HOME  |  Nieuws  |  Groenoord voorkeurslocatie fusievoetbalvereniging

Groenoord voorkeurslocatie fusievoetbalvereniging

Groenoord als locatie voor de fusievoetbalvereniging en andere buitensporten. Deze voorkeur heeft het college uitgesproken naar aanleiding van de uitkomsten van het locatieonderzoek dat het college hiervoor heeft uitgevoerd.

Wethouder Joke Kruit: “Onder de betrokkenen is er een breed draagvlak voor deze locatie. Daarnaast komt Groenoord ook als beste uit de bus vanuit ruimtelijke en financieel oogpunt. Reden voor het college om als voorkeurslocatie Groenoord te kiezen.” De aanleiding voor het onderzoek is de wens van de fusievoetbalvereniging om op één complex te trainen en te spelen. VV Schagen en SRC fuseren per 1 juli 2019. Wij hebben onderzocht waar dat het beste in Schagen kon en tegelijk bekeken of dit met andere buitensporten gecombineerd zou kunnen worden.

In totaal zijn vijf locaties onderzocht: Groenoord, Nes Noord, Schagen Oost (ten oosten van de N241), Muggenburg Zuid en Halerweg. Die laatste is tijdens het onderzoek als mogelijke locatie naar voren gekomen. Uit het onderzoek blijkt echter dat dit de minst geschikte locatie is. Tijdens het onderzoek hebben wij met alle betrokkenen gesproken en om te horen welke visies en standpunten zij hadden. Daarnaast hebben wij naar de ruimtelijke en financiële gevolgen gekeken. Wethouder Kruit: “Nu we weten dat Groenoord zowel qua draagvlak als ruimtelijk en financieel de beste locatie is, gaan we een aanvullend onderzoek doen. We kijken dan nog preciezer naar de ruimtelijke inpasbaarheid en financiële haalbaarheid. Maar ook naar bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen. Uiteraard betrekken we alle sportverenigingen die het betreft bij dit onderzoek en vragen hen om mee te denken en hun visie te delen.”