Sluit venster x

Aangepaste openingstijden

Dienstverlening zoveel mogelijk digitaal en telefonisch

Wij werken alleen op afspraak. De onderstaande producten kunt u online regelen:

Ons gemeentehuis is alleen op afspraak open van 9.00 tot 12.00 uur. Heeft u een afspraak? Dan doen wij de deur voor u open (volg de instructies bij de voordeur). Heeft u geen afspraak? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer (0224) 210 400. Na 12.00 uur sluiten wij de voordeur.

Meer informatie hierover vindt u ook op onze pagina Informatie over het coronavirus

HOME  |  Nieuws  |  Naheffing voor gemeente na controle Belastingdienst

Naheffing voor gemeente na controle Belastingdienst

Dit item is verlopen op 03-06-2020.

De gemeente heeft na een controle van de Belastingdienst een naheffing gekregen. De naheffing gaat over Omzetbelasting en de BTW van het boekjaar 2016 en bedraagt in totaal € 601.000,-, waarvan €509.472,- voor het BTW compensatiefonds en € 91.640,- voor de Omzetbelasting. Tegen een deel van deze naheffing, namelijk € 367.000,-, hebben wij bezwaar gemaakt. De Belastingdienst heeft in een steekproef bij 8 facturen – totaal € 6.000,-  aan fouten gevonden. De methodiek die de Belastingdienst gebruikt, zorgt ervoor dat wij voor elke gevonden fout een naheffing krijgen van € 87.000,-.

Joke Kruit, wethouder Financiën: “Als gemeente vinden wij het belangrijk om ons huishoudboek zo goed mogelijk op orde te hebben. Wij zijn het echter niet eens met de Belastingdienst over hun conclusies voor onze aangifte m.b.t. het BTW Compensatiefonds en daarom maken we bezwaar tegen dit deel van de aanslag voor een bedrag van € 367.496,- dat wij liever ten goede zien komen aan onze inwoners en ondernemers.”

De Belastingdienst is van mening dat wij een aantal zaken niet goed hebben opgegeven. Daarom hebben zij een naheffing opgelegd. Joke Kruit: “Ook wij kunnen fouten maken als we aangifte doen bij de Belastingdienst. Voor een deel is de naheffing van de Belastingdienst terecht. Dus die gaan wij gewoon betalen. Dat geldt echter niet voor het zogeheten BTW Compensatiefonds. Als gemeente mag je BTW soms compenseren en hoef je daarom niet aan de Belastingdienst te betalen. De Belastingdienst vindt dat wij dit in het geval van de indicatiestelling op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wél hadden moeten doen en hierover verschillen wij van mening.”

Flinke verbeteringen

Wij hebben de afgelopen jaren al flink gewerkt aan het verbeteren van de boekhouding en de zogeheten fiscale beheersing. Bijvoorbeeld door het vergroten van de fiscale bewustwording in de organisatie door het volgen van trainingen. Ook in 2020 gaan we hiermee verder door het gebruiken van handige software dat hierbij helpt.

Geen onderzoek voor 2014 en 2015

De Belastingdienst zou in eerste instantie ook de aangifte van de gemeente Schagen over de jaren 2014 en 2015 controleren. Hiervan ziet de Belastingdienst af vanwege de bijzondere situatie waarin ons land zich bevindt. De coronacrisis heeft een behoorlijke invloed op de bedrijfsvoering en de financiële huishouding van gemeenten. Of de Belastingdienst onze boeken voor de jaren 2017, 2018 en 2019 gaat controleren is nog niet bekend. Hierover zijn wij nog in overleg met de Belastingdienst.