HOME  |  Nieuws  |  Landelijke verspreiding van jodiumtabletten

Landelijke verspreiding van jodiumtabletten

Dit item is verlopen op 23-10-2017.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Alleen bij ons in de gemeente niet. Wij hebben deze jodiumtabletten al eind 2016 verspreid.

Wat doet de overheid bij een (dreigend) kernongeval?

Het innemen van jodiumtabletten is één van de maatregelen die de overheid kan nemen als een ernstig ongeluk met een kernreactor plaatsvindt. De maatregelen verschillen per situatie. Daarbij kijkt de overheid onder meer naar de ernst van het ongeval, het vermogen van de kernreactor, de windrichting en het soort straling. Zo kan de overheid:

  • mensen in een bepaald gebied adviseren om jodiumtabletten in te nemen;
  • besluiten tot evacuatie van een bepaald gebied;
  • mensen vragen binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten;
  • voedsel- en drinkwatermaatregelen treffen. Bijvoorbeeld een oogst- of slachtverbod om te voorkomen dat er besmet vlees of groente op de markt komt. 

De overheid geeft informatie over de maatregelen via de calamiteitenzender op de regionale radio of televisie (NH nieuws, voorheen RTV NH), uw mobiele telefoon (NL Alert) en het internet (crisis.nl en de website veiligheidsregio).

Meer informatie over jodiumtabletten en kernongevallen

Meer informatie over jodiumtabletten vindt u op onze website. Heeft u aanvullend nog vragen, neem dan telefonisch contact op team Openbare Orde en Veiligheid (0224) 210 400.

Meer informatie over kernongevallen en straling vindt u op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Daarop kunt u lezen wat een stralingsongeval is en dat het innemen van jodiumtabletten één van de maatregelen is die u tegen straling kunnen beschermen.