HOME  |  Nieuws  |  Huisvestingsonderzoek fusievereniging SRC-VV Schagen

Huisvestingsonderzoek fusievereniging SRC-VV Schagen

Dit item is verlopen op 24-10-2018.

De voetbalverenigingen SRC en VV Schagen hebben fusieplannen. Naar aanleiding daarvan loopt een onderzoek van ons als gemeente Schagen naar een mogelijke huisvestingslocatie voor buitensporten in Schagen. Dit onderzoek is nog in een pril stadium.

Over een eventuele uitslag is nog niets bekend. Er blijkt onrust te zijn in de omgeving van de sportverenigingen. Daarom wijzen we als gemeente hier met nadruk op: er is nog niets bekend dus elke conclusie is prematuur.

De gemeenteraad van Schagen heeft een brief ontvangen van wethouder Joke Kruit, waarin zij uitlegt waarom het onderzoek is begonnen. “In feite liggen alle opties open,” aldus Joke Kruit. “Omdat we willen onderzoeken waar de mogelijkheden liggen, wat dat zou kosten en hoe de meningen daarover zouden liggen van de verenigingen. Let wel: er is helemaal nog geen budget begroot dus alles wat we hierover zeggen is prematuur.”

Opties

In het onderzoek worden drie mogelijke varianten betrokken:

  1. Ruil VV Schagen en Hockey / Baseball
  2. Vestiging fusieclub voetbal op locatie oostelijk van provinciale weg N241
  3. Vestiging meer buitensport (Rugby, Hockey, Honkbal) op de locatie aan de oostzijde van de provinciale weg N241

Bij de opties aan de oostzijde van de Provincialeweg N 241 (varianten 2 en 3) gaat het om meerdere aspecten die meespelen.  A. Er is voor huisvesting van de fusievereniging of meerdere buitensportverenigingen een groot tot zeer groot perceel grond vereist, met een goede lengte – breedte verhouding. B. De gemeente is eigenaar van een perceel grond aan de oostzijde van de provinciale weg. C. Het gemeentelijke perceel is grillig van vorm en het wordt voor een groot deel gebruikt door volkstuinders-vereniging Schagen en IJsvereniging de Magnusrijders. D. Door aankoop / ruil van gronden zou de gemeente mogelijk wel een voldoende groot perceel met een goede lengte – breedte verhouding kunnen verkrijgen. E. Het onderzoek richt zich op dit moment op de vraag of er (voldoende) bereidheid tot verkoop gronden bestaat bij eigenaren van gronden bij het gemeentelijke perceel. F. Over een eventuele verkoopbereidheid is op dit moment nog geen duidelijkheid.

Mocht uit het onderzoek blijken dat er perspectief is om aan de oostzijde van de provinciale weg N241 een sportcomplex te vestigen, dan zal met de volkstuindersvereniging Schagen en IJsvereniging de Magnusrijders uiteraard in gesprek worden gegaan om te bezien wat dit voor deze verenigingen kan betekenen.

Andere opties dan de drie genoemde varianten worden met nadruk niet uitgesloten.