HOME  |  Nieuws  |  HiRB-subsidie voor opknappen bedrijven

HiRB-subsidie voor opknappen bedrijven

Dit item is verlopen op 23-10-2017.

De provincie geeft geld voor het project “Beeldkwaliteits- en duurzaamheidsfonds Schagen”. Dit project houdt in dat, als een ondernemer op bedrijventerrein Lagedijk of Witte Paal zijn pand wil opknappen, hier geld beschikbaar voor is.

De gemeente zet zich in om ingrepen, die de beeldkwaliteit van verouderde bedrijventerreinen en bedrijfspanden alsmede de verduurzaming van de bedrijfspanden ten goede komen, met behulp van financiële bijdragen aan vastgoedeigenaren te stimuleren. Deze maatregelen zijn ook besproken met de Ondernemers Federatie Schagen en wordt door hun ondersteund.

Eigenaren van bedrijven op genoemde bedrijventerreinen kunnen een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Deze aanvragen dienen te voldoen aan het aanvraag reglement Beeldkwaliteits- en Duurzaamheidsfondsen Noord-Holland/Schagen.

Dit reglement is door het college goedgekeurd en kunt u hieronder downloaden.

Een aanvraag voor een bijdrage moet worden ingediend met het door ONHN beschikbaar gestelde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is beschikbaar via de website bedrijvenloketkopvannoordholland en dient inclusief alle bijlagen ingediend te worden met een email aan info@nhn.nl.