HOME  |  Nieuws  |  Milieueffectrapport bestemmingsplannen ontwikkeling PALLAS-reactor bijna compleet

Milieueffectrapport bestemmingsplannen ontwikkeling PALLAS-reactor bijna compleet

Het milieueffectrapport voor de ontwikkeling van de PALLAS-reactor in onze gemeente geeft een goed beeld van de milieugevolgen, maar er ontbreekt nog informatie over de gevolgen voor nabijgelegen duinnatuur. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan ons als gemeente Schagen. We hadden de Commissie gevraagd om de inhoud van het rapport te beoordelen.

Wij als gemeente Schagen willen voor de ontwikkeling van de PALLAS-reactor twee bestemmingsplannen aanpassen. De PALLAS-reactor vervangt de huidige Hoge Flux-reactor in Petten. De nieuwe reactor wordt gebouwd voor het produceren van medische en industriële isotopen en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. Voordat we besluiten over de bestemmingsplannen, zijn de milieueffecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Het rapport geeft de milieueffecten van de bouw- en de exploitatiefase weer. Ook is de overgangsfase in beeld gebracht, dat is wanneer de Hoge Flux-reactor en de PALLAS-reactor tijdelijk tegelijkertijd in gebruik zijn. Voor de uiteindelijke realisatie van de PALLAS-reactor zijn ook vergunningen nodig, zoals een vergunning op grond van de Kernenergiewet. Hiervoor wordt ook nog een milieueffectrapport opgesteld. De informatie in het rapport is voldoende voor de besluitvorming over de bestemmingsplannen. Op één onderdeel mist echter nog informatie. Het is niet duidelijk of de extra stikstofneerslag negatieve gevolgen heeft voor de duinen. De Commissie adviseert ons om eerst het rapport op dit onderdeel aan te vullen, en daarna pas een besluit te nemen over de bestemmingsplannen.