HOME  |  Nieuws  |  Ondergrondse afvalcontainers en papierbakken in Petten

Ondergrondse afvalcontainers en papierbakken in Petten

Dit item is verlopen op 24-11-2017.

In januari 2018 worden op 11 locaties in Petten ondergrondse containers geplaatst. Deze ondergrondse verzamelafvalcontainers zijn voor de inzameling van huishoudelijk restafval. Pas als deze gebruiksklaar zijn en de inwoners voorzien zijn van een afvalpasje, worden de grijze afvalbakken aangepast naar een papierbak. “Door de nieuwe afvalinzameling bij woonhuizen in de wijk Waldervaart en Schagen centrum is het scheidingspercentage aanmerkelijk toegenomen. Ditzelfde resultaat willen we nu ook in Petten gaan bereiken”, aldus wethouder Sigge van der Veek.

In samenspraak met de dorpsraad Petten en de vereniging die het papier inzamelde, is de nieuwe afvalinzameling van ondergrondse restafvalcontainers en papierbakken vormgegeven. Met de nieuwe afvalinzameling in Petten worden bewoners in staat gesteld beter afval te scheiden. Daarnaast kunnen bewoners zelf bepalen wanneer zij hun restafval in de ondergrondse verzamelcontainers gooien. Ten slotte kunnen de twee grote afzetcontainers voor het oud papier bij de entree van Petten, verwijderd worden.

Op onze projectpagina zijn de 11 locaties in te zien. HVC gaat de ondergrondse containers in januari 2018 plaatsen. Aan het einde van dit jaar krijgen de inwoners van Petten van HVC een informatiebrief en afvalpasje voor de ondergrondse restafvalcontainers. Naar verwachting geven de werkzaamheden weinig overlast voor omwonenden.