HOME  |  Nieuws  |  Kermis Dirkshorn terug op het vernieuwde Dorpsplein

Kermis Dirkshorn terug op het vernieuwde Dorpsplein

Kermis Dirkshorn keert na 2 jaar van reconstructie weer terug op het Dorpsplein. Door de grootschalige reconstructie in Dirkshorn in 2018 en 2019 moest kermis Dirkshorn tijdelijk uitwijken naar de toegangsweg tot de tennis- en voetbalvereniging. Met de terugkeer van de kermis op het Dorpsplein kan er weer als vanouds gezellig kermis gevierd worden in het centrum van het dorp.

Wel zorgt de terugkeer van de kermis op het Dorpsplein voor een noodzakelijke verkeersafzetting en omleidingsroute voor het doorgaande verkeer op de Dorpsstraat. In de nieuwe situatie sluit de Dorpsstraat aan op het Dorpsplein, waar de kermis staat. Doorgaand rijverkeer op de Dorpsstraat is gedurende de opbouw, kermisviering en afbouw van donderdag 23 juli tot en met woensdag 29 juli 2020 niet mogelijk. Door duidelijke vooraankondiging, bebording en omleidingen wordt deze hinder en overlast voor de verkeersdeelnemers zo veel als mogelijk beperkt. De kermis in Dirkshorn is van zaterdag 25 juli tot en met dinsdag 28 juli.