HOME  |  Nieuws  |  Gemeenteraad Schagen buigt zich 19 september over gezondheidszorg

Gemeenteraad Schagen buigt zich 19 september over gezondheidszorg

Dit item is verlopen op 27-09-2017.

Op dinsdag 19 september buigt de gemeenteraad van Schagen zich over het thema Gezondheidszorg. Van 19:30 tot 21:30 gaan raadsleden tijdens een interactieve bijeenkomst met elkaar en met ambtenaren in gesprek over de centrale vraag van de avond: Hoe kan de gemeente bijdragen aan betere gezondheidszorg? Het gaat om een openbare bijeenkomst. Belangstellenden zijn welkom in de raadszaal van gemeente Schagen.

In de Wet publieke gezondheid (Wpg) staat beschreven wat de specifieke taken van de gemeente zijn om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen.

In de landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 staan de speerpunten roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht, diabetes en depressie centraal, waarbij de focus ligt op ‘bewegen’. De nieuwe nota gezondheidsbeleid wordt gebaseerd op deze landelijke nota en op het gezondheidsprofiel opgesteld door de GGD Hollands Noorden. De gemeente vertaalt de genoemde landelijke speerpunten naar de eigen situatie en stelt op basis hiervan haar eigen speerpunten van beleid vast.

Gezondheid is belangrijk voor iedereen. Maar wat kan en moet de gemeente hieraan bijdragen? Deze vraag wil de gemeente tijdens de interactieve bijeenkomst graag beantwoorden is dialoog met de leden van de gemeenteraad, commissie samenleving en de adviesraden en de inhoudelijk deskundige ambtenaren. Ook andere belangstellenden zijn welkom op deze openbare bijeenkomst.