HOME  |  Nieuws  |  Gemeente mag precario heffen op kabels en leidingen

Gemeente mag precario heffen op kabels en leidingen

Dit item is verlopen op 07-02-2017.

De gemeente Schagen mag voortaan precario heffen op kabels en leidingen. In een rechtszaak hierover tussen de gemeente en Liander NV heeft de rechtbank in Alkmaar de gemeente volledig in het gelijk gesteld. Liander NV was van mening dat wij geen precario mochten heffen. Door de uitspraak van de rechtbank ontvangt de gemeente ieder jaar € 2,1 miljoen precariobelasting op kabels en leidingen.

Met deze opbrengst hadden we al rekening gehouden in de begroting van 2017 en volgende jaren. De uitspraak van de rechter voorkomt dat wij een groot financieel probleem hebben.

Overgangstermijn van 10 jaar

Precario op kabels en leidingen is omstreden. De politiek in Den Haag is bezig met het afschaffen hiervan en heeft een overgangstermijn vastgesteld van 10 jaar. In de tussentijd wil de rijksoverheid ervoor zorgen dat gemeenten meer ruimte krijgen om gemeentelijke belastingen te heffen. Op die manier kunnen gemeenten op een andere manier dezelfde inkomsten krijgen.

Door de overgangstermijn mogen gemeenten niet langer dan 10 jaar precario heffen op kabels en leidingen. Hiervoor moeten gemeenten overigens wel vanaf 2016 in hun belastingverordening hebben staan, dat zij precario heffen op kabels en leidingen. In Schagen is dat vanaf 2015 al het geval.