HOME  |  Nieuws  |  Jaarlijks onderzoek uitbreidende ondernemers

Jaarlijks onderzoek uitbreidende ondernemers

Dit item is verlopen op 21-02-2018.

Ondernemers in gehele gemeente Schagen krijgen deze maand het verzoek om mee te doen aan een onderzoek. Evenals in 2016 en 2017 willen de gemeente en de Ondernemersfederatie Schagen (OFS) weten of de ondernemers uitbreidingsbehoeften hebben.

De gemeente wil jaarlijks spreken met ondernemers die willen uitbreiden. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van een online- enquête. Met ondernemers die daarin aangeven dat zij uitbreidingsplannen hebben wordt contact opgenomen om zo de planning al vroegtijdig af te kunnen stemmen.

Resultaten voorgaande jaren

Uit de onderzoeken van 2016 en 2017 kwamen aanbevelingen wat de gemeente kan doen voor ondernemers die willen uitbreiden. Deze ondernemers zijn gebeld door de gemeente, met de vraag hoe zij geholpen kunnen worden en wat de gemeente te bieden heeft. In 2016 reageerden 260 ondernemers. 84 van hen gaven aan te willen uitbreiden. In 2017 gaven 48 ondernemers aan uit te willen breiden. Wethouder Jelle Beemsterboer sprak met deze ondernemers over hun uitbreidingsplannen. “Gemeente Schagen zet zich in voor meer werkgelegenheid en versterking van de economie, daar hoort een proactieve houding bij, “ zegt hij. “Als de gemeente in een vroeg stadium kan inspelen op de plannen, kan een procedure ook sneller verlopen.”