HOME  |  Nieuws  |  Informatieavond over woningbouw Bladstraat Tuitjenhorn

Informatieavond over woningbouw Bladstraat Tuitjenhorn

Dit item is verlopen op 20-09-2018.

Op woensdagavond 26 september, 19.00 uur  is in de Ondernemerscentrale (voormalig gemeentehuis) in Tuitjenhorn een informatieavond over de kleine woningbouwlocatie aan de Bladstraat. De eerste ontwerpschetsen voor negen betaalbare koopwoningen zijn klaar. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen om het concept ontwerpbestemmingsplan in te zien, de tekeningen te bekijken, vragen te stellen en hun mening te geven.

De komst van de woningen is een wens van de dorpsraad van Tuitjenhorn, die hiervoor ook een onderzoek heeft gehouden onder de dorpsbewoners. Een projectgroep van inwoners heeft de exacte invulling medebepaald. Het worden negen betaalbare, grondgebonden woningen voor starters en senioren. Vijf rijwoningen, twee hoekwoningen en twee seniorenwoningen (2-1 kap).

Tijdens de inloopbijeenkomst wordt het concept ontwerpbestemmingsplan getoond. “Heel mooi voor Tuitjenhorn dat eindelijk een beetje in de behoefte aan woningbouw wordt voorzien” aldus wethouder Jelle Beemsterboer. Direct omwonenden zijn al persoonlijk uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst.

Het dorp wacht al meer dan tien jaar op een nieuwe woningbouwlocatie in Tuitjenhorn. Burgemeester en wethouders geven daarom graag nu in september het voorontwerp van het bestemmingsplan vrij. Daarna kan het overleg met partners als RUD en provincie beginnen. Het bestemmingsplan gaat vervolgens in procedure. Hoe de plannen eruit zien en wat de procedure inhoudt, daarover wordt ook informatie gegeven.

Het plan is gericht op negen betaalbare seniorenwoningen en starterswoningen. Van verkoop is nu nog helemaal geen sprake. Eerst moet het bestemmingsplan hiervoor worden vastgesteld. De eerste stap daartoe wordt nog gezet. De gemeente wil graag eerst de mening van de Tuitjenhorners en andere belangstellenden horen.