HOME  |  Nieuws  |  Gemeente Schagen verduurzaamt 30 gebouwen

Gemeente Schagen verduurzaamt 30 gebouwen

Wij geven opdracht om 30 gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Hiermee geven wijj invulling aan verplichtingen uit de Wet Milieubeheer, de doelstellingen van het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente en onze voorbeeldfunctie om inwoners en bedrijven te stimuleren zelf ook duurzame maatregelen te nemen.

“Duurzaamheid is hét woord de komende jaren en ook in 2019. De noodzaak om hiermee vaart te maken is groot”, licht wethouder Hans Heddes toe. “Daarom willen we niet alleen op verenigingsgebouwen zonnepanelen plaatsen, maar voeren wij diverse maatregelen uit aan onze gebouwen.”

In de periode 2019 tot en met 2021 worden bij 30 gebouwen in onze gemeente duurzame maatregelen genomen. De kosten worden geschat op ruim 800.000 euro. De maatregelen hebben een gemiddelde terugverdientijd van 11 jaar en maximaal van 15 jaar. De maatregelen met een terugverdientijd tot 5 jaar zijn wettelijk verplicht, die tussen 5 en 15 jaar worden vrijwillig uitgevoerd. De investering heeft een gemiddeld rendement van 9% bij gelijkblijvende energieprijzen. De duurzame maatregelen worden opgenomen in de meerjarige onderhoudsplanning en op logische momenten in combinatie met ander onderhoud uitgevoerd. Als wij het gebouw niet zelf gebruiken wordt met de gebruikers overlegd voor de uitvoering.

In de aankomende tijd zullen wij onze regelmatig informeren welke gebouwen zijn verduurzaamd, welke maatregelen zijn genomen en of het rendement en de doelstellingen worden gehaald zoals verwacht.