HOME  |  Nieuws  |  Ondertekening Participatieverklaring

Ondertekening Participatieverklaring

Dit item is verlopen op 27-04-2018.

Mensen die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigen, moeten een inburgeringscursus volgen. Aan het einde van de training ondertekenen de cursisten een Participatieverklaring. Door ondertekening geven zij aan te willen integreren in de Nederlandse samenleving en zich de Nederlandse kernwaarden (waarden en normen) eigen te willen maken. Afgelopen week heeft een zeer enthousiaste en gemotiveerde groep zo’n verklaring ondertekend in het bijzijn van wethouder Ben Blonk.

Doel van de Participatieverklaring is dat mensen zich bewust zijn van hun rol en aandeel in de Nederlandse samenleving en dat van hen een actieve houding wordt verwacht om daaraan deel te nemen. Het bevordert de integratie in hun omgeving en het zelfstandig kunnen functioneren.

De foto is gemaakt door Johnny Shakkour. Tevens oud deelnemer in Schagen en vader van twee jonge deelnemers van deze groep.