HOME  |  Nieuws  |  Ondertekening Lokaal Sportakkoord

Ondertekening Lokaal Sportakkoord

Woensdag 6 november om 16.30 uur ondertekende wethouder Joke Kruit (Sport) het Lokaal Sportakkoord Schagen. Dit deed zij in de raadzaal van het gemeentehuis. Vertegenwoordigers van twintig sportverenigingen waren hierbij en tekenden ook.

In dit akkoord staan de plannen hoe de sportverenigingen en wij proberen de inwoners meer te laten sporten en bewegen. Over de gezamenlijke ambities is van tevoren veel overleg gevoerd tussen ons en betrokken sportaanbieders en maatschappelijke instellingen. Er zijn drie invalshoeken gekozen: ‘sterk en samen’(versterking van sportorganisaties en innovaties/multifunctioneel gebruik accommodaties); ‘gezond en wel’ (maatschappelijke functie van de sport en ambities voor gezondheid en welzijn) en ‘veel en vaardig’ (ambities om mensen meer en beter te laten sporten).

Wethouder Joke Kruit is bijzonder trots dat er een akkoord is. Er staan meerdere handtekeningen op van sportverenigingen. “Sport geeft binding in de samenleving. Bewegen is voor ieder mens belangrijk om fit te blijven of te worden”, zegt wethouder Kruit. Het doel is ook om inwoners die nu nog niet sporten, in beweging te krijgen.

In het voorjaar is het Nationaal sportakkoord getekend door minister Bruno Bruins (Sport). Dit deed hij met de sportbonden, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het doel is dat iedereen zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport kan hebben. De rijksoverheid investeert hier 400 miljoen euro in. Dit geld gaat bijvoorbeeld naar buurtsportcoaches, vrijwilligersvergoeding, subsidie voor sportverenigingen die investeren in accommodaties en een beweeg programma voor kinderen onder de 6 jaar. Ook alle bij het sportakkoord betrokken partijen betalen mee om de ambities te realiseren.

De ondertekening van het lokale sportakkoord vond deze week plaats. Wij kunnen daarom dit akkoord vóór vrijdag 8 november indienen bij de Vereniging Sport en Gemeente. Dat geeft kans om in de jaren 2020 en 2021 een som van 30.000 euro per jaar te ontvangen. Dit geld is alleen bestemd voor uitvoering van het sportakkoord, waaraan alle sportverenigingen in dorpen en stad van gemeente Schagen mee kunnen doen. Zodat nog meer sportverenigingen mede-tekenen. Als er meer verenigingen mee willen doen kunnen zijn zich melden bij sportformateur@sportakkoord-schagen.nl