor minder validen die naar het strand willen, doet de slagboom dat ook mits zij een ontheffing hebben en een toegangspas. Hieraan zijn voor de minder validen géén kosten verbonden. Zo hebben burgemeester en wethouders besloten. De gemeenteraad van Schagen spreekt hier op 24 april over.

Als gemeente hebben we het beheer van de strandslagen overgenomen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Ook het ontheffingenbestand ging naar de gemeente. Er ontstond discussie omdat wij ook aan minder validen kosten in rekening wilden gaan brengen, terwijl het HHNK dat nooit had gedaan. Burgemeester en wethouders hebben nu besloten om aan commerciële partijen wel kosten door te rekenen voor een ontheffing maar niet aan minder validen.

Alle ontheffingen die al door het HHNK zijn afgegeven en nog geldig zijn, behouden hun geldigheid. Maar de passen voor de elektronica van de slagbomen moeten op 1 mei vernieuwd zijn, anders werken ze niet. De ontheffing houders moeten een nieuwe pas aanvragen en zijn hierover per brief geïnformeerd. Wie geen bericht heeft ontvangen, maar wel een geldige ontheffing heeft, stuurt een kopie van  de ontheffingskaart samen met zijn of haar adresgegevens in via het contactformulier en ontvangt dan een pas.

Aanvraag en passoorten

Nieuwe ontheffingen kunnen voortaan aangevraagd worden bij de gemeente. Door minder validen, die in het bezit zijn van een geldige Gehandicapte Parkeerkaart (GPK) of een doktersverklaring kunnen overleggen. Er zijn vier soorten passen beschikbaar gesteld voor wie een ontheffing nodig heeft: de 7 dagen toegang pas; de maandpas; de seizoen pas; en de meerjaren pas. Naar behoefte kan een van die passen worden aangevraagd. De 7 dagen toegang pas of maandpas via het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Laan 19 in Schagen. Seizoen passen of passen met een langer geldigheidsduur tot maximaal 5 jaar moeten digitaal aangevraagd worden via het digitale formulier aanvragen ontheffing inrijverbod strandslagen.

Kosten

Voor ontheffing van het inrijverbod van de strandslagen worden leges geheven als het gaat om commerciële partijen. De legeskosten voor de diverse passen zijn opgenomen in de legesverordening 2018. De 7 dagen toegangspas kost 5 euro, de maandpas 20 euro, de seizoenspas 35 euro en de meerjarenpas kost €93,30. Deze kosten gelden dus niet voor minder-validen. Voor hen is toegang gratis. Hierover spreekt ook de gemeenteraad op 24 april.